КІКТЕНКО Віктор Олексійович

завідувач відділу Далекого Сходу Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України;
старший науковий співробітник;
доктор філософських наук;
президент Української асоціації китаєзнавців

Контактні дані:

Моб. тел:
+380968527454
Skype:
victor_kiktenko
Основні наукові інтереси
Основні напрями дослідницької роботи
Відомості про дисертацію
Наукові праці
ЗМІ
Нагороди
Виступи
  • історія філософії та наукової думки Китаю
  • історія українсько-китайських відносин
  • історія українського китаєзнавства
  • джерелознавча база українського китаєзнавства
  • історико-філософська концепція Дж. Нідема
  • філософські основи традиційної китайської науки
  • “Становлення українського китаєзнавства. XVIII – 41 р. ХХ ст.”, 1999, Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України (Київ) науковий керівник: Огнєва О. Д., к. і. н.
  • «“Школа Джозефа Нідема”: філософія і методологія досліджень китайської науки і цивілізації», 2013, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України, д. філос. н.

МОНОГРАФІЇ

СТАТТІ

2017 – “Спеціальна книжкова премія Китаю для молодих науковців”