Китайська цивілізація: традиції та сучасність. 2007

Китайська цивілізація: традиції та сучасність. Збірник статей. – Київ, 2007. – 160 с.

Пам’яті Владислава Володимировича Сєднєва
(1947–2007)


Боровой В. “Новая концепция безопасности” во внешней политике КНР pdf
Голод В. Інвестиційна політика Тайваню pdf
Ісаєва Н. Літературознавча компаративістика та перспективи дослідження українсько-китайських літературних взаємин pdf
Кіктенко В. Концепція історії науки Джозефа Нідема у роботах китайських учених pdf
Кірносова Н. Система трансформацій в українському та китайському перекладознавстві pdf
Костанда І. Паралелізм як поетична модель для створення виразності та джерела її походження pdf
Котельникова Н. Семейное воспитание в Китае: конфуцианские традиции и современные проблемы pdf
Ленков П. Периодизация истории буддизма в Китае pdf
Мурашевич К. Ґенеза міфологічних сюжетів у творчості китайського поета Лі Бо (701 – 762) pdf
Огнєва О. Традиція жанру лагю в живописі: Тара Зелена у супроводі вчителів школи н’їнгма pdf
Островская-мл. Е. Религиозно-идеологическое конструирование социальной истории pdf
Онищенко В. Конфуцианство и буддизм в семантической структуре вводной главы “Повести о доме Тайра” pdf
Отрощенко І. Баргинське повстання (1928 рік) pdf
Пазюра Н. Економічні передумови реформування професійно-технічної освіти Китаю pdf
Седнeв В. Эволюция идейно-теоретических установок КПК и проблема перехода Китая к инновационной модели развития pdf
Таран М. Комуністична Партія Китаю в державно-суспільній системі КНР у період “Реформ та відкритості”: спроби пристосування до нових суспільно-політичних реалій pdf
Тихонова О. Ретроспективний аналіз освіти в КНР. Традиції й сучасність pdf
Урусов В. Нові тенденції в китайскій літературі на початку ХХІ століття pdf
Хамрай А. Аблаутне чергування відкритого і закритого голосного як інваріант граматичної системи pdf
Хафизова К. Кони в диалоге цивилизаций pdf
Шекера Я. До питання функціонування метафори у ранньосередньовічній китайській поезії pdf