ІСТОРІЯ АСОЦІАЦІЇ

 

Асоціація заснована 2003 року. Робочими органами асоціації є Загальні збори асоціації, Правління асоціації та Ревізійна комісія. Асоціацію очолює президент, організаційні питання вирішує Правління асоціації на чолі з головою Правління. Науково-дослідну роботу координує вчений секретар.

Журнал «Україна–Китай» (заснований в 1999 р., періодичне видання з 2017 р.) видається чотири рази на рік ГО «Українська асоціація китаєзнавців» та ТОВ «Компанія «Ти і Право» Ленівський Груп». ISSN 2522-1981 (Online), ISSN 2522-1973 (Print). Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №22616-12516Р від 04.04.2017. Мова видання: українська, китайська. Видавництво: Видавничий дім «Гельветика».

Моніторинг новин українських та світових ЗМІ (з лютого 2020 р.) – спільно з Інститутом досліджень сучасного Китаю імені Бориса Курца (КНЕУ).

Науковий журнал «Китаєзнавчі дослідження» (заснований у 2017 р.) видається чотири рази на рік Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, ГО «Українська асоціація китаєзнавців» та ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». ISSN 2409-904X (Print), ISSN 2616-7328 (Online). Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 23663-13503 ПР від 17.12.2018. Мова видання: українська, російська, англійська, китайська (спрощена та традиційна графіка). Фахова реєстрація: журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б у галузі філософських, філологічних, політичних та економічних наук (спеціальності 033 «Філософія», 035 «Філологія», 051 «Економіка», 052 «Політологія», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 292 «Міжнародні економічні відносини») відповідно до Наказу МОН України від 26.11.2020 No 1471 (додаток 3). Журнал реферується у: Crossref, Vernadsky National Library Of Ukraine, Google Scholar, ResearchBib, EuroPub, Open Ukrainian Citation Index. DOI: https://doi.org/10.15407/chinesest. Видавництво: Видавничий дім «Гельветика».

Ведеться робота зі створення синологічної бібліотеки та бази даних.  

З 2004 року проводиться головна наукова конференція асоціації “Китайська цивілізація: традиції та сучасність”, яка з 2014 року стала міжнародною. Чотирнадцята конференція відбулась 5 листопада 2020 року. Співорганізатори конференції – Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Національний інститут стратегічних досліджень, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Українська асоціація китаєзнавців підтримує ініціативу Голови КНР Сі Цзіньпіна “Один пояс, один шлях” та активно пропагує її в Україні. З 2017 року було проведено три Українсько-китайських форумів стратегічного партнерства “Один пояс, один шлях” спільно з Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Національний інститут стратегічних досліджень, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» й за підтримки Посольства КНР в Україні та Ради національної безпеки та оборони України.

У вересні 2016 року Українська асоціація китаєзнавців підписала угоду про співпрацю з Дослідницьким центром перекладів на іноземні мови і поширення китайської культури Китаю та видавництвом “Жунбаочжай”.

Наприкінці листопаду 2017 року Українська асоціація китаєзнавців увійшла до «Мережі співпраці неурядових організацій країн Шовкового шляху» (SIRONET).

У 2019 р. з нагоди 70-ї річниці утворення КНР Українська асоціація китаєзнавців була нагороджена відзнакою дружби між Китаєм та Україною за внесок у розвиток традиційної дружби між Китаєм та Україною й сприяння двосторонньому діловому співробітництву.

Попередником асоціації було Українське відділення Всесоюзної асоціації китаєзнавців (УВ ВАКИТ) при Відділенні літератури, мовознавства та исторії АН УРСР. УВ ВАКИТ розташовувалося в Інституті мовознавства імені О. О. Потебні. УВ ВАКИТ проіснувало з 1988 по 1991 р. Припинення діяльності було пов’язано з розпадом СРСР. До складу УВ ВАКИТ увійшли всі провідні українські синологи (Р.М.Бродський, В.В.Величко, А.З.Гончарук, С.А.Кічігін, В.А.Мясніков, С.О.Нікішенко, А.В.Пасько, Б.О.Пушкарьов, В.В.Седнєв, В.Б.Урусов), викладачі китайської мови (В.Васильєв, А.Б.Вахітов, Є.В.Ілініч, І.А.Зуєв, В.П.Меньшиков, С.С.Старовєров), перекладачі китайської літератури (І.К.Чирко, Лі Цзегао), дослідники китайської медицини (Є.Л.Мачерет) та бойових мистецтв (Г.Г.Кузьмін). Загалом до складу УВ ВАКИТ входило понад 50 осіб. Активно сприяв створеню УВ ВАКИТ головний редактор журналу “Всесвіт” О.І.Микитенко. Головою УВ ВАКИТ був В.В.Седнєв, а вченим секретарем А.З.Гончарук. 1989 року в Києві пройшла всесоюзна наукова конференція ВАКИТ присвячена 40-річчю утворення КНР.

Журнал “Проблемы Дальнего Востока”, 1988, №4

Одним із засновників та першим президентом асоціації був відомий український китаєзнавець Владислав Володимирович Седнєв (1947 – 2007).