Китайська цивілізація: традиції та сучасність. 2009

Категорії: Збірники

Китайська цивілізація: традиції та сучасність. Збірник статей.
– Київ, 2009. – 144 с.

Випуск присвячено 60-річчю утворення
Китайської Народної Республіки


Політичні та соціально-економічні проблеми сучасного розвитку КНР  
Борділовська О. Індія та Китай: партнерство через суперництво pdf
Величко В. Концептуальні засади міжрегіонального співробітництва між Україною та Китаєм pdf
Вишневська І. Стратегія стримування та залучення Китаю в зовнішній політиці США pdf
Голод В. Валютно-фінансова політика Китаю в регіональному контексті pdf
Коваль О. XVII-й Всекитайський з’їзд КПК: новий курс китайських реформ pdf
Ленський П. Китайські джерела щодо центральноазійського виміру політики КНР у галузі регіональній безпеки в постбіполярний період pdf
Лещенко Л. Китай: связи с внешним миром pdf
Олійник О. Реформа банківської системи Китаю в процесі ринкової трансформації економіки країни (30-ти річний досвід) pdf
Таран М. Зовнішня політика та енергетична безпека Китаю на початку ХХ століття pdf
Чжэн В. Актуализация изучения конфуцианских идей в общественно-политической жизни современного Китая pdf
   
Дослідження китайської цивілізації: історія, філософія, культура  
Киктенко В. Новая методология истории науки как продолжение полемики с Дж. Нидэмом pdf
Корольков М. Термины для описания истории раннеханьского каноноведения у Сыма Цяня и Бань Гу pdf
Огнєва О. З історії живописних зображень Будда Шак’ямуні pdf
Онищенко В. Элементы буддийского, конфуцианского и синтоистского мировоззрений в японских средневековых военных повестях pdf
Пан Т. Архимандрит Иларион (Лежайский) и первая Пекинская Духовная Миссия (1717–1729 гг.) pdf
Резаненко В. Понятійно-категоріальний апарат конфуціянського канону “Лунь юй”: до проблеми адекватного розуміння pdf
Черних І. Криза маньчжурської влади в Китаї (цивілізаційний ракурс) pdf
   
Теоретичні та прикладні питання китайського мовознавства
і літературознавства
 
Кірносова Н. Парадигма значень лічильного слова китайської мови: до проблеми функціонування pdf
Костанда І. Різновиди паралелізму у віршах доби Тан: характеристика лексики танських віршів згідно точного та розширеного паралелізму pdf
Пирогов В. Ідентифікація фразеологізмів, зокрема, паремій китайського походження, у сучасній японській мові pdf
Тихонова О. Основні моделі утворення неологізмів у китайській мові pdf
Урусов В. Соціальні трансформації та літературні процеси в Китаї
80-90-х років ХХ ст.
pdf