ГОНЧАРУК Андрій Захарович

 • старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень
 • радник правління Української асоціації китаєзнавців

Контактні дані:

Моб. тел:
+380675027010
Основні наукові інтереси
Наукові праці
 • китаєзнавство,
 • українсько-китайські відносини,
 • глобальні трансформації світу,
 • розвиток системи міжнародних відносин,
 • історія міжнародних відносин в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні,
 • забезпечення національних інтересів України на міжнародній арені.
 • Гончарук А. З. Проблеми та перспективи українсько-китайського співробітництва в галузі науки і техніки / Стратегічна панорама, 1998, №1-2, стр. 52-57.
 • Гончарук А. Від геополітики до геоекономіки / Політика і час, 1998, №11-12, стр. 35-44.
 • Гончарук А. Україна – Китай: нереалізовані можливості та невтрачені перспективи / Політика і час, 1999. – №2, стр. 46-52.
 • Гончарук А. З. Украина и Китай: время не ждет / Украина-Китай, 2000 №2(3), стр. 9–11.
 • Гончарук А. З. Забезпечення стабільності в АТР: запорука розвитку чи чинник стагнації? / Стратегічна панорама, 2000 №3-4, стр. 43-50.
 • Гончарук А. З. СРСР і США в Тихоокеанській Азії за умов первинної нестійкості політичної структури (1945 – 1951 рр.) / Східний світ, 2002, №1, стр. 129-143.
 • Гончарук А. З., Парахонський Б. О. Азіатський вектор зовнішньої політики України: новий прагматизм / Стратегічні пріоритети, 2011, №2, стр. 168–176.
 • Гончарук А. З., Кобзаренко А. М., Микал О. К. Пріоритети політики України щодо країн Азії, НІСД 2011, УДК 341, 63 стр.