ХII Міжнародна наукова конференція “КИТАЙСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ”

Категорії: Архів подій Події
Час та Дата:
25 Вересень 2018
10:00
Місце проведення:
вул. Володимирська 55, Київ
Контакти:
+38 (096) 433-55-77
info@sinologist.com.ua

Організатори: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, ГО “Українська асоціація китаєзнавців”, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

За підтримки Посольства КНР в Україні

Інформаційна підтримка – журнал “Україна – Китай”

 

Секція I. ІСТОРИЧНІ ШЛЯХИ КИТАЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

Модератор – КІКТЕНКО Віктор Олексійович, доктор філософських наук, завідувач відділу Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України

ГОНЧАРЕНКО Анатолій Володимирович, кандидат історичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін та українознавства, Сумський національний аграрний університет. Китай в імперській політиці Росії наприкінці XIX – на початку ХХ ст.: колоніальний проект «Жовторосія»

ГУЛЬ Ігор Романович, доктор медичних наук, професор, Українська академія медичних та біологічних  наук. Китаєзнавство в Галичині: минуле і сучасність

КАПРАНОВ Сергій Віталійович, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. Проблема свободи у філософії Чжуан-цзи

КІКТЕНКО Віктор Олексійович, доктор філософських наук, завідувач відділу Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України. Етапи розвитку феноменологічних досліджень в Китаї

КЛОЧКО Микола Олексійович, кандидат філософських наук, голова Сумської обласної державної адміністрації. Китайська політика адміністрації президента США Дж. Картера, 1977–1981 рр.

КОЗЛОВСЬКИЙ Сергій Орланович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії середніх віків та візантиністики, Львівський національний університет ім. І. Франка. Придворні та регіональні еліти в системі китайського чиновництва епохи Тан (618-907 рр.): протистояння та динаміка зміни політичних впливів

ЛАХ Роман Андрійович, магістрант, Львівський національний університет імені Івана Франка. Китаєзнавчі студії на сторінках журналу «Далекий Схід» 1938–1939 рр.

МАРКОВ Дмитро Євгенійович, молодший науковий співробітник, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. «Опіумне питання» і дипломатичні місії з Катманду до Пекіну у II пол.  XIX ст.

МИХАЙЛОВ Володимир Сергійович, к.філос.н., д.е.н., професор, начальник науково-дослідної лабораторії, НДЦ гуманітарних проблем Збройних Сил України. Соціальне управління в Китаї: історичні передумови і сучасність

СОРОКІН Андрій Анатолійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Роль київської міської преси у висвітленні встановлення побратимських зв’язків між містами Києвом і Уханем

СПІЧЕК Ярослав, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київ, Україна. Синхронія і китайський ритуал

СТУКАЛЕНКО Зоя Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка м. Кропивницький. Мотиви толерантності Конфуція

УРУСОВ Володимир Борисович, кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Чому навчає дослідження історії формування і розвитку системи державних іспитів в стародавньому Китаї

ЦІВАТИЙ В’ячеслав Григорович, кандидат історичних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інституціоналізація зовнішньої політики і дипломатії в Європі доби раннього Модерного часу: конгруентний фактор Китаю

ЯНКОВСЬКИЙ Степан Владиславович, кандидат філософських наук, доцент, викладач, Маріупольський державний університет. Symbolic narrative of Pan Gu worldmaker

SARITAS Eyup, Prof., Dr., Head of Chinese Department, Istanbul University Faculty of Letters. Research About Tujue Khanete in Turkish

 

Секція II. КИТАЙCЬКА МОВА, ЛІТЕРАТУРА ТА КУЛЬТУРА

Модератор – КАПРАНОВ Сергій Віталійович, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України

ВЛАДИМИРОВ Володимир Михайлович, доктор філологічних наук, професор,  керівник Студентського наукового товариства «Уколань – Чжун Го», Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Деякі проблеми історії китайської пражурналістики

ІЛЬНИЦЬКА Любов Віталіївна, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник Укрмедпатентінформ. Культурно-історичний феномен традиційної китайської медицини

ІЛЬНИЦЬКА Любов Віталіївна, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник Укрмедпатентінформ; ЗАКРУТЬКО Леся Іллівна, кандидат медичних наук, доцент, в. о. директора Укрмедпатентінформ. Перспективи дослідження китайської рефлексотерапії у контексті досягнень наукової медичної інформації в Україні

КИКИЛИК Аліна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри української  мови і літератури,  Хмельницької гуманітарно-педагогічна  академія. Інтерпретація елементів змісту і форми філософських творів Конфуція

КОРНЄЄВА Людмила Леонідівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри слов’янської філології, компаративістики та перекладу, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Європейський авангард крізь призму китайської духовної традиції: дадаїзм і чань

МЕЛЬНИК Мирослав Тарасович, кандидат мистецтвознавства, доцент, професор, Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. Китайська стилістика в західній моді ХХ – початку ХХІ століть

ПАЛІЙ Оксана Сергіївна, куратор фонду спеціальних колекцій Бібліотеки Українського католицького університету; асистент кафедри медіакомунікацій Українського католицького університету. Особливості китайської традиційної візуальної культури у працях українських вчених – 1-шої пол. ХХ ст.

ПАНАСЮК Юлія Ігорівна, магістрант, Київський національний лінгвістичний університет. Функціонування табу і евфемізмів у публіцистичному дискурсі китайської мови

ФЕДІЧЕВ Олександр Євгенійович, магістр, Київський національний лінгвістичний університет. Китайська мова в дипломатії та зовнішній політиці (особливості та проблемні питання перекладу дипломатичної лексики)

ХРИСТОЛЮБОВА Юлія Сергіївна, аспірантка відділу Китаю Інституту сходознавства Російської Академії Наук. Історія розвитку китайської чайної традиції, шляхи її поширення і адаптація в інших країнах

 

Секція III. КИТАЙ В ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТІ: ПОЛІТИКА ТА ЕКОНОМІКА

Модератор – ГОНЧАРУК Андрій Захарович, старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень

ГАЛЬПЕРІНА Любов Павлівна, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри міжнародного менеджменту КНЕУ імені Вадима Гетьмана. Конкурентоспроможність високотехнологічного експорту Китаю

ГОБОВА Євгенія Валеріївна, кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. Образ США у медіа Китаю в контексті «торгової війни»

ГОЛОВКО Володимир Вікторович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, Інститут історії України НАН України. Пекінський консенсус 2.0 та Україна: можливості, виклики, перспективи

ЄФРЕМОВ Дмитро Петрович, кандидат економічних наук, доцент, провідний фахівець, Центр міжнародних досліджень Дипломатичної академії України. Стійкість китайської моделі економічного розвитку. Чому наукові прогнози про її крах не збуваються

ІЛЬНИЦЬКИЙ Денис Олександрович, доктор економічних наук, доцент, професор ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; ЗІНЧЕНКО Сергій Георгійович, к.е.н., доцент МІ МАУП. Експансія Китаю через морські порти – нові виклики і можливості для України

КАДИРКУЛОВА Жайнагуль Каликбековна, кандидат філософських наук, доцент, докторант, Киргизький національний університет імені Жусупов Баласагина. Зовнішня політика Китаю в пострадянських країнах

МЕНЬШЕНІНА Анна Євгеніївна, аспірант кафедри політичних наук, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. Сучасні політичні цінності Китаю: політологічний аналіз

НЕСТЕРЕНКО Олена Петрівна, кандидат економічних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; ДЕМИДЕНКО Людмила Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Соціально-економічний розвиток Китаю: традиції та інновації

ОВЧАРОВА Любов Петрівна, науковий співробітник Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України. Пріоритети міжнародного співробітництва Китайської Народної Республіки у науково-технічній та інноваційній сферах

ПОГОРЄЛОВА Інна Сергіївна, кандидат історичних  наук, доцент кафедри політичної історії, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Китай і Республіка Корея: особливості сучасних  взаємовідносин

ПОДЛІСНЯК Іван, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Особливості закріплення конституційних прав людини в Китайській Народній Республіці

ПОЙТА Юрій Вікторович, керівник секції Азіатсько-Тихоокеанського регіону Центра досліджень армії, конверсії та роззброєння. Військова реформа КНР: регіональні і глобальні аспекти та висновки для України

РУДАКОВ Андріян, PhD, Intern. Law, співзасновник та генеральний директор Industry 4.0 GreenEnergy Cluster UA. Китай в очах Європи

СОБОЛЄВА Тетяна Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту КНЕУ імені Вадима Гетьмана. Вплив Китаю на світову динаміку сфери інтелектуальної власності

ТАРАН Макар Анатолійович, кандидат історичних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Політичні змісти торговельної війни між США та КНР

ХОМЕНКО Ольга Володимирівна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Сталий розвиток КНР: інклюзивні інновації

ЯЦЕНКО Ольга Миколаївна, доктор економічних наук, доцент, професор ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Торговельно-економічні можливості та загрози співпраці України та Китаю