Голод Віта Юріївна

 • кандидат економічних наук;
 • комерційний директор ТОВ ТД “Кампус Коттон Клаб”;
 • член правління Української асоціації китаєзнавців;
 • член редколегії журналу “Україна – Китай”.

Контактні дані:

Моб. тел:
(+38067) 5011782
Skype:
vitagolod
Viber:
(+38067) 5011782
WeChat:
(+38067) 5011782
Освіта
Професійна діяльність
Основні наукові інтереси
Відомості про дисертацію
Наукові праці
 • 2007-2010 – аспірантура Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України (спеціальність “Світове господарство і міжнародні економічні відносини”);
 • 1994-1999 – факультет міжнародних економічних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин (спеціальність “Міжнародні економічні відносини”);
 • 1998-1999 – Mandarin Traning Center, National Taiwan Normal University. 
 • 2003- по теперішній час – комерційний директор ТОВ ТД “Кампус Коттон Клаб”;
 • 2001-2003 – заступник директора Українського центру розвитку відносин з Китаєм;
 • 1999-2001 – старший економіст ПАТ “Промінвестбанк”.
 • валютно-фінансові відносини країн АТР;
 • економіка КНР;
 • глобалізація світової економіки;
 • валютно-фінансові кризи;
 • інноваційність розвитку економіки.

“Особливості валютно-фінансового регулювання у країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону”, 2010, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, к.е.н.

У фахових виданнях:

Голод В.Ю. Валютно-фінансові відносини Тайваню та КНР на сучасному етапі розвитку / В.Ю. Голод // Економічний простір: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – Вип. №15. – С. 41 – 51.
Голод В. Ю. Монетарна політика Сінгапуру як основа стабільності регіону / В.Ю. Голод  // Економічний простір: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – Вип. №16. – С. 68–80.
Голод В. Ю. Інвестиційна політика Тайваню / В.Ю. Голод  //  Актуальні проблеми економіки: наук.-ек. жур. – Київ: Атопол, 2008. – Вип. №9 (87). – С. 18–25.
Голод В. Ю. Особливості валютно-фінансового регулювання в країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону / В.Ю. Голод  // Зб. наук. праць. – Київ. Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2008. – Вип. №56. – С.234–245.
Голод В. Ю. Проблеми валютно-фінансової системи Гонконгу / В.Ю. Голод // Актуальні проблеми економіки: наук.-ек.жур. – Київ: Атопол, 2009. – Вип. №1 (91). – С. 43–49.

Інші видання

Голод В. Ю. Економічна інтеграція та взаємодія національної економіки КНР з країнами АСЕАН / В.Ю. Голод // Східний Світ. – Київ: Інститут сходознавства НАНУ, 2003. – Вип. №2. – С. 49–54.
Голод В. Ю. Причини та наслідки ревальвації юаню / В. Ю. Голод // Китайська цивілізація: традиції та сучасність: збірник статей. – Київ: Інститут сходознавства НАНУ, 2005. – С. 6–11.
Голод В. Ю. Тайвань на світовій арені: членство у СОТ та перспективи вступу до інших міжнародних організацій / В. Ю. Голод // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: тези доп. ІІІ Міжнар.наук.-практ.конф.студ., аспірантів і молодих науковців. – Луцьк: Вежа, 2006. – С. 195–197.
Голод В. Ю. Глобальні тенденції економічного розвитку Тайваню / В.Ю. Голод // Антикризові валютно-фінансові стратегії економічного зростання Тайваню: матер. Міжвід. наук.-теорет. конф. / Відп. ред. О. В. Плотніков. – Київ: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2007. – С.55–61.
Голод В. Ю. Економічне співробітництво Тайваню з Китаєм. Проблеми та перспективи розвитку прикордонного співробітництва / В.Ю. Голод // Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах: матер. ІV Міжнар.наук.-практ.конф. – Луцьк: Вежа, 2007. – С. 330–333.
Голод В. Ю. Інвестиційна політика Тайваню в період глобалізації / В.Ю. Голод // Китайська цивілізація: традиції та сучасність: збірник статей. – Київ: Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАНУ, 2007. – С.15–21.
Голод В. Ю. Капіталізація економіки Південної Кореї / В. Ю. Голод // Світові процеси капіталізації: економічний, політичний, соціальний аспект: матер. міжвід.наук.-теорет.конф.–Київ: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2008. – С.162–165.
Голод В. Ю. Китай та Україна: перспективи розвитку торговельно-економічних відносин після вступу України до СОТ / В.Ю. Голод // Україна-Китай. Діалог та взаємозбагачення культур: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ.конф. – Київ: ДАКККіМ, -2008. – С. 43–46.
Голод В. Ю. Сучасні українсько-китайські стосунки. Економічний аспект. (Матеріали до програми «Економічне коло», ефір від 30.01.2012 р.) 

Голод В.Ю. Роль та значення КНР у світовому перерозподілі бавовни в період глобалізації // Китаєзнавчі дослідження. Збірник наукових праць. – Київ: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Українська асоціація китаєзнавців, 2011. – Том 1. – С. 4-7.

Голод В.Ю. Китайська інвестиційна експансія: перспективи розвитку відносин з Україною // Китаєзнавчі дослідження. Збірник наукових праць. – Київ: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Українська асоціація китаєзнавців, 2012. – Том 2. – С. 38-44.

Голод В.Ю. Інтернаціоналізація юаню: нові зміни у світовому порядку. – Журнал «Україна-Китай, №1, 2014. – С. 14-15

Голод В.Ю. Фінансовий аспект українсько-китайських відносин. Журнал «Україна-Китай, №3, 2017. – С. 92-97

Голод В.Ю. Міжнародна міграція: вплив китайської кваліфікованої робочої сили на динаміку міграційних процесів // Китаєзнавчі дослідження. Збірник наукових праць. – Київ: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Українська асоціація китаєзнавців, 2018. – Том 1. – С. 17-22.

Голод В.Ю. Протекціонізм України як засіб обмеження торгівлі з Китаєм. – Журнал «Україна-Китай», №12, 2018.- С. 78-85

Голод В.Ю. Яншо як вдала модель сталого розвитку туризму. – Журнал «Україна-Китай», №14, 2018.- С.74-77