X Міжнародна наукова конференція «КИТАЙСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ»

Category: 活动

22 вересня 2016 року відбудеться ювілейна Х Міжнародна наукова конференція “Китайська цивілізація: традиції та сучасність ”. Конференція проводитиметься в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Організатори: Українська асоціація китаєзнавців, Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,Євразійський національний університет ім. Л.Н. Гумільова (Астана, Казахстан)

оботу буде організовано за наступними секціями:

 • «Політичні та соціально-економічні проблеми сучасного розвитку КНР»
 • «Дослідження китайської цивілізації: історія, філософія, культура»
 • «Теоретичні та прикладні питання китайського мовознавства і літературознавства»

  Робочі мови – українська, російська, китайська, англійська.

  Доповідь 15-20 хвилин
  Повідомлення 5-10 хвилин

  Тези доповідей і повідомлень (відредагований і вичитаний текст обсягом не більш ніж 5000 знаків із урахуванням пробілів) приймаються лише в електронному вигляді (формат MS Word або RTF) до 31.08.2016.

  Просимо Вас розглянути можливість Вашої участі у роботі конференції та своєчасно надіслати на електронну адресу info@sinologist.com.ua заявку на участь та тези доповіді, які будуть розміщенні на веб-сайтіhttp:// www.sinologist.com.ua.

  Правила оформлення тез :

  • Для транслітерації використовувати тільки символи Міжнародного фонетичного алфавіту.
  • Не використовувати будь-які інші знаки, відсутні в таблиці додаткових символів Windows 7.
  • Набирати заголовок звичайними невеликими літерами.
  • Посилання поміщати в середині тексту в квадратних дужках.
  • Не використовувати таблиць, діаграм тощо.
  • Не встановлювати відступи пробілом.
  • Для смислових виділень використовувати лише напівжирні написання.
  • Після тексту тез помістити анкету з інформацією про автора.

  Тези доповідей і повідомлень, що не мають відношення до проблематики конференції, перевищують за обсягом 5000 знаків, не мають електронного варіанта у форматі, сумісному з MS Word, оформлені з недотриманням зазначених вище вимог, не супроводжуються анкетою або отримані після 31.08.2016 Оргкомітет розглядати не буде. Про результати відбору буде повідомлено окремо.

  Просимо Вас заповнити анкету учасника конференції і надіслати її разом із тезами доповіді в електронній формі.

  Сподіваємося на Вашу зацікавленість у роботі конференції.

  Всі Ваші пропозиції будуть розглянуті Оргкомітетом.

  Адреса Оргкомітету конференції:
  01001, Україна, Київ, вул. Грушевського 4,
  Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України
  e-mail: info@sinologist.com.ua