B.Kurts 东欧洲和亚洲:贸易历史,16世纪 – 20世纪上半

Category: 专题论文

Курц Б. Г. Східна Європа та Азія: історія торгівлі в XVI – першій половині ХХ ст. – К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2014. – 632 с. ico_pdf

Біографічна довідка

КУРЦ Борис Григорович (24.07.1885, Київ – ?) – історик, сходознавець, педагог. Дослідник історії російсько-китайської торгівлі, новітньої соціально-економічної історії країн Сходу, історії України та історіографії українського сходознавства.

Народився у чеській родині. До четвертого класу гімназії навчався у V гімназії Санкт-Петербургу, куди виїхала родина за місцем роботи батька, губернського секретаря Григорія Курца. З п’ятого класу навчався у V Києво-Печерської чоловічої гімназії. 1904 року Борис Курц вступає до Київського Університету Св. Володимира на історико-філологічний факультет, який в 1910 році завершує з золотою медаллю за письмову працю “История руcско-китайской торговли в XVII – XVIII веках”. Після закінчення університету Б. Курц стає професорським стипендіатом на кафедрі російської історії. Б. Г. Курц входив до історично-етнографічного гуртка при Університеті Св. Володимира, яким керував професор М. В. Довнар-Запольський (1910–1919 рр.). Курц був учнем М. В. Довнар-Запольського, тобто належить до школи В. Антоновича. 1919 р. – магістр історії. Працював в московських і шведських архівах. На початковому етапі вивчав діяльність Земських соборів в аспекті поєднання монархічного та виборного елементів у російській державності та поступову переходить до вивчення історії торгівельних відносин Росії з іншими країнами, що насамперед стосується Китаю.

1917–1920 – професор Київського комерційного інституту, 1920–1927 – професор Київського інституту народного господарства, 1918–1924 – професор Київського археологічного інституту. В 1924–1925 роках керівник Семінару підвищеного типу зі сходознавства при Київському торговельно-промисловому технікумі. Керував проведенням каталогізації літератури зі сходознавчої проблематики у київських бібліотеках. 1925 року створив науковий збірник “Востоковедение”. 1925–1930 – співпрацює з Київською філією Всеукраїнською науковою асоціацією сходознавців. 1930–1934 – співробітник Комісії для досліджень з історії Близького Сходу при ВУАН. Під час відряджень досліджував стан науково-дослідної роботи в республіках Середньої Азії, Казахстану та Азербайджану. Проте в цілому в 1920–1930-ті роки в радянській Україні Б. Курц не був залучений до науково-дослідної та викладацької роботи відповідно до його можливостей. В даний досліджує російсько-китайські торгівельні відносини XVI–XVIII ст., розвиток східного вектору української торгівлі та середньовічну історію України. Б. Курц – перший історіограф українського сходознавства.

23 жовтня 1938 року Бориса Курца звинувачено у антирадянській діяльності за статтею 58 (п. 10, 13 та через 17 п. 6 УК РСФСР) та заарештовано у Москві, де він в цей час працював в науково-редакційній частині Державного управління державної зйомки та картографування на посаді редактора історичних карт. На цій посаді Борис Курц брав участь у складанні “Великого радянського атласу”. Ймовірно загинув на засланні. Бориса Григоровича Курца було реабілітовано 6 лютого 1990 року відповідно до ст. 1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 16 січня 1989 року “Про додаткові заходи по відновленню справедливості у відношенні до жертв репресії, що мали місце в період 30-40-х і на початку 50-х років”.

Твори: Курц Б. Г. Сочинение Кильбургера о русской торговле в царствование Алексея Михайловича. – К.: Типография И. И. Чоколова, Б.-Житомирская 20, соб. дом, 1915. – 606 с.; Курц Б. Г. Рынки Украины и Ближнего Востока, как проблема развития хозяйства УССР // Хозяйство Украины. – 1926. – №5–6. – С. 93–100; Курц Б. Г. Государственная монополия России с Китаем в первой половине XVIII ст. – К.: Институт Народного Хозяйства, 1929. – 78 с.; Курц Б. Г. Русско-китайские сношения в XVI, XVII и XVIII столетиях. – Харьков, 1929. – 159 с.; Курц Б. Г. Як повстала державна караванна торгівля Росії з Китаєм у XVII ст. – К., 1929. – 40 с.; Курц Б. Г. Огляд літератури про Схід, що вийшла на Україні 1924–1932 рр. – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: ф. X, № 22886.

Літ.: Никифоров В. Н. Советские историки о проблемах Китая. – М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1970. – 416 с.; Скачков П. Е. Очерки истории русского китаеведения. – М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1977. – 506 с.; Гурницкий К. И. Агатангел Ефимович Крымский. – М., 1980; Кіржаєв С., Ульяновський В. Причинок до студій української орієнталістики 1920–1930-х років: незнаний збірник “Україна і Схід”// Україна в минулому. Вип.4. – К.-Лв.: Львівська обласна книжкова друкарня, 1993. – С. 76-89; Кіктенко В. О. Борис Курц і становлення української синології // Сходознавство. – 1997. – № 1. – С. 57–84; Михальченко С. И.  Киевская школа в российской историографии (В. Б. Антонович, М. В. Довнар-Запольский и их ученики). – М., 1997. – 227 с.; Верба І. Курц Борис Григорович // Довідник з історії України. – К., 2001. – С. 387; Кіктенко В. О. Нарис з історії українського китаєзнавства. XVIII – перша половина ХХ ст.: дослідження, матеріали, документи. – Київ, 2002. – 194 с. 

Зміст

Китаєзнавчий цикл праць Бориса Курца

Передмова. Кіктенко В. О. Борис Григорович Курц: життєвий та творчий шлях

Колониальная политика России и Китая в XVII–XVIII вв.

Из истории торговых сношений России с Китаем в XVII ст.

Государственная монополия в торговле России с Китаем в первой половине XVIII ст.

Занепад російсько-китайської торговельної монополії в II половині XVIII в.

Русско-китайские сношения в XVI, XVII и XVIII столетиях

Як повстала державна караванна торгівля Росії з Китаєм у XVII ст.

Зовнішна торгова монополія Росії з Китаєм у XVII–XVIII ст.

Визначення східного вектору торгівлі УРСР та СРСР у 20-30 рр. ХХ ст.

Киевская Контрактовая Ярмарка и страны Востока

Проблема восточной торговли СССР

Рынки Украины и Ближнего Востока, как проблема развития хозяйства УССР

Київський Інститут Народного Господарства за роки 1917 – 1927

Схід, імперіалізм та СРСР

Шляхи економічної політики Росії та СРСР на Сході

Історичні, джерелознавчі, історіографічні роботи, огляди та рецензії

До стану науково-дослідної роботи в республіках Середньої Азії, Казахстану та Азербайджану

Литература о Востоке

Огляд літератури про Схід, що вийшла на Україні 1924–1932 рр.

Рецензія на кн.: [Энгельфельд В. В. Очерки государственного права Китая]. V.V.Engelfeld. Precis de droit constitutionnel chinois. Paris, Societe Anonyme Imprimerie de Navarre. [Харбин, 1925]. (Изв. юрид. Фак-та в г. Харбине, т. II.)

Рецензия на кн.: Шморгонер Д. И. Персия, СССР и Англия. Изд.

Российско-Восточной Палаты. I. 1926. 112 с.