Elected works of V.Sednev

  Elected works of V.Sednev  

 
Азиатская дипломатия Украины pdf

Азиатские реформы: формула успеха

pdf
Азійський досвід і Україна pdf
АТР сьогодні: погляд з Києва pdf
Дальневосточная альтернатива. Китайский феномен pdf
Ден Сяопін і проблема формування нової зовнішньополітичної доктрини КНР pdf
Еволюція зовнішньої політики КНР (80-90рр.) pdf
Еволюція зовнішньополітичних концепцій КНР: від теорії “трьох світів” до
теорії “багатополярного світу”
pdf
Китай: молодь і проблеми pdf
Китай на пороге третьего тысячелетия pdf
Размышляя о китайском феномене pdf
Розвиток китаєзнавства в Україні pdf
СРСР–КНР: Взаємне тяжіння pdf
Тягар традицій і виклики глобалізації: Зовнішня політика Китаю на зламі тисячоліть pdf
Украина и Восток: Сегодняшнее измерение pdf
Украинско-китайские отношения на рубеже столетий. Приветствуя визит Председателя КНР Цзян Цзэминя в Украину pdf
Українсько-Китайські відносини: надбання, проблеми, перспективи pdf
Чи здійсниться “Китайська мрія?” pdf
Чому сучасний Китай більш європейський ніж Україна? (Про соціально-економічне реформування Китаю) pdf
Эволюция идейно-теоретических установок КПК
и проблема перехода Китая к инновационной модели развития
pdf

 
СЄДНЄВ Владислав Володимирович: біографічні дані pdf
Список наукових праць В. В. Седнєва pdf