10 Jan 2017

GOLOD Vita Y

Category: PERSONNEL

Ph.D. in Economics


mobile phone: (+380-067) 501-17-82  
e-mail: vitagolod@gmail.com 
skype: vitagolod 

 

Main research interests:

 • monetary management in Asia Pacific
 • international economic relations between Ukraine and the countries of Asia Pacific

PhD thesis:

 • “Features of monetary management in Asia Pacific”, 2010, the Institute of World Economy and International Relations, National Academy of Sciences of Ukraine (Kiev)
 • scientific adviser: PLOTNIKOV Alexei V., Doctor of Economics


Research topics:

 • monetary policy Asia Pacific
 • transformational processes of monetary and financial systems of Asia Pacific
 • integration processes in Asia Pacific

List of main publications:

  In the special editions

 • Голод В.Ю. Валютно-фінансові відносини Тайваню та КНР на сучасному етапі розвитку / В.Ю. Голод // Економічний простір: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – Вип. №15. – С. 41 – 51.
 • Голод В. Ю. Монетарна політика Сінгапуру як основа стабільності регіону / В.Ю. Голод // Економічний простір: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – Вип. №16. – С. 68–80.
 • Голод В. Ю. Інвестиційна політика Тайваню / В.Ю. Голод // Актуальні проблеми економіки: наук.-ек. жур. – Київ: Атопол, 2008. – Вип. №9 (87). – С. 18–25.
 • Голод В. Ю. Особливості валютно-фінансового регулювання в країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону / В.Ю. Голод // Зб. наук. праць. – Київ. Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2008. – Вип. №56. – С.234–245.
 • Голод В. Ю. Проблеми валютно-фінансової системи Гонконгу / В.Ю. Голод // Актуальні проблеми економіки: наук.-ек.жур. – Київ: Атопол, 2009. – Вип. №1 (91). – С. 43–49.
 • Other publications

 • Голод В. Ю. Економічна інтеграція та взаємодія національної економіки КНР з країнами АСЕАН / В.Ю. Голод // Східний Світ. – Київ: Інститут сходознавства НАНУ, 2003. – Вип. №2. – С. 49–54.
 • Голод В. Ю. Причини та наслідки ревальвації юаню / В. Ю. Голод // Китайська цивілізація: традиції та сучасність: збірник статей. – Київ: Інститут сходознавства НАНУ, 2005. – С. 6–11.
 • Голод В. Ю. Тайвань на світовій арені: членство у СОТ та перспективи вступу до інших міжнародних організацій / В. Ю. Голод // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: тези доп. ІІІ Міжнар.наук.-практ.конф.студ., аспірантів і молодих науковців. – Луцьк: Вежа, 2006. – С. 195–197.
 • Голод В. Ю. Глобальні тенденції економічного розвитку Тайваню / В.Ю. Голод // Антикризові валютно-фінансові стратегії економічного зростання Тайваню: матер. Міжвід. наук.-теорет. конф. / Відп. ред. О. В. Плотніков. – Київ: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2007. – С.55–61.
 • Голод В. Ю. Економічне співробітництво Тайваню з Китаєм. Проблеми та перспективи розвитку прикордонного співробітництва / В.Ю. Голод // Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах: матер. ІV Міжнар.наук.-практ.конф. – Луцьк: Вежа, 2007. – С. 330–333.
 • Голод В. Ю. Інвестиційна політика Тайваню в період глобалізації / В.Ю. Голод // Китайська цивілізація: традиції та сучасність: збірник статей. – Київ: Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАНУ, 2007. – С.15–21.
 • Голод В. Ю. Капіталізація економіки Південної Кореї / В. Ю. Голод // Світові процеси капіталізації: економічний, політичний, соціальний аспект: матер. міжвід.наук.-теорет.конф.–Київ: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2008. – С.162–165.
 • Голод В. Ю. Китай та Україна: перспективи розвитку торговельно-економічних відносин після вступу України до СОТ / В.Ю. Голод // Україна-Китай. Діалог та взаємозбагачення культур: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ.конф. – Київ:ДАКККіМ, – 2008. – С. 43–46.
 • Голод В. Ю. Сучасні українсько-китайські стосунки. Економічний аспект. (Матеріали до програми «Економічне коло», ефір від 30.01.2012 р.) ico_pdf