Створення Інституту досліджень сучасного Китаю імені Бориса Курца в ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

У конференц-залі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – КНЕУ) 2 квітня 2019 року відбулася урочиста презентація Інституту досліджень сучасного Китаю імені Бориса Курца, який було засновано рішенням Вченої ради КНЕУ 30 жовтня 2018 року і який є структурним підрозділом КНЕУ. Зокрема презентація проходила в рамках однієї з ініціатив  Інституту – проведення науково-освітнього Форуму «Один пояс, один шлях».

На заході були присутні перший секретар, начальник відділу освіти Посольства КНР в Україні Ван Дацзюнь та другий секретар Посольства Лю Тай. Пан Ван Дацзюнь привітав учасників та зазначив, що у різних освітніх закладах України нині навчаються 4 тис. студентів з Китаю, триває обмін викладачами та студентами, ефективно проводять спільні конференції, форуми.

«Сподіваюся, що проект буде креативним, отримає потужний імпульс для нових ідей. Адже Китай – країна з величезним людським ресурсом, філософським духом, – наголосив Ректор університету Дмитро Лук’яненко. –  До слова, у нашому університеті ще в минулому столітті інтенсивно працював науковий гурток зі сходознавства, проводили китаєзнавчі дослідження, найкращі студенти впродовж року стажувалися у Китаї».

Проректор з наукової роботи Лариса Антонюк висловила надію на поглиблене співробітництво між двома державами в науково-освітній сфері та підкреслила сучасний тренд залучення університетів до світового наукового простору, участь у вітчизняних та міжнародних наукових мережах. Зокрема,  вона відзначила роль підтримки китаєзнавчого напрямку досліджень в КНЕУ з боку Інституту сходознавства імені А.Ю. Кримського Національної академії наук України, партнерські відносини з яким тривають з 2014 року досі.

Директор Інституту досліджень сучасного Китаю імені Бориса Курца професор Любов Гальперіна стисло розповіла про фундаментальний науковий доробок в китаєзнавстві України та історії торговельних відносин з Китаєм професора Бориса Курца, ім’я якого має новостворений Інститут. Вона зазначила, що основною метою Інституту є дослідження сучасних детермінант та тенденцій розвитку сучасного Китаю (соціально-економічних; суспільно-політичних; правових; глобального та макрорегіонального впливу Китаю), а також впровадження наукових результатів у навчальний процес та їх використання в економіці України. До завдань входять не лише власне дослідження, а й організація наукових, науково-освітніх та науково-практичних заходів (конференції, конгреси, симпозіуми, круглі столи), у тому числі організація стажувань науково-педагогічних та наукових працівників, літніх та зимових науково-освітніх шкіл з китайськими науковими та освітніми установами. Невід’ємною та пріоритетною складовою діяльності Інституту є міжнародне наукове співробітництво, що надає розвиток різноманітним формам співробітництва з вищими навчальними закладами, науковими установами та підприємствами Китаю та інших держав в рамках китаєзнавства, а також участь у міжнародних програмах та грантових проектах.

Іншим завданням є організація тренінгів, воркшопів, круглих столів, майстер-класів у кооперації з китайськими та вітчизняними партнерами у сфері бізнесу, державної влади та управління.

Директор Інституту презентувала перші результати діяльності в науковій, аналітично-консалтинговій та освітньо-культурній сферах. Зокрема, за активної участі колективу Інституту, КНЕУ став співзасновником наукового журналу «Китаєзнавчі дослідження» поряд з Інститутом сходознавства імені А.Ю. Кримського Національної академії наук України та Українською асоціацією китаєзнавців. За ініціативи новоствореного Інституту: відбулося відновлення у КНЕУ курсів китайської мови; впроваджено вивчення китайської мови як другої іноземної у навчальні плани на першому (бакалаврському) освітньому рівні; започатковано щоквартальний науково-практичний клуб «Україна-Китай», який проходить в творчій атмосфері арт-галереї китайських картин (створеної завдяки зусиллям Інституту). Колективом Інституту надано конкретні пропозиції до проекту Протоколу засідання Підкомісії з питань співробітництва в галузі освіти Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом КНР. В рамках діяльності Інституту заплановано проведення тижня Китаю в КНЕУ, участь в організації 13-ої щорічної міжнародної наукової конференції «Китайська цивілізація: традиції та сучасність», присвяченої 70-літтю заснування КНР тощо. Окремим напрямом вбачається розвиток мультидисциплінарних досліджень та співпраці в рамках ініціативи «Один пояс, один шлях»,

Також від колективу Інституту виступив професор Тимур Кальченко, керівник Сектору глобальної місії Китаю, який окреслив роль Китаю у сучасній світовій архітектоніці.

Велике зацікавлення у студентів КНЕУ та академічної спільноти викликав проведений в рамках заходу представниками компанії Huawei  спільно з «КНЕУ Creative Spark» воркшоп «Академічне підприємництво в інноваційній системі Китаю».

Спільне фото учасників Форуму «Один пояс, один шлях»

Керівник Сектору глобальної місії Китаю Інституту досліджень сучасного Китаю імені Бориса Курца (КНЕУ) д. е. н, професор Тимур Кальченко

Директор Інституту досліджень сучасного Китаю імені Бориса Курца к. е. н., професор Любов Гальперіна