Стрижак О. П’ять головних ланок ініціативи «Один пояс, один шлях»

Стрижак О. О.
член Української асоціації китаєзнавців

Ініціативу «Один пояс, один шлях» було висунуто 6 років тому. За ці роки світова спільнота пройшла шлях від початкового ознайомлення з ідеєю спільної побудови ініціативи до її прийняття та широкої участі. З активним просуванням «Одного поясу, одного шляху», глибоко розвиваються та прогресують «五通» – п’ять взаємозв’язків, що виступають опорою та головним ядром ініціативи (2).

ЯКІ ЗМІСТ ТА ЦІЛІ МАЄ КОЖНА З П’ЯТИ ЛАНОК?

Перш за все, необхідно визначити п’ять головних ядр ініціативи:

政策沟通 Політична координація

设施联通 Взаємозв’язок інфраструктур

贸易畅通 Безперебійна торгівля

资金融通 Фінансова інтеграція

民心相通 Зміцнення зв’язків між народами*

     (*прим. автора: зважаючи на відсутність єдиного затвердженого варіанту перекладу поданих формулювань та враховуючи нижчеподаний зміст кожної з ланок, автором запропоновано оптимальний варіант перекладу, однак, затвердження варіанту перекладу потребує відкритого обговорення).

І. Політична координація.

Успішне просування ініціативи «Один пояс, один шлях» багато в чому залежить від високого рівня політичної взаємодовіри між країнами вздовж «Поясу і шляху». Разом з тим, економічна взаємодія також не стоїть осторонь та несе користь гармонізації відносин між країнами. Шляхом зміцнення дружнього діалогу та консультацій, всі суб’єкти співробітництва мають можливість спільно обговорювати стратегії економічного розвитку, прагнути єдності, зберігаючи наявні відмінності, усувати політичні бар’єри та інші штучні перепони,  скоординованими діями вживати заходів та затверджувати плани відносно стимулювання регіонального співробітництва. Дотримання окресленого політичного курсу, букви закону та міжнародних угод забезпечить економічну інтеграцію країн, розташованих уздовж «Одного поясу, одного шляху». Окрім цього, вагомими гарантійними елементами побудови ініціативи також виступають – зміцнення міжурядової співпраці, активне створення багаторівневого механізму обмінів та стикування міжурядових стратегій на макрорівні; поглиблення інтеграції в питаннях спільного інтересу; стимулювання політичної взаємодовіри та досягнення нових консенсусів щодо співробітництва.

ІІ. Взаємозв’язок інфраструктури

охоплює наступні чотири види: транспортна, портова, енергетична та телекомунікаційна. Транспортна інфраструктура – це ключові транспортні об’єкти, вузли та коридори, а також стратегічні об’єкти, дороги, що потребують пріоритетного запуску; рішення та реалізація безперешкодного проїзду проблемними ділянками доріг; комплектація та поліпшення обладнання для забезпечення дорожнього руху та управління дорожніми ситуаціями; підвищення рівня пропускної здатності доріг. Необхідно стимулювати затвердження єдиного механізму погодження наскрізних транзитів; просувати органічне поєднання норм розмитнення вантажів у сфері міжнародних перевезень, перезавантаження контейнерів та мультимодальних перевезень; поступово спрощувати та уніфікувати правила і порядок здійснення міжнародних перевезень загалом. Портова інфраструктура включає в себе безперешкодне здійснення комбінованих перевезень, збільшення кількості морських маршрутів та рейсів, а також зміцнення співробітництва у сфері обміну інформацією в галузі морської логістики. Енергетична інфраструктура охоплює питання спільної охорони безпеки газо- і нафтопроводів, просування будівництва транскордонних електричних проводів та проводів електропередач та – що дуже важливо – активне розгортання регіонального співробітництва у сфері реформування електромереж. Телекомунікаційна інфраструктура стосується широкого кола запитів – це сфера підвищення рівня взаємозв’язку міжнародних сполучень, безперешкодне просування інформаційного Шовкового шляху, будівництво магістральних ліній зв’язку між сторонами, прокладання міжконтинентального підводного волокно-оптичного кабелю, поліпшення супутникових каналів передачі інформації, розширення співпраці та обмінів у сфері інформації.

ІІІ. Безперебійна торгівля.

Зовнішня торгівля – це шкала, що демонструє рівень відкритості окремої держави зовнішньому світові. Стосовно традиційної торгівлі товарами важливо наголосити, що лише опираючись на оперативне політичне контактування, всі сторони можуть всебічно ознайомитися з концепцією розвитку інших країн, а отже і провести аналіз виробничої структури, етапів розвитку та торговельної специфіки цих країн, в подальшому – зосередити сили на освоєнні пріоритетних ресурсів та розвитку пріоритетного виробництва, що, в свою чергу, дасть змогу виявляти відносні переваги усіх сторін. Торгівля послугами, безперешкодна реалізації якої ще більше залежить від координації політичних курсів, також є важливою складовою зовнішньої торгівлі. З початком епохи інформатизації, торгівля послугами «переросла» в колосальну за масштабами систему, що охоплює електронну торгівлю та пов’язані з нею послуги. Лише за умов дотримання закону, політичного курсу, міжнародних угод, а також за реалізації результатів політичної координації, використанні логістичних «зручностей», отриманих завдяки взаємному сполученню інфраструктур, стиранням торгових бар’єрів, створених природою та людиною, країни-учасниці ініціативи матимуть змогу оптимізувати торговельну структуру та підвищити рівень «кількості» і «якості». Загальна кількість населення країн, що беруть участь у побудові Економічного поясу шовкового шляху, сягає 3 млрд. людей – неозброєним оком можна побачити усю унікальну масштабність ринків та колосальний потенціал співробітництва у сфері торгівлі та інвестицій. Усі сторони мають провести належне обговорення широкого кола питань – спрощення процесу торгівлі та інвестицій, розробка доцільних стратегій та планувань, ліквідація торговельних бар’єрів, зменшення затрат на проведення торговельних та інвестиційних операцій, прискорення циркуляції регіональних економік, також реалізація принципу «взаємної вигоди та спільного виграшу». Співпраця в сфері торгівлі та інвестицій є важливою «колоною» ініціативи «Один пояс, один шлях». Країни-учасниці повинні спрямувати свої зусилля на активізацію консультацій щодо укладання двосторонніх угод відносно захисту інвестицій, уникнення подвійного оподаткування, захисту законних прав та інтересів інвесторів, створення оптимального бізнес середовища в межах регіону та в кожній країні. Величезним потенціалом наділені зони вільної торгівлі, тому спільні консультації повинні проводитися і щодо цієї теми. «Випікання великого пирога, який дістанеться усім без винятку» має стати  пріоритетом зовнішньої торгівлі країн-учасниць побудови «Одного поясу, одного шляху».

IV. Фінансова інтеграція.

Фінанси – ядро розвитку сучасної економіки, це загальноприйнятий факт. Більшість країн, що розташовані на шляху ініціативи, при обмінах та розрахунках використовують валюту країн, які знаходяться за межами цього регіону. Але, якщо проводити обміни і розрахунку у національній валюті, то є можливим значно зменшити витрати від обігу капіталу, зміцнити здатність давати відсіч фінансовим ризикам, а також підвищити конкурентоспроможність економіки регіону на міжнародному рівні. З метою забезпечення умов для реалізації фінансової інтеграції, підтримки транскордонного співробітництва та побудови масштабних проектів, ініціатива має належним чином послуговуватись Фондом Шовкового шляху, інвестиційними та банківськими ресурсами, що були розроблені регіональними та міжнародними закладами, поглиблювати наявні сфери співпраці та віднайти нові напрями співробітництва у фінансовій сфері з країнами вздовж «Одного поясу, одного шляху». Нині ініціатива вже почала розширювати простір для проведення розрахунків та обмінів у національній валюті, тим самим зменшуючи валютні ризики та витрати на проведення розрахунків, що мають місце в інвестиційній та торговельній діяльності відповідних країн. В подальшому, ця система сприятиме тому, що в процесі економічних обмінів, країни-учасниці ініціативи формуватимуть мережу валютної безпеки, в межах якої саме вони спільно будуть відповідати за фінансові ризики, а надалі – покращать захист власних фінансової безпеки та економічних інтересів. Загалом, поглиблення співробітництва у сфері фінансів сприятиме побудові в Азії системи валютної стабільності, системи інвестицій та фінансування, а також кредитної системи. Враховуючи поставлені завдання, на сьогоднішній день, необхідно виконати ряд задач – зміцнити співпрацю у сфері фінансового моніторингу, що стане базою для високоефективного координаційного механізму моніторингу; поліпшити систему реагування на ризики та вирішення криз, створити регіональну систему попереджень фінансових ризиків; посилити транскордонні обміни та співробітництво між органами з оцінки кредитоспроможності та рейтинговими агентствами. Не менш важливим є виявлення функцій Фонду Шовкого шляху та суверенних фондів кожної країни-учасниці, активне включення у роботу комерційних фондів акціонерного фінансування, а також суспільних коштів.

V. Зміцнення зв’язків між народами.

В процесі побудови ініціативи «Один пояс, один шлях» важливим є зміцнення добросусідського співробітництва, розширення співпраці у сфері освіти, культури, туризму тощо. Шляхом проведення культурних обмінів країни-учасниці мають змогу стимулювати поширення інклюзивності, толерантності та відкритості; сприяти взаємозлиттю та встановленню відчуття ідентичності між культурами. Останнім часом активізувалась взаємодія на загально суспільному та офіційному рівнях, все більше виявляє себе користь взаємозв’язків на гуманітарному рівні. Китай продовжуватиме ініціювати дружнє співробітництво та зближати серця народів країн, які беруть участь у побудові «Одного поясу, одного шляху», аби в майбутньому стати міцним фундаментом, що демонструватиме спільні надії різних народів. Нині існує широке поле для співпраці у гуманітарній сфері між Китаєм та країнами-учасницями ініціативи, конкретні засоби досягнення якої вже не один раз обговорювались на найвищому рівні, серед яких варто відмітити збільшення наданих Китаєм державних стипендій на навчання, фінансової допомоги та підтримки в здобутті іноземними робітниками  професійної освіти та підготовки у Китаї, проведення культурних заходів, зміцнення співробітництва, зокрема інвестиційного, у сфері туризму. Нині «Економічний пояс шовкого шляху» є доволі абстрактною концепцією. Необхідно якнайшвидше конкретизувати, а також сформувати міжнародний консенсус відносно географічного охоплення, сфер та механізмів співпраці, а також визначити конкретні шляхи, етапи та цілі реалізації «Економічного шляху». На сьогоднішній момент сторонами-учасниками були досягнуті домовленності відносно необхідності подолати обмеження щодо використання «одного ресурсу» та ведення торгівлі сировиною, надавати більше соціальних благ та обслуговування, уникати нетерпимості, заохочувати інклюзивність та відкритість, відшукати точки дотику та вигоди для всіх учасників ініціативи, реалізувати принципи «взаємної вигоди та спільного виграшу», посилити обміни та взаємозв’язки між кадрами культурної та освітньої сфер.

П’ЯТИ ОПОРАМ ВІДПОВІДАЮТЬ ТАКІ П`ЯТЬ КОНКРЕТНИХ ЗАХОДІВ:

1) Надання кредитів: Китай має намір надавати державні позики дружнім країнам (країни Азії, Африки та Латинської Америки, що розвиваються), які будуть спрямовані на будівництво інфраструктури країни-позичальника.

2) Часткове або повне звільнення від податків: надавати дружнім країнам, що розвиваються, податкові пільги на певні групи товарів.

3) Підготовка кадрів: Китай відкриватиме в країнах, що розвиваються, заклади з підготовки кадрів і проведення досліджень, надаватиме іноземним студентам державні стипендії, що надасть поштовх розвитку локальної економіки.

4) Збільшення матеріальної допомоги: надавати матеріальну допомогу різного роду країнам, що розвиваються, зокрема в сфері сільського господарства, продовольства, освітньої підготовки, охорони здоров`я, зеленої енергетики тощо.

5) Ліквідація боргів: після початку фінансової кризи, Китай, вирішуючи власні труднощі, також продовжив підтримувати країни, що розвиваються, надаючи безоплатної допомоги, безвідсоткових, пільгових кредитів.

五通 визначають шлях побудови ініціативи «Один пояс, один шлях», в рамках якого рішення приймаються згідно вимог сучасності, а також з урахуванням локальних умов і можливостей кожної країни-учасниці. Саме взаємозв’язок та спільні дії ведуть за собою міжнародну спільноту. (3). Як вказано у тлумаченні до Книги змін – «якщо можливості себе вичерпали, то необхідні зміни; будуть зміни – будуть і нові можливості; будуть можливості – буде і тривалий розвиток» (穷则变,变则通,通则久). Беззаперечно, ініціатива «Один пояс, один шлях» надає світовій спільноті, що нині знаходиться перед обличчям великих труднощів, викликів та складнощів, нові можливості задля тривалого розвитку та процвітання.

 

Література

  1. 一带一路“机遇与挑战”。王义桅,人民大学社。(190-194页)
  2. Офіційний сайт ініціативи «Один пояс, один шлях» https://www.yidaiyilu.gov.cn/ghsl/gnzjgd/23951.htm
  3. Офіційний сайт ініціативи «Один пояс, один шлях» https://www.yidaiyilu.gov.cn/ghsl/gnzjgd/12037.htm