Смолій В. А. Вітальне слово

Академік НАН України, директор Інституту історії України НАН України, голова Оргкомітету Українсько-китайського форуму стратегічного партнерства

Шановні пані та панове, колеги, учасники конференції!

Щиро вітаю вас з початком роботи Українсько-китайського форуму стратегічного партнерства, який проводиться в рамках стратегічної ініціативи Китаю «Один пояс, один шлях» та з нагоди 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китаєм.

У цьому залі зібралися фахівці, які добре знають Китай, багату історію українсько-китайських відносин і чітко уявляють їх важливість і взаємну корисність. Формат сьогоднішнього заходу передбачає відвертий обмін думками щодо актуальних питань українсько-китайської співпраці.

Внаслідок успішної реалізації політики реформ і відкритості Китай став другою економікою світу і важливим гравцем на міжнародній арені. Сьогодні Китай – це не тільки світовий лідер за чисельністю населення з величезним внутрішнім, а також зовнішнім потенціалом, а й країна, яка дедалі активніше проявляє свою позицію у світових подіях, здійснює масштабні інвестиційні проекти в Азії, Африці та Латинській Америці, змінюючи таким чином сформовану регіональну конфігурацію сил і кидаючи виклик інтересам США на глобальному рівні. Азіатська фінансова криза 1997 р. й остання світова економічна криза наочно показали сильні сторони китайської економічної системи. Китай активно співпрацює з країнами G20 і здійснює великі угоди із закупівель з ЄС та США. Це безпрецедентне зростання КНР наприкінці ХХ ст. й колосальні перспективи у ХХI ст. активно обговорюються в наукових та політичних колах, що, зокрема, стосується ідеологічних, економічних і стратегічних аспектів. Безперечно, що для України відносини з Китаєм мають важливе політичне та соціально-економічне значення.

За 25 років відносини між Україною та Китайською Народною Республікою ми досягли рівня стратегічного партнерства, проте існує й значна кількість проблем, які гальмують реалізацію значного потенціалу цього статусу. Сподіваюся, що під час дискусій на нашому форумі будуть знайдені нові підходи та розроблені конкретні пропозиції для розв’язання актуальних питань українсько-китайських відносин. Крім того, вважаю, що цей форум має стати регулярною платформою для обміну думками між українськими та китайськими експертами.

У цілому українські наукові установи зацікавлені й надалі підтримувати високу динаміку взаємовигідного співробітництва й діалогу з КНР у науково-технологічній сфері, розглядаючи активні двосторонні контакти як потужний фактор економічного зростання та зміцнення міждержавних стосунків. Аналіз стану і розвитку двостороннього наукового і науково-технічного співробітництва на сучасному етапі свідчить про те, що Україна та Китай мають всі можливості реалізувати значний потенціал двостороннього співробітництва в науково-технічній сфері. Активна та дієва позиція, яку займають зараз представники наукових установ обох країн, дає всі підстави сподіватися на вирішення нагальних завдань українсько-китайської взаємодії.

Організатором цього форуму є Відділення історії, філософії та права НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України  та Українська асоціація китаєзнавців, які протягом багатьох років займаються вивченням Китаю та приділяють багато зусиль для поглиблення українсько-китайського співробітництва в різних сферах. Це не просте завдання передбачає підготовку фахівців, проведення відповідних організаційних заходів та здійснення складних наукових досліджень. Відзначу, що відразу після встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китайською Народною Республікою в 1992 р. для нашої держави постало важливе завдання – розбудова китаєзнавства, науки про Китай. Цілком природно, що одним з важливих питань для українських китаєзнавців є пошук оптимальних шляхів поглиблення українсько-китайських відносин.

Насамкінець, хочу висловити щиру вдячність і повагу Надзвичайному та Повноважному Послу КНР в Україні пану Ду Вею за його особисту підтримку в організації цього форуму. Дякую всім українським та китайським учасникам за плідну роботу та сподіваюсь, що наше спілкування поглибить взаєморозуміння між нашими народами в цілому.

Шановні учасники конференції, завершуючи свій виступ, хочу висловити впевненість, що українсько-китайські дружні відносини і надалі будуть всебічно зміцнюватися. Обидві наші держави, український і китайський народи докладуть необхідних зусиль для розвитку взаємовигідного співробітництва, заснованого на принципах поваги державного суверенітету, дружби і рівності. Бажаю всім вам успішної роботи.

Дякую за увагу!