15 Січ 2021

«Школа Джозефа Нідема»: дискусії навколо китайської науки та цивілізації

 
У Видавничому домі «Гельветика» вийшла друком монографія доктора філософських наук В.О.Кіктенка «Школа Джозефа Нідема»: дискусії навколо китайської науки та цивілізації

У монографії досліджено особливості техніки філософського аналізу, способи постановки проблеми, формування основних понять, принципи методології та теоретичні висновки «школи Джозефа Нідема». Показано специфіку раціоналістичного гуманізму, пов’язаного з підходом «школи Джозефа Нідема» до дослідження соціальних процесів, який виник у результаті синтезу методів біології та гуманітарних наукових пошуків. Вивчено гіпотези й теоретичні положення історичної динаміки та соціокультурних чинників розвитку китайської науки в соціальній епістемології «школи Джозефа Нідема» як боротьби проти європоцентристського підходу. Встановлено ключові положення соціології знання в історико-культурній реконструкції «школи Джозефа Нідема» щодо визначення теоретичних положень традиційної китайської науки. Проаналізовано теоретичні основи та результати реконструкції природознавства і його соціальних основ у роботах «школи Джозефа Нідема». Показано подолання методології наукового пізнання Дж. Нідема в нових моделях реконструкції китайської науки й цивілізації (Д. Бодде, Н. Сівін, Дж. Ллойд, Б. Ельман, Т. Хафф, Дж. Хобсон і Цянь Веньюань). Дослідження китайської науки й цивілізації, здійснені «школою Джозефа Нідема» та її опонентами, представлені не тільки як факт історії філософії, а і як теоретичне знання, єдина система, потужний напрям інтелектуального життя другої половини XX ст.

Для китаєзнавців, філософів, істориків науки, студентів та широкого кола читачів.

Придбати книгу можна на сайті видавництва: https://clc.to/Kiktenko_shkola