Сергій Лавренко С. Рецензія на книгу Чжу Сінкая, Юй Канкана «Погляд на майбутній розвиток сільського господарства: дослідження китайських вчених»

Сергій ЛАВРЕНКО,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент, учений секретар Вченої ради Херсонського державного аграрно-економічного університету

«Необхідно оновити наше розуміння сільського господарства, що означає необхідність зрозуміти сутність сільського господарства загалом і сільського господарства Китаю зокрема…

Якщо не вдасться зрозуміти сільське господарство з цього погляду, доведеться змиритися зі статусом кабінетних стратегів у міжнародній конкуренції ХХІ століття»

Чжу Сінкай, Юй Канкан

Усебічне та багатогранне розуміння історії розвитку країни, географічного положення, змін політичного життя тощо – це важливий аспект пізнання культури, людського потенціалу, особливостей розвитку технологій та різних сфер життя. Китай – держава з найбільшим та багатонаціональним населенням у світі (55 етнічних меншин). Це країна, що стала лідером з виробництва багатьох товарів і технологій та фінансовим центром світу.

Винятковою родзинкою цієї країни є товаровиробництво на різних за площею, рельєфом, вологозабезпеченням та матеріальними потужностями землях – від декількох квадратних метрів до декількох тисяч гектарів. Це обумовлює розвиток машиновиробництва – як мінітракторів, так і найпотужніших механізмів. Така глобалізація багатьох сфер виробництва стала вирішальною у зміцненні економіки країни. За обсягами торгівлі з Україною вона займає перше місце.

Сільське господарство – основний складовий компонент наповнення державної скарбниці, тому це один із пріоритетів обох країн. Прірва між підходами до вирощування сільськогосподарської продукції в країнах обумовила підписання міждержавних угод про співпрацю в бізнесі та науці.

Книга «Погляд на майбутній розвиток сільського господарства: дослідження китайських вчених» та наукове-популярне видання «Україна-Китай» стали тим самим містком консорціумного зв’язку у сферах торгівлі, промисловості, науки для об’єднання капіталів, наукового потенціалу, інноваційно-інвестиційних проєктів у багатьох сферах життя. Інформаційний поштовх, що дають зазначені видання, – це можливість майже прямого контакту із зацікавленими особистостями чи підприємствами; можливість реалізувати свої інноваційно-привабливі проєкти; упорядкувати наукові напрацювання із світовим трендами; знайти однодумця тощо.

На мій погляд, важливо те, що автори зосередились на аспектах фермерських господарств, а не великих агрохолдингів. У тексті автори представили концепцію розвитку сільського господарства не однобічно, а багатопрофільно, відбувається переплетіння екологічних параметрів з економічними, науково-технічного й соціального розвитку, внутрішньою та зовнішньою політикою, культурою та історією тощо.

У книзі я також очікував ознайомитися з інноваційними продуктами, технологіями, розробками, які застосовуються в сільському господарстві, але, на жаль, вони відсутні. Автори більш детально зосередилися на економічній доцільності та ефективності прийнятих рішень у сільському господарстві. Також у тексті зустрічаються важкозрозумілі нормативні та валютні одиниці, що застосовуються тільки в Китаї. Але, незважаючи на це, диференційований підхід до різних сфер життя, цікаве та зрозуміле читання видань, ремарки бізнесменів, науковців, політиків дають можливість сприймати написаний текст за «живий» діалог, що за такої співпраці не відштовхує від себе, а навпаки, дає легке сприйняття думки один одного. Крім того, з’явився матеріал для диспуту, суперечок з авторами, що є символом мислення, яке виникає від прочитаного.

Валентина ВІТКОВА,
перекладач книги «Погляд на майбутній розвиток сільського господарства: дослідження китайських вчених»

Всебічне реформування сільського господарства в Україні, що відбувається впродовж останніх десятиліть, окрім досягнень, до нині характеризується низкою негативних явищ: незбалансованим використанням сільськогосподарських земель, занепадом окремих сільськогосподарських галузей та сільських територій, міграцією населення внаслідок відсутності зайнятості в селах.

«Хто буде фермером у майбутньому? Хто буде займатися сільським господарством надалі?» – питання, що піднімаються китайськими вченими та дослідниками на сторінках книги, є не просто актуальними, а навіть більше – болючими для України.

У Китаї, незважаючи на фокусування уваги на важливості сільського господарства та роботи в сільській місцевості, внаслідок порівняно низької користі від сільського господарства та фундаментальності у його веденні, у всьому китайському суспільстві наростав комплекс «відмови від фермерства». Чи не звучить це близько до серця кожного українця?

«Погляд на майбутній розвиток сільського господарства: дослідження китайських вчених» – проєкт, що реалізувався в Україні внаслідок колаборації Renmin University of China і Видавничого дому «Гельветика».

На сторінках книги розкриваються проблемні питання, з якими стикнувся Китай, та описуються шляхи їх вирішення. Значущість сталого розвитку аграрної галузі важко переоцінити для України, оскільки сільське господарство не тільки завжди посідало особливе місце в її історії, а й сьогодні, як пишуть китайські автори, є галуззю, що «створює життєздатність із життєздатності». Як Китай вирішував і продовжує вирішувати виклики в аграрній галузі – відповіді, чіткі, зрозумілі й ефективні – на сторінках книги.

У книзі, із притаманною Китаю мудрістю та комплексністю, вдало поєднуються спеціальні знання, представлені детальним описом актуальних концепцій, графіків, формул, статистичних даних, схем і рисунків, та філософські роздуми, історичні відступи, міжнародний досвід інших країн у галузі сільського господарства.

Автори книги подають матеріал у манері, зрозумілій і цікавій не тільки для дослідників та вчених у сільськогосподарській та суміжних галузях, але і для кожного, хто цікавиться багатогранною та невичерпною історією та сучасністю Піднебесної.