Пучин М. Китайські інвестиції в Україну: будуємо юридичний міст

Максим Пучин
адвокат, АО «Ленівський-Пучин» Ти і Право» Партнерс»

Статистика останніх років демонструє надзвичайний темп розвитку торговельно-економічного співробітництва між Україною та Китаєм. Уже сьогодні Китай є беззаперечним лідером серед найбільших торговельних партнерів України (що підтверджується даними НБУ), обсяги торгівлі товарами й послугами невпинно зростають.

Вочевидь, український ринок збуту надзвичайно приваблює китайський бізнес, проте не лише він. Географічний центр Європи апріорі має всі шанси стати локацією «number one» для виходу на її 700-мільйонний платоспроможний та споживчо активний ринок. А з урахуванням розвиненої транспортно-логістичної інфраструктури та вельми демократичним для роботодавця рівнем оплати праці сумніватися в інвестиційній привабливості України не доводиться.

Як показує практика, китайські підприємці вкрай зацікавлені інвестувати в Україну, активно працюють у цьому напряму та бачать перспективи. Утім, стримуючим фактором, крім широко обговорюваної політичної нестабільності, стає також динамічність законодавчого регулювання, подекуди занадто «зарегульовані» та не завжди зрозумілі процедури і процеси, а також приховані ризики, не останній із яких прямо пов’язаний із рівнем корупції в судовій та правоохоронній системі. Наразі українська влада і словом і ділом демонструє свою зацікавленість у залученні іноземних інвестицій та створенні сприятливих умов для роботи інвесторів. Не меншу роль у цьому процесі відіграє також український бізнес, готовий як приймати інвестиції від китайських партнерів, так і надавати їм необхідну фахову допомогу.

Рішення масштабувати бізнес на територію іноземної держави, тим паче далекої та мало зрозумілої як у культурному, так і в правовому, а подекуди й в економічному аспектах, не завжди дається легко, проте це лише верхівка айсберга. На своєму шляху потенційний інвестор стикається з безліччю питань, які, на перший погляд, здаються не такими вже й важливими. Однак, з огляду на обсяги інвестування, навіть маленька помилка іноді може стати причиною великих утрат.

Найперше питання, що треба вирішити інвестору, – це вибір організаційно-правової форми присутності на території іноземної держави. Тут у пригоді стане кваліфікований корпоративний юрист, який не просто здійснить необхідні юридичні дії, але зможе виявити потреби, проаналізувати перспективи й ризики та, виходячи з цього, допомогти обрати максимально доцільний варіант. В Україні найбільш прийнятним для китайського бізнесу є: або створення іноземного представництва китайської компанії, або створення української юридичної особи – товариства з обмеженою відповідальністю. Далі – трохи про їхню різницю та особливості.

Товариство з обмеженою відповідальністю Постійне представництво китайської компанії в Україні
Юридичний статус, статутний капітал
Є юридичною особою. Має статутний капітал, який формується протягом 6 місяців з дня реєстрації за рахунок внесків у формі: грошей, цінних паперів, нерухомості, інших видів власності, майнових прав. Відсутні вимоги відносно мінімального розміру статутного капіталу та необхідності підтвердження джерела походження коштів. Не є юридичною особою та не здійснює самостійно господарську діяльність. У будь-яких випадках діє від імені та за дорученням безпосередньо китайської компанії, зазначеної в Свідоцтві про реєстрацію. Статутний капітал відсутній.
Засновник/власник, відповідальність засновників
Засновником є безпосередньо китайська компанія, відповідальність якої обмежена розміром внеску в статутний капітал товариства. Перевага: можливість у будь-який момент продати або іншим чином відчужити українську компанію (її корпоративні права) повністю або частково. Материнська компанія (китайська) є засновником та несе відповідальність. Немає можливості продати корпоративні права чи передати представництво іншій юридичній особі.
Керівні органи
Вищий орган управління – загальні збори учасників товариства. Виконавчий орган – директор (одноособовий) чи дирекція на чолі з генеральним директором (колегіальний). Можливе створення наглядової ради. Найвищий орган – безпосередньо вищий керівний орган китайської компанії. Материнська компанія призначає керівника представництва, який діє на підставі довіреності.
Власність в Україні
Може оформлюватися як на українську юридичну особу, так і на іноземну компанію. Важливо: оформлення власності безпосередньо на товариство позбавляє материнську компанію прямого контролю над нею. Оформлюється на іноземну компанію, що є доцільним із міркувань захисту права власності.
Ліцензована діяльність
Має право отримувати дозвільні документи, ліцензії. Дозволи і ліцензії отримує материнська компанія.
Межі відповідальності
Відповідальність обмежується власністю самого товариства та його статутним капіталом, що істотно мінімізує ризики материнської компанії. Відповідальність покладається на материнську компанію (представництво виступає в господарських правовідносинах від її імені).
Працевлаштування іноземців (нерезидентів)
Необхідно отримувати дозвіл на працевлаштування кожного іноземця. Отримання дозволу не вимагається, співробітникам-іноземцям видаються службові картки. За запрошенням постійного представництва може оформлюватися довгострокова віза.
Розкриття інформації
Зобов’язане розкривати інформацію про кінцевих бенефіціарів (власників компанії). Відсутні вимоги щодо розкриття будь-якої інформації.
Регіональна структура
Може створювати філії та представництва, бути засновником нових компаній. Не може заснувати філію, представництво чи юридичну особу від свого імені.
Вартість реєстрації
Державний збір не сплачується. Окремо сплачуються нотаріальні послуги та послуги з перекладу документів. Реєстраційний збір 2102 грн (із 01.12.2019).
Строк реєстрації
2 робочих дні 20 робочих днів
Можливість здійснення господарської діяльності
Обмеження відсутні, за винятком видів діяльності, що вимагають попереднього отримання дозволу, та діяльності, забороненої законодавством України. Некомерційне представництво не має права здійснювати господарську діяльність. Постійне представництво здійснює господарську діяльність від імені материнської компанії.
Оподаткування в Україні
Загальна система оподаткування: 18 % податок на прибуток, 20 % податок на додану вартість. Спрощена система оподаткування: єдиний податок для платників третьої групи – 5 % від суми доходу (обороту) або 3 % у разі реєстрації платником податку на додану вартість (20 %). Виключно загальна система оподаткування: 18 % податок на прибуток, 20 % податок на додану вартість. Перехід на спрощену систему оподаткування неможливий.
Виведення прибутку та дивідендів з України
Для виведення прибутку необхідно виплачувати дивіденди та сплачувати з цієї суми податок на репатріацію: 5 % від загальної суми дивідендів у випадку, якщо китайській компанії належить не менше 25 % статутного капіталу товариства, або 10 % – у всіх інших випадках. (діє Угода про уникнення подвійного оподаткування між Україною та КНР). Може перераховувати отриманий прибуток іноземній компанії шляхом здійснення банківського переказу.

Як бачимо, від правильно обраної форми присутності в Україні іноземного інвестора залежить вирішення багатьох важливих управлінських та фінансових питань. Тож урахування юридичних потреб конкретного бізнесу та очікувань інвестора на цьому етапі стане міцним підґрунтям для комфортного ведення бізнесу та допоможе запобігти виникненню небажаних наслідків.

Як мінімум, такі наслідки можна спрогнозувати та бути готовими до них, а в ідеалі – запобігти їх виникненню ще на етапі планування інвестицій. Організаційно-правова форма присутності іноземної компанії на українському ринку – це такий собі «юридичний міст», що здатний забезпечити стабільність і налагодженість бізнес-процесів задля оптимально комфортного руху капіталу. Цей міст має бути спроєктований та побудований професіоналами, що бездоганно орієнтуються в законодавчому просторі та підготовлені до будь-яких несподіванок. Чим міцнішим є ваш юридичний міст, тим на вищий рівень захищеності інвестованого капіталу ви можете розраховувати.

Загалом, можна сформулювати шість основних питань, відповіді на які має дати собі інвестор на етапі підготовки до відкриття компанії в Україні.

Перше – наскільки довгострокові його інвестиційні інтереси?

Друге – чи планує він масштабувати бізнес в Україні?

Третє – якою мірою іноземний бізнес готовий нести відповідальність за результат діяльності його українського осередку?

Четверте – якою мірою він бажає залишити за іноземною компанією управлінську та контрольну функції?

П’яте – чи готовий він розкривати інформацію щодо кінцевих вигодонабувачів (власників бізнесу)?

І шосте, яке дуже часто стає найголовнішим, – звісно ж, про податки. Адже рівень податкового навантаження в Україні не занадто комфортний, хоча спостерігаються стабільні тенденції його поступового зниження.

Україна готова приймати інвестиції. Рівень інвестиційної привабливості нашої держави, хоч і не дуже швидко, але зростає. Влада взяла курс на лібералізацію корпоративного, регуляторного й валютного законодавств, спростила реєстраційні процедури та, сподіваємося, надалі продовжуватиме процес підвищення рівня прозорості й прогнозованості перспектив ведення бізнесу в Україні. Український консалтинговий бізнес, у свою чергу, готовий допомагати іноземним інвесторам ухвалювати зважені юридичні та фінансові рішення задля побудови міцних юридичних мостів для сталого й безпечного руху капіталу.