КОШОВИЙ Сергій Анатолійович

Головний консультант відділу забезпечення зв’язків з національними парламентами
Управління забезпечення міжпарламентських зв’язків Апарату Верховної Ради України; 
кандидат історичних наук

Контактні дані:

Моб. тел:
+380674046534
Skype:
ukrchinaorg
Основні наукові інтереси
Основні напрями дослідницької роботи
Відомості про дисертацію
Наукові праці
ЗМІ
 • давньокитайська цивілізація: виникнення, становлення, еволюція
 • давньокитайські історичні твори
 • історія Стародавнього Китаю доби Чуньцю-Чжаньго та середньовічного Китаю
 • теорія управління державою
 • історія українсько-китайських відносин
 • сучасний Китай та сучасне китайське суспільство
 • міжнародні відносини країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону
 • внутрішньополітичні і зовнішньополітичні стратегії держави Цінь
 • суспільно-політичні течії Стародавнього Китаю
 • реформаторські пошуки Стародавнього Китаю
 • імператорський двір початку династії Тан
 • зовнішньополітична ініціатива китайського керівництва «Пояс і шлях»
 • «Реформи Шан Яна», 2016, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, науковий керівник: Ставнюк В.В., д.і.н., професор, завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України

Статті:

 • Кошовий С.А. Реформи Шан Яна на основі розділу 68 книги Сима Цяня «Ши цзі, Історичні записи» // Дні науки історичного факультету-2012: Матеріали V Міжнародної наукової конференції молодих учених. – Вип. V. – Ч. 6. – К., 2012. – С. 16-17.
 • Кошовий С.А. Життєпис Шан Цзюня у книзі Сима Цяня «Ши цзі, історичні записки» // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць. – К.: Унісерв, 2012. – Вип. 37. – С. 109-121.
 • Кошовий С.А. Діяльність Сяо гуна, правителя царства Цінь // Китаєзнавчі дослідження. Збірка наукових праць. Том 2. – К: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Українська асоціація китаєзнавців, 2012. – С. 12-16.
 • Кошовий С.А. Реформатори періоду Чжаньго // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин», присвяченої пам’яті професора Г.Л. Бондаревського. – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – С. 32-35.
 • Кошовий С.А. «Шан цзюнь шу» як історичне джерело // Дні науки історичного факультету-2013: Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції молодих учених. – Вип. VІ. – Ч. 6. – К., 2013. – С. 13-14.
 • Кошовий С.А. Легізм чи фа цзя: історико-філологічний аналіз // IV Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми історії стародавнього світу». – К., 2013. – С. 18-20.
 • Кошовий С.А. Нові джерела з історії держави Цінь доби Чжаньго // Матеріали міжнародної наукової конференції «Проблеми джерелознавства, історіографії та історії Сходу», присвяченої 90-річчю з дня народження професора В.М. Бейліса. – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – С. 123-127.
 • Кошовий С.А. До питання послідовників Шан Яна // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць. – Вип. 39. – К.: Унісерв, 2013. – С. 149-150.
 • Кошовий С.А. «Новий шовковий шлях»: стратегія КНР у Казахстані // VII наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність» – Київ, 6 грудня 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sinologist.com.ua/uk/vi- міжнародна-наукова-конференція-2/
 • Кошовий С.А. Періодизація періоду Чжаньго: дискусійні питання // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць. – К.: Унісерв, 2014. – Вип. 43. – С.137-141.
 • Кошовий С.А. Економічний пояс Великого Шовкового шляху: транспортний вимір // Китаєзнавчі дослідження. Збірка наукових праць. – К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Українська асоціація китаєзнавців, 2014. – №1-2. – С .51-60.
 • Koshovyi S.A. Особенности развития Древнего Китая в период Чжаньго (Features of development of Аncient China during the Warring States) // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2014. – № 11-12. – С. 34-40.
 • Кошовий С.А. Особливості китайської дипломатії в регіоні Центральної Азії на сучасному етапі // Матеріали VIII наукової конференції «Китайська цивілізація: традиції та сучасність» – Київ, 14 листопада 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://sinologist.com.ua/uk/viii-міжнародна-наукова-конференція/
 • Кошовий С.А. Українська криза та позиції держав Азії: погляд з Пекіну, Токіо та Нью-Делі // Матеріали міжнародної наукової конференції ««Третій світ» у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ століття». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії» НАН України, 2014. – С.135-140.
 • Кошовий С.А. Шан Ян і його концепція держави // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць. – К.: Унісерв, 2015. – Вип. 45. – С. 137-148.
 • Кошовий С.А. Нова геоекономічна конфігурація Євразійського простору: «Один пояс, один шлях» // Перспективи входження України у ринки висхідних країн. Аналітична доповідь. – К: Заповіт, 2015. – С.88-93.
 • Koshovyi Serhiy «One Belt, One Road» initiative: the implications for Ukraine // 大连论坛 2015年年会 “一带一路”·文化外交·白俄罗斯; 文学与诠释:20世纪的文学理论. –大连, 2015. –页51-61.
 • Кошовий С.А. Писемна пам’ятка «Шан Цзюнь шу» як історичне джерело // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць. – К.: Унісерв, 2015. – Вип. 46. – C. 181-188.
 • Кошовий С.А. Аналіз авторського тексту на прикладі писемної пям’ятки Шан цзюнь шу // IX наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність. Перспективи соціально-економічного та політичного розвитку КНР в ХХІ столітті» – Київ, 22 вересня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
 • Кошовий С.А. Українсько-китайська взаємодія в епоху Нового Шовкового шляху // Матеріали круглого столу «Стан і перспективи розбудови українсько-китайського стратегічного співробітництва». Збірка виступів. – Пекін, 2016. – С. 19-36.
 • Гончарук А.З., Кошовий С.А. Шовковий шлях: від концепції до практичних кроків (формат взаємодії 16+1) // Стратегічна панорама. – 2016. – №1 – С.26-36.
 • Кошовий С.А. Реформи Шан Яна та минуле держави Цінь: тлумачення Лейденської синологічної школи // Китаєзнавчі дослідження. Збірка наукових праць. – К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Українська асоціація китаєзнавців. – 2015. – №1-2. – С.11-18.
 • Кошовий С.А. Дискусії навколо суспільно-політичних практик легістів: витоки // ІХ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Дні науки історичного факультету» (до 150-річчя з дня народження М.С. Грушевського). – К., 2016. – С. 159-163.
 • Кошовий С.А. Місце Росії в китайському проекті «Один пояс, один шлях» // Круглий стіл «Китай – Росія: сполучення політик або зіткнення економік?» – Київ, Центр сучасного Китаю «Тянься лінк», 10 березня 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
 • Кошовий С.А. Американо-китайські відносини в оцінках Г. Кіссінджера // Круглий стіл «Китай – США: стратегічна недовіра або акомодація інтересів?» – Київ, Центр сучасного Китаю «Тянься лінк», 26 травня 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
 • [Xieergai·Keshewoyi] 谢尔盖·科舍沃伊〈“一带一路”:世界一些国家的经验及乌克兰的前景〉黑大 [黑龙江 大学]《俄罗斯学刊》, 2016。 – 第4期. –页62-69。
 • Кошовий С.А. Формат взаємодії 16+1: Китай плюс країни Центральної та Східної Європи. Підсумок перших п’яти років співпраці // Завдання і перспективи інвестиційно-інтеграційного розвитку України. – К: Заповіт, 2017. – С.96-111.
 • Кошовий С.А. Досвід співпраці Китаю і країн Центральної та Східної Європи у
  форматі «16+1» та перспективи України. Аналітична записка. НІСД, червень 2017.
  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/16plyus1-42a26.pdf
 • Кошовий С.А. Україна і КНР: історичний аспект та візія майбутнього // Науковий
  щорічник «Україна дипломатична». – 2017. – Вип.18. – С. 613-624.

Статті та коментарі в Інтернеті:

 • «Переосмислення ролі України», Українська правда, 29 вересня 2009 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/articles/2009/09/29/4212269/
 • «Доллар будет вытесняться рублем и юанем – эксперт», участие в програмне «Акцент» на Первом деловом канале, 19 апреля 2011 года. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta.ua/ru/articles/business/_dollar-budet-vytesnyatsya-rublem-i-yuanem-ekspert/379635
 • Участь та обговорення презентації доповіді НІСД «Пріоритетні питання політики України щодо країн Азії», 17 червня 2011 року.
 • «Процветание мировой культуры неразрывно связано с развитием Китая – украинский эксперт», газета «Жэньминь Жибао», 22 июня 2011 года. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://russian1.peopledaily.com.cn/31519/7416837.html
 • «Без Китая мир не будет чувствовать стабильности и уверенности в будущем» – интервью агентству Синьхуа, 10 марта 2012 года. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://russian1.peopledaily.com.cn/31519/7314044.html
 • «Стратегічне партнерство України та КНР в сфері сільського господарства», участь у програмі «Бізнес» на «Першому діловому каналі», 12 липня 2012 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fbc.net.ua/video/6226/
 • «Далекосхідний вектор геостратегії України», ІА «Укрінформ», 6 вересня 2012 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrinform.ua/ukr/news/eksperti_rozpovili_chomu_ukraiini_varto_stati_sposterigachem_u_shos_1753948
 • «Международное сообщество восхищается успехами, достигнутыми Китаем за последние 10 лет», агентство Сихьхуа, 11 ноября 2012 года. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://russian.people.com.cn/31521/8013664.html
 • «Узбекистан прекрасно справился с миссией Председателя ШОС» , информационное агентство «Жахон» при МИД Республики Узбекистан, 12 июля 2016 года.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://jahonnews.uz/ru/aktualno/128/22592/
 • ХІХ з’їзд китайських комуністів. Як він змінить Піднебесну і світ? // Інформаційне
  агентство Укрінформ, 24 жовтня 2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2330398- hih-zizd- kitajskih-komunistiv- ak-vin-
  zminit-pidnebesnu- i-svit.html
 • Украинский Сергей Кошевой дал высокую оценку ХІХ съезду КПК // Газета
  «Жэньминь Жибао», рубрика Комментарии, 26 октября 2017 г. [Електронний ресурс].
  – Режим доступу: http://russian.people.com.cn/n3/2017/1026/c95181-9285287.html
 • Новое/старое "китайское чудо". Что решил 19-й съезд Компартии Китая // Газета «LB.ua», 26 октября 2017 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  https://lb.ua/world/2017/10/26/380256_novoestaroe_kitayskoe_chudo.html
 • Сергій Кошовий в ефірі кримськотатарського «Радіо Хаят», 28 жовтня 2017 р.
  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=160203767912397&id=15242227202
  3880
 • 为世界经济发展提供中国智慧 –访乌克兰总统战略研究所首席研究员科舍沃伊 // 《人
  民日报》(2017年11月06日, 21版)[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2017-11/06/nw.D110000renmrb_20171106_3- 21.htm

Інші публікації:

 • Голос поміркованих Малайзії – між цивілізаційний діалог або дискусія про майбутнє // Pro Futuro (Для майбутнього). – 2013. – № 3. – С. 48-51.
 • Місце Азіатсько-Тихоокеанського регіону у зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних пріоритетах України : аналіт. доп. / А.З. Гончарук, С.А. Кошовий, А.М. Кобзаренко, Н.С. Фабрика; за заг. ред. А.З. Гончарука. – К. : НІСД, 2014. – 65 с.
 • Системна криза в Україні: передумови, ризики, шляхи подолання: аналіт. доп. / Я.А. Жаліло, К.А. Кононенко, В.М. Яблонський [та ін.]; за заг. ред. Я.А. Жаліла. – К. : НІСД, 2014. – 132 с. Авторські : С.121-122. (Розділ 3.8. Засади зовнішньої політики. Підрозділ 3.8.5
 • Удосконалення співпраці зі стратегічними партнерами – США та КНР).
  Україна та країни Центральної Азії: пошук формату взаємодії: аналіт. доп. / С.А. Кошовий, Н.І. Мхитарян, В.В. Орлик, А.А. Соболєв; за заг. ред. А.З. Гончарука.  – К. НІСД, 2014. – 43 с. – Авторські : С. 9-17 (Розділ 2. Особливості китайської присутності в регіоні Центральної Азії).
 • Українсько-китайське стратегічне партнерство: досвід та актуальні завдання: аналіт. доп. / А.З. Гончарук, С.А. Кошовий.  – К. НІСД, 2014. – 30 с.
 • Активізація українсько-індійського співробітництва: доповідь-рекомендація. / А.З. Гончарук, С.А. Кошовий, А.М. Кобзаренко; за заг. ред. А.З. Гончарука. – К. НІСД, 2015. – 27 с.
 • Світова гібридна війна: український фронт: монографія / за заг. ред. В.П.Горбуліна. – К. : НІСД, 2017. – 496 с. – Авторські : С. 276-282 (Дипломатичне прикриття гібридної агресії).
 • The World Hybrid War: Ukrainian Forefront: monograph abridged and translated from
  Ukrainian / Volodymyr Horbulin. – Kharkiv: Folio, 2017. – 158 p. Chapter 3 Special and
  Diplomatic operations. 3.2. Diplomatic cover for hybrid aggression : P. 52-58.
 • Аналітична доповідь до Щорічного послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році». – К. : НІСД, 2015. – 684 с. – Авторські : С. 429-433 (Розділ 3. Зовнішня політика України в умовах кардинальних змін світової системи безпеки. Підрозділ 3.6. Просування інтересів України в стратегічних регіонах світу).
 • Аналітична доповідь до Щорічного послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році». – К. : НІСД, 2016. – 688 с. – Авторські : С. 130-136 (Розділ 6. Національні пріоритети зовнішньої політики. Підрозділ 6.2.(Реалізація відносин стратегічного партнерства), 6.3. (Диверсифікація зовнішньополітичних зв’язків).
 • Аналітична доповідь до Щорічного послання Президента України до Верховної Ради
  України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році». – К. : НІСД,
  2017. – 928 с. – Авторські : С. 231-242; С. 246-251 (Розділ 5. Глобальне безпекове
  середовище та зовнішньополітичні пріоритети України. Підрозділ 5.4. (Відношення
  України із стратегічними партнерами. Підрозділ 5.6. (Зовнішньополітичні інтереси
  України у стратегічних регіонах світу).
 • Далекосхідний вектор як важливий елемент зовнішньої політики України: аналіт.
  доповідь / [Кононенко К.А., Гончарук А.З., Кошовий С.А.]; за заг. ред. К.А.
  Кононенка. – К.: НІСД, 2017. – 66 с.
 • Кошовий С.А. Україна та світ засуджують ядерне випробування в Північній Кореї // День. – 13 лютого 2013. – №26.
 • Кошовий С.А. Погрози «паперового тигра» // День. – 2 квітня 2013. – № 59.
 • Кошовий С.А. Шовковий шлях Китаю: територія процвітання і розвитку // Україна – Китай. – 2014. – №1. – С. 39-41.
 • Кошовий С.А. З Китаєм не розминутися… Чи буде затребуваний потенціал України в економічному поясі Великого шовкового шляху? // Віче. – 2015. – №13, – С.43-45.
 • Кошовий С.А. Україна і КНР: на шляху нової якості двосторонніх відносин // Україна – Китай. – 2017. – №1. – С. 22-29. 
 • Кошовий С.А. Стратегічне партнерство України та КНР у транспортно-логістичній
  сфері // Україна – Китай. – 2017. – №2. – С. 76-83.
 • Кошовий С.А. Китайська футбольна мрія // Україна – Китай. – 2017. – №3. – С. 116-
  133.