Перший випуск курсів усного (послідовного та синхронного) перекладу з китайської мови

У жовтні 2020 року були започатковані перші в історії українського китаєзнавства курси усного (послідовного та синхронного) перекладу з китайської мови. Автором цього курсу є Кирило Чуйко, магістр Ноттінгемського університету за спеціальністю «Усний та письмовий переклад. Китайська та англійська мови». Загальна тривалість курсу склала 88 годин. Цей важливий для перекладацької галузі проєкт був реалізований за підтримки Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України та Української асоціації китаєзнавців.

У листопаді-грудні 2020 року проходило навчання першої групи майбутніх перекладачів-синхроністів з китайської мови. Серед учасників курсів були два викладачі кафедри китайської філології факультету сходознавства Київського національного лінгвістичного університету: старші викладачі Олександр Федічев та Денис Мерзлюк, випускниці цього ж університету Юлія Івженко, Каріма Романів, випускниця Київського національного університету імені Тараса Шевченка Мар’яна Савченко, а також випускниця Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди Юлія Агєєва.

Іспит відбувся 22 лютого 2021 року в Інституті сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. До екзаменаторського журі увійшли відомі китаєзнавці, професійні перекладачісинхроністи, члени правління Української асоціації китаєзнавців Олександра Кіктенко, Василь Гамянін, а також сам автор курсу Кирило Чуйко. Іспит був максимально наближений до реальних умов. За тиждень до іспиту перекладачі мали лише теми для підготовки: 1) «Відновлювана енергетика», 2) «Сучасна економіка України», 3) «中国现代的杰出人物事迹» (Здобутки видатних діячів сучасного Китаю) 4) «疫情期间以及疫情之后的世界» (Світ під час та після епідемії).

За три дні до іспиту перекладачам був наданий приблизний список основних понять, що можуть зустрітися в доповідях спікерів. Іспит був із заздалегідь запланованими «труднощами-викликами» для перекладачів. У одного спікера навмисно був виключений мікрофон із самого початку доповіді, у іншого – навмисне прискорення темпу промови тощо. Метою було перевірити навички синхроністів реагувати з кабіни на непередбачувані ситуації. Всі доповіді були створені шляхом комбінування декількох текстів в одне ціле, аналізу складності, розподілення тексту на частини «легко-складно», різного наповнення термінами, числами та датами. Для більш прозорої оцінки навичок та рівня перекладу всі екзаменатори почергово переключалися між каналами перекладачів, гарантуючи прослуховування всіх частин доповідей.

У проведенні іспиту також взяли участь доктор філологічних наук, директор Інституту Конфуція Київського національного лінгвістичного університету професор Юй Сінь, заступник голови Китайської діаспори в Україні пані Хе Мяо, а також викладач міжнародного рівня Світлана Чуйко. Серед присутніх на іспиті був директор Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського Олександр Богомолов, голова правління Української асоціації китаєзнавців Віта Голод та китайські гості.

Успішно склали іспит та отримали від Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського дипломи Денис Мерзлюк, Олександр Федічев, Мар’яна Савченко та сертифікати Карима Романів, Юлія Івженко та Юлія Агєєва.