10 Лют 2022

XV Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність»

До збірника включені матеріали виступів наукових співробітників, викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів, які взяли участь у ХV Міжнародній науковій конференції «Китайська цивілізація: традиції та сучасність» (Київ, 24 листопада 2021 р.). Збірник містить матеріали секцій «Дослідження китайської цивілізації: історія, філософія, культура», «Китай в сучасному світі: міжнародно-політичний аспект», «Сучасна модель соціально-економічного розвитку Китаю», «Теоретичні та прикладні питання китайського мовознавства та літературознавства». Збірник призначений для всіх, хто цікавиться проблемами китаєзнавства, міжнародних відносин і регіоналістики.

https://oldiplus.ua/shodoznavstvo/kytajska-cyvilizaciya-tradyciyi-ta-suchasnist/