Тихонова О. Ф., Перепадя Д. О., Різниченко К. С., Шевченко К. В. Китайська мова на секції східних мов Краматорського економіко-гуманітарного інституту

О. Ф. Тихонова
кандидат філологічних наук, доцент, завідувачка секцією
Д. О. Перепадя
кандидат педагогічних наук, старший викладач
К. С. Різниченко
викладач
К. В. Шевченко
асистент викладача

“Человек, создавший частный институт, – явление! Он явился Краматорску как творец.
Ведь каждый, кто учится или работает в созданном им институте, не может глубоко не осознавать данный факт. И так я оцениваю каждого ректора частного вуза!”

З книги проф. Б. І. Коротяєва “КЭГИ – новая генерация вузов Украины”

Лі Цзегао – засновник, ректор, професор КЕГІ. Закінчив Інститут східних іноземних мов у місті Хефей, Китай, спеціальність – східна філологія, а також Харківський гірничий інститут у 1959 році, за спеціальністю інженер з організації та розробки родовищ корисних копалин.

Культура Сходу завжди була найважливішою складовою частиною світової культури. У наш час, коли стрімко зростають темпи модернізації традиційних суспільств, і ці суспільства все більше втягуються в орбіту глобалізації, проблеми співвідношення сучасних пост­індустріальних структур і інститутів з традиційними нормами і цінностями національних культур, кожна з країн Сходу, кожен культурно-цивілізаційний ареал Сходу знаходить свої шляхи, будує свої моделі розвитку. Знайомство з цими шляхами і моделями для України сьогодні посідає важливе місце. Тільки такий збалансований підхід може дозволити Україні знайти свою власну національну ідентичність.

Історія інституту і секції східних мов

Найперший наказ по інституту у 1992 – 1993 роках було видано в Краматорській філії донецького відкритого університету. У 1993 – 1994 роках в інституті формуються нові кафедри, приймають на роботу нові кадри й призначають їх на нові посади. У 1994 – 1995 роках вийшов «знаковий» наказ № 51 від 30.12.94 року “Про перейменування Краматорської філії Донецького відкритого університету в Краматорський економіко-гуманітарний інститут”. Новий навчальний рік 1995 – 1996 починається з організації двох факультетів: економічного і гуманітарного. Розширюються кафедри, створюються секції, в результаті на кафедрі “Іноземні мови” створена секція “Китайська мова”, яку очолив В. Б. Урусов.

У 1997 році Київський державний лінгвістичний університет провів третій усний конкурс студентів, які вивчають китайську мову. Посланці Краматорського економіко-гуманітарного інституту, як і в попередніх конкурсах виступили гідно: п’ять призових місць із п’ятнадцяти. Переможцям конкурсу посольство КНР в Україні вручило цінні подарунки, а студенти, які посіли перші місця, отримали можливість навчатися в Китаї. Після закінчення конкурсу посол КНР в Україні в ресторані “Велика китайська стіна” влаштував для переможців святкову вечерю» (“Крамправда”, 22.02. 1997 р.).

1997 – 1998 роки в Києві відбувся перший український симпозіум з мово­знавства та літератури країн Азіатсько-тихоокеанського регіону. Студенти і викладачі КЕГІ представили 11 доповідей, в тому числі доповідь Лі Цзегао “Дослідження семантичного значення пропозицій”. Відзначені були доповіді студентів Ю. Судаєва, К. Роменського, І. Романової, А. Бояркіної; викладачів С. Рибалко, В. Севітова, А. Корнева, В. Урусова.

«Краматорський економіко-гуманітарний інститут – єдиний в Донецькій області вищий навчальний заклад, де студенти вивчають китайську мову. З самого початку охочих вивчати китайську грамоту та ієрогліфи було небагато, так перший випуск в 1997 році було представлено трьома “китаїстами”. А сьогодні на п’яти курсах китайську мову вивчають близько 60 студентів. Тепер, коли між нашими країнами бурхливо розвивається ділове співтовариство, люди зі знанням китайської мови мають надзвичайне значення» (Газета “Життя”, 13 січня 1998 р.).

В газеті “Крамправда” за 27 листопада 1999 р. опублікована стаття Я. Перевістова, в якій, зокрема, йдеться: «На минулій в Києві Першій Всеукраїнській науково-практичній сходознавчій конференції, яка організована на базі національного університету “Києво-Могилянська академія”, активну участь взяли представники КЕГІ. З 25 статей, що опубліковано у науковому збірнику за підсумками конференції, одинадцять належать викладачам КЕГІ, хоча в конференції брали участь представники вищих навчальних закладів Києва, Дніпропетровська, Харкова, Донецька, Чернігова, Одеси, Херсона. Найбільш цікавими є статті Лі Цзегао, А. Бояркіної, В. Урусова, С. Брусилівської, студенток О. Хорошайло, В. Арефіно та інших». Студенти китайської секції успішно виступали на регіональних та державних конкурсах, доказом чого стало 2 місце студентки ІМ-97-1к В. Короткової на Всеукраїнській олімпіаді з китайської мови.

2003 – 2004 роки – відкривається підготовче відділення для іноземних студентів, яке очолила кандидат історичних наук, доцент І. А. Кіпцар. Відділення по роботі з іноземними громадянами КЕГІ здійснювало довузівську підготовку китайських студентів. До нас їхали з різних провінцій та міст КНР. Студенти вивчали російську мову, а також здійснювали мовну підготовку за різними напрямами (економіка, історія, географія, інформатика тощо). Після успішного завершення курсу навчання та отримання посвідчення про закінчення підготовчого факультету вони вступали до різних ВНЗ України (Донецьк, Харків, Київ, Дніпропетровськ, Одеса тощо), а також багато з них залишалися навчатися у КЕГІ.

Серед іноземних та українських студентів встановлювалися приятельські відносини. Вони разом навчалися, проводили вільний час та подорожували. Разом з тим, проводилися заходи з культурного обміну: фестивалі китайсько-української кухні у гуртожитку, спільні із секцією східних мов святкування Дня утворення КНР, Китайського Нового року та інших національних свят, влаштовувалися спільні екскурсії до музеїв, щорічні поїздки до міста Святогірськ на травневі свята.

У Пекінському університеті лінгвістики і культури проводяться щорічні міжнародні курси підвищення кваліфікації викладачів китайської мови для 25 викладачів з 15 країн світу. Україну на цих курсах представляє викладач В. І. Короткова. Підписано протокол намірів та співробітництва з Державним педагогічним університетом провінції Чжецзян і договір з Державним центром в області міжнародної освіти (провінція Шансі).

У березні 2004 року в актовому залі КЕГІ відбулася презентація “Товариства китайської культури” міста Краматорська. З цієї нагоди нас відвідала делегація посольства Китайської Народної Республіки в Україні на чолі з третім секретарем пані Цуй Інлань. Товариство поставило перед собою різноманітні завдання: вивчення китайської мови, історії та культури, зростання духовності, культурного, освітнього рівня громадян, що мешкають в м. Краматорську; реалізація і захист прав своїх членів у межах діючого законодавства, надання їм всілякої підтримки й допомоги в різних сферах життя та діяльності; вивчення історії, звичаїв китайського народу, видання і розповсюдження китайської літератури, використання існуючих та заснування власних засобів масової інформації, заснування Китайських культурних центрів в м. Краматорську та багато іншого, але найголовніше установлення тісних зв’язків з китайською діаспорою в інших державах.

У жовтні в КЕГІ проводилася міжнародна науково-практична конференція “Україна – Китай: стратегія співробітництва”, присвячена 55-річчю утворення Китайської Народної Республіки. Тоді ж інститут відвідали високі гості з Китаю, секретар з питань освіти посольства КНР в Україні професор Лі Шуцзін з дружиною, і кореспондент газети “Женьмінь жибао”.

2006 – 2007 – секція китайської мови стає кафедрою східної філології, її очолює д. філол. н., проф. В. Ф. Резаненко. Заступником завідувача секції стає  к. і. н., доцент В. Б. Урусов, який у 2006 році захистив дисертацію на тему “Українсько-китайські відносини (1949 – 1959 рр.)”.

З 2010 року завідувачем секції східних мов стає к. філол. н., доцент О. Ф. Тихонова, яка у 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата філологічних наук “Адаптація і функціонування абревіатур-англіцизмів у сучасних китайських і українських ЗМІ” за спеціальністю 10.02.17 “Порівняльно-історичне і типологічне мовознав­ство”. В 2007-2008 роках проходила річне стажування у Пекінському університеті іноземних мов.

У 2010 році Краматорський економіко-гуманітарний інститут відвідала делегація Міжнародного радіо Китаю. В результаті цього візиту було підписано Меморандум про співпрацю.

Краматорське товариство китайської культури активно приймає участь у всіх заходах, що проводить Міжнародне радіо Китаю, в результаті плідної праці товариство було обрано до 10 кращих клубів-слухачів Міжнародного радіо Китаю.

До 2014 року на кафедрі працювала І. О. Костанда, старший викладач секції східних мов. У лютому 2014 року вона захистила дисертацію на здобуття ступеню кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.13 “Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії”, тема дисертаційного дослідження “Функції паралелелізму в поезії епохи Тан” в межах наукової тематики Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України.

На сьогодні у складі кафедри працюють небагато фахівців, проте всі вони талановиті, сумлінні та наполегливі. Варто зазначити декілька молодих і перспективних викладачів:

Д. О. Перепадя – кандидат педагогічних наук, старший викладач секції східних мов. З вересня 2013 до січня 2014 року пройшла стажування в університеті в місті Лань Чжоу. 14 квітня 2015 року вона захистила дисертацію на ступінь кандидата педагогічних наук за темою “Педагогічна підтримка обдарованих дітей у Китаї”, спеціальність 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки на базі Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (м. Київ).

К. С. Різниченко – викладач секції східних мов, з 1 вересня 2013 року аспірант Донбаського державного педагогічного університету, працює над дослідженням в галузі загальної педагогіки та історії педагогіки, системи патріотичного навчання у школах КНР.

К. В. Шевченко – асистент секції східних мов. Аспірант Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, працює над дослідженням в галузі порівняльної професійної педагогіки, системи педагогічної освіти КНР.

Міжнародні зв’язки, працевлаштування випускників

З кожним роком поширюються та зміцнюються міжнародні зв’язки ПВНЗ “КЕГІ”. Інститут встановив довгострокові творчі зв’язки з провідними ВНЗ близького та далекого зарубіжжя. Інститут веде широкомасштабне наукове та нав­чально-організаційне співробітництво з Денверським інститутом (США); Сяньфуанським університетом (КНР); Центром міжнародного обміну провінції Шансі, м. Сіань (КНР); Комунальним інститутом Цинхуєй, м. Нанкін (КНР); середньою школою “Кайюань”, м. Нінся (КНР), Краківською академією ім. Моджарського та ін. Існує практика стажування студентів-китаїстів у КНР. Встановлені та розширюються контакти з Асоціацією “Спільнота Польська”.

Кафедра східної філології традиційно підтримує зв’язки з кафедрами провідних українських ВНЗ, у тому числі з Харківським національним університетом, плідно співпрацює з Міжнародним радіо Китаю, Посольством КНР в Україні, Києво-Могилянською Академією, Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Київським національним лінгвістичним університетом.

Випускники

Випускники спеціальності “Мова і література” успішно працюють на престижних посадах у державних і недержавних підприємствах, школах міста, в інститутах та університетах не тільки України, але й Китаю та інших країнах. Рівень та якість знань, які одержує майбутній фахівець у стінах Краматорського економіко-гуманітарного інституту, дозволяє випускникові продовжувати навчання у провідних ВНЗ країн та зарубіжжя. Підприємства й організації міста та області надсилають заявки на працевлаштування випускників. За час існування спеціальності дипломи магістрів отримали більше 60 випускників, серед яких хотілося б навести таких. О. Стрельніков – перекладач транспортної компанії, Пекін; Н. Стрельнікова – перекладач транспортної компанії, Пекін; Г. Бояркіна – офіс-менеджер китайської корпорації “SSS” (Київ); Ю. Рябошанська – перекладач китайської компанії, Київ; Ю. Судаєв – починав свою кар’єру перекладачем китайської мови, почесний лектор, віце-президент відділу планування та навчання науково-технічного інвестиційного холдингу FOHOW1; О. Добровольська – викладач кафедри іноземних мов Хефейського політехнічного університету (КНР); Я. Парфьонова – заступник генерального директора промислової компанії з виробництва пластикових трубопроводів, м. Цзіньхуа (КНР). М. Сябренко – співробітник російської служби Міжнародного радіо Китаю (Пекін); В. Цибулько Володимир – представник російської фінансової групи в Пекіні; М. Кучеренко – перекладач торговельної компанії, м. Хайфа (Ізраїль); Ж. Щербініна – перекладач будівельної компанії (Москва); С. Максимова – викладач Мовної школи “Берліц” (Boca Raton, Florida, USA); О. Касьянова – менеджер фірми Neuro plc (м. Ханчжоу, КНР); Л. Прокопенко – менеджер фірми Neuro plc (м. Ханчжоу, КНР); Є. Кулішенко – перекладач (Італія); Д. Ведяшкіна – перекладач (англійська мова) / асистент керівника ТОВ “ДПА” (Донецьк); Н. Котельникова – викладач кафедри практики мови Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка; Т. Мавроматіс Тетяна – PhD. за спеціальністю східна філологія (Тамканський університет, Тайбей); І. Соловей – перекладач китайської мови, НКМЗ (м. Краматорськ); К. Труфанова – викладач англійської мови в приватній школі м. Ханчжоу (КНР); І. Танхаева Іванна – перекладач в будівельній корпорації (Москва); Г. Гетьман – референт-перекладач, ТОВ “Пуянг-Керамет” (Донецьк); І. Дашкевич – викладач кафедри практики мови Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка; К. Плехнов – перекладач, ТОВ “КРАВЗ” (Кременчук); І. Сватівська – перекладач, компанія “You Need” (Київ); Т. Татьяннікова – викладач кафедри східних мов Астраханського державного університету; А. Островська – перекладач, Донецький завод алюмінієвих сплавів (Донецьк); Ю. Верблюдів – головний керівник двох представництв фінансової компанії Teletrade-DJ Ltd. Consulting Company в Пекіні та Даляні; Н. Петрухіна Наталя – викладач Центру “Світ іноземних мов” (Донецьк); Д. Бурим – вчитель англійської мови в школі (КНР); К. Різниченко – викладач китайської мови, КЕГІ; О. Григоренко – вчитель китайської мови, школа “Біла пагода”; Н. Бесєдіна – перекладач китайської мови, компанія металургійних матеріалів (Донецьк); С. Тодорова – викладач китайської та англійської мов в гімназії економіки та менеджменту (м. Софія, Болгарія); І. Дудник – проходить стажування в місті Су Чжоу (КНР); В. Чубар – проходить стажування в місті Су Чжоу (КНР); У. Говоруха – викладач англійської мови Мовної школи (Шанхай, КНР); Г. Бутенко – викладач англійської мови Мовної школи (Шанхай, КНР); К. Шляхова – викладач англійської мови Мовної школи (Шанхай, КНР); А. Журавльова – навчається в докторантурі Шанхайського університету міжнародних відносин; Є. Тільних – перекладач китайської мови Дружківського металургійного заводу; А. Славенська – викладач англійської мови New Channel, (провінція Хубей, Китай); К. Родіонова – керівник проекту “Я вірю в Україну”;  Д. Салтикова – викладач англійської мови у Мовній школі (Шеньчжень, КНР); Х. Тяжлова – навчається в магістратурі Харбінського університету.

Зал сходознавства

Зал cходознавства – структурний підрозділ бібліотеки КЕГІ, який офіційно існує з 2007 року. Необхідність подібного спеціалізованого галузевого залу була пов’язана з наявністю у фонді бібліотеки надзвичайної кількості видань по всіх галузях гуманітарного і економічного напряму і специфічними потребами читачів, що вивчають китайську і японську мови і користуються цими матеріалами. В основу формування фонду Залу сходознавства покладена особиста бібліотека професора кафедри мов і цивілізацій Далекого Сходу Київського державного лінгвістичного університету В. В. Седнєва (понад 1000 книг, серед яких є раритетні видання), яку подарувала інституту його дружина. Професор В. В. Седнєв неодноразово бував в нашому інституті, брав участь у конференціях, був науковим керівником аспірантів інституту. Його дружина вважала, що саме в стінах КЕГІ особиста бібліотека знайде гідне. Після передачі книг з Києва закипіла робота: було знайдено приміщення, придбані меблі для залу, проведено технологічне оснащення. У зал передана вся література з фонду бібліотеки, що має відношення до сходознавства (політика, економіка, історія, мистецтво, культура, література, мовознавство, філологія). Китайське посольство надало в дар 600 екземплярів відеокасет на китайській мові з різних галузей знань, і, продовжуючи співпрацю, присилає журнал “Китай”, а Міжнародне радіо Китаю присилає газету “Дихання Китаю”. Створено новий, унікальний у своєму роді, читальний зал. Зараз фонд Залу сходознавства складає понад 3000 книг, аудіовізуальних і періодичних видань. Він включає довідкові видання, монографії, листові матеріали, журнали і видання, що продовжуються. Останніми роками фонд почав поповнюватися CD-ROM-ми і електронними виданнями. Всі відвідувачі бібліотеки можуть користуватися літературою на східних мовах в спеціалізованому читальному залі. У Залі сходознавства проходять заняття майбутні магістри-китаєзнавці. Студенти мають можливість працювати над курсовими і дипломними проектами. В залі працюють не тільки аспіранти з Краматорська, а й зі всього Донецького регіону. В майбутньому планується реорганізація залу в Центр сходознавства, який має стати інформаційно-освітнім і культурним центром, представляючи одну з найцікавіших і цінніших частин фонду бібліотеки для всіх, хто цікавиться Сходом, від допитливого підлітка до професора.