Капшук С.: «Ринок КНР є стратегічно важливим для українських експортерів олійно-жирової продукції»

Асоціація «Укроліяпром» була створена в 1998 році, у період кардинальних змін у політичному, економічному та культурному житті країни. Асоціації довелося адаптуватися до нових реалій економіки, шукати актуальні формати співпраці, ставити і вирішувати абсолютно нові завдання. Головна з них – відновлення роботи української олійно-жирової галузі. Сьогодні можна сміливо сказати, що за минулі 23 роки олійно-жирова галузь України отримала статус лідера на світовому олійному ринку серед виробників та експортерів соняшникової олії, якість якої визнано в більш ніж 120 країнах. Основними покупцями є країни ЄС, Індія та КНР.

Зараз українська олійно-жирова галузь – одна з найуспішніших. Ще понад два десятиліття тому ситуацію на багатьох підприємствах галузі характеризували як кризову. Як доказ, у 1998 році Президент України підписав Указ про пільгове ввезення рослинних олій. Йшлося про безмитний імпорт в Україну 140 тис. тонн олії (у тому числі 100 тис. тонн соняшникової та 20 тис. тонн соєвої) з Туреччини та Аргентини. Тобто в країні, де на мільйонах гектарів вирощували соняшник, своєї олії не вистачало. Одним з головних досягнень за роки незалежності можна вважати відродження та подальший стрімкий розвиток олійно-жирової галузі України. Поштовхом до того стало введення експортного мита на насіння соняшнику (спочатку 23 %, після вступу до СОТ – знижено до 10 %, для країн ЄС – у поточному році – 4,5 %). Україна зайняла за ці роки лідируючі позиції з виробництва та експорту соняшникової олії, а соняшник став однією з найбільш рентабельних сільськогосподарських культур. Зараз галузь є експортно-орієнтованою. Створюються робочі місця всередині країни, існує стабільна динаміка розвитку. Будуються підприємства, інвестуються кошти. Існує баланс інтересів. Попит на українське масло зростає з кожним роком.

Рисунок 1 – Виробництво та експорт олії соняшникової

Серед основних досягнень галузі за період 1998– 2020 років можна виділити такі:

1. Виробництво соняшнику зросло в 6,7 раза (з 2,26 до 15,254 млн тонн).

2. Потужності з переробки насіння олійних культур збільшилися в 8,8 раза (з 2,6 млн тонн до 23,0 млн тонн на рік) і продовжують зростати за рахунок будівництва нових заводів і модернізації існуючих.

3. Виробництво соняшникової олії зросло в 16,3 раза (з 432,8 тис. тонн до понад 7,0 млн тонн).

4. Внутрішній споживчий ринок соняшникової олії України демонструє повне імпортозаміщення.

5. Експорт соняшникової олії збільшився в 33 рази (з 206,1 тис. тонн до понад 6,8 млн. тонн).

6. Соняшникову олію купують у понад 125 країнах світу.

7. Річна валютна виручка від експорту соняшникової олії становить близько $5 млрд, а в 2021 році можна очікувати, що вона буде в 1,5 раза вищою, враховуючи відповідне зростання світових цін.

8. Кожна друга тонна соняшникової олії на світовому ринку виробляється в Україні, яка є постачальником № 1 з часткою понад 55 % світового експорту.

У формуванні позитивного сальдо продукції АПК значну роль відіграє олійно-жирова продукція. Основне зростання експорту олійно-жирової продукції забезпечили олія соняшникова (+ 12,3 % у натуральному виразі, + 24,4 % у вартісному виразі), а також соняшниковий шрот (+ 11,4 % у натуральному виразі, + 16,4 % у вартісному виразі).

9. Олійнодобувні підприємства входять до п’ятірки найбільших платників податків України.

Рисунок 2 – Основні країни-імпортери соняшникової олії

Ринок КНР є стратегічно важливим для українських експортерів. Канали збуту напрацьовувалися роками. Виробники активно працюють над розширенням асортименту олійно-жирової продукції.

Щодо подальшого розвитку олійно-жирового комплексу України. Діючі в Україні потужності дозволяють повністю переробляти вирощений урожай насіння олійних культур. За попередніми оцінками Асоціації, виробництво насіння олійних культур у 2021 році перевищить 22 млн тонн (зростання проти урожаю 2020 року – 120,2 %). Виробництво соняшнику перевищить 16 млн тонн (зростання становитиме понад 124 %), соя – зростання 111 %, насіння ріпаку – понад 109 %. Слід зазначити, що значна кількість олійнодобувних підприємств може переробляти різні види насіння олійних культур, тобто є мультифункціональними.

Рисунок 3 – Структура експорту олійно-жирової продукції до КНР

Майбутнє галузі бачимо в максимальному нарощуванні переробки насіння ріпаку та сої на вітчизняних потужностях, а також у збереженні та зростанні експортного потенціалу олійно-жирової продукції, зокрема олії соняшникової та шроту. Також вітаємо співпрацю з іноземними інвесторами, зокрема китайськими, які проявляють зацікавленість до розміщення переробних потужностей на території України.