ХIV Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність»

5 листопада 2020 року в Києві відбулась ХIV Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність», в якій взяли участь 130 наукових співробітників, викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів з України, Білорусі, КНР та РФ. Організаторами конференції виступили Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, Українська асоціація китаєзнавців, Національний інститут стратегічних досліджень та ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Важливу інформаційну підтримку надали журнал «Україна–Китай» та «Видавничий дім «Гельветика». За результатами конференції був виданий збірник матеріалів, який буде в нагоді всім, хто цікавиться проблемами китаєзнавства, міжнародних відносин і регіоналістики.