ХIII Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність: до 70-річчя утворення Китайської Народної Республіки»

Категорії: Архів подій Події
Час та Дата:
19 Вересень 2019
10:00
Місце проведення:
Великий конференц-зал Національної академії наук України, вул. Володимирська 55, Київ
Контакти:
+380964335577
info@sinologist.com.ua

 

Організатори заходу – Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Українська асоціація китаєзнавців, Національний інститут стратегічних досліджень, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана».

За сприяння Посольства КНР в Україні

Інформаційна підтримка – журнал «Україна – Китай»

 

Офіційне відкриття

 • ЛИТВИНЕНКО Олександр, д-р політ. наук, професор, директор Національного інституту стратегічних досліджень України. Вітальне слово
 • У Ляньвень, радник-посланник Посольства КНР в Україні. Вітальне слово
 • БОГОМОЛОВ Олександр, канд. філол. наук, директор Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. Вітальне слово
 • ПАТРИЛЯК Іван, докт. істор. наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса. Вітальне слово
 • ДРОБОТЮК Ольга, канд. економ. наук, директор Інституту досліджень сучасного Китаю імені Бориса Курца, доцент кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Вітальне слово 

 

Пленарне засідання: 70-років утворення Китайської Народної Республіки

модератор – ГОНЧАРУК Андрій, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень

 • ГОЛОД Віта, канд. економ. наук, член правління Української асоціації китаєзнавців. Китай та світ: еволюція економічних відносин
 • ГОНЧАРУК Андрій, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень України. Роль і місце Китаю в сучасному світі (до 70-річчя Китайської Народної Республіки)
 • ДРОБОТЮК Ольга, канд. економ. наук, директор Інституту досліджень сучасного Китаю імені Бориса Курца, доцент кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Еволюція моделі економічного розвитку КНР
 • ЄФРЕМОВ Дмитро, канд. економ. наук, провідний фахівець, Центр міжнародних досліджень Дипломатичної академії України при МЗС. Економічні ефекти від ініціативи «Один пояс, один шлях» для України
 • КІКТЕНКО Віктор, д-р філос. наук, завідувач відділу АТР Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. «Піднебесна» Чжао Тін’яна: філософський погляд на світовий порядок
 • КОВАЛЬ Олексій, журналіст-міжнародник, член правління Української асоціації китаєзнавців. Особливості китайської дипломатії у рік 70-річчя проголошення КНР
 • УРУСОВ Володимир, канд. істор. наук, співробітник Центру досліджень сучасної історії Китаю, КНУ імені Тараса Шевченка. Історичні алюзїї у текстах промов Сі Цзіньпіна
 • ШИ Яцзюнь, д-р політ. наук, професор Європейського коледжу мови та культури Тяньцзінського університету іноземних мов, декан з китайської сторони Інституту Конфуція Київського національного лінгвістичного університету. Питання підготовки і розподіл фахівців для розвитку відносин і співробітництва між Україною та Китаєм

 

Секція 1. Китай в глобальному світі: політика та економіка

модератор – КІКТЕНКО Віктор, д-р філос. наук, завідувач відділу АТР Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України

 • БАРКАР Сергій, директор Інститут етики. Торгівельна війна США та Китаю: ризики та перспективи для світового устрою
 • ВЛАДИМИРОВ Володимир, д-р філол. наук, професор Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Теорія і практика сучасних мас-медіа Китаю
 • ГОЛОВКО Володимир, канд. істор. наук, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України. «Великий камінь» на роздоріжжі. Китайсько-білоруські відносини та Україна
 • МИХАЙЛОВА Рада, д-р мистецтвознавства, професор КНУТД. Мистецькі акції як важливий аспект україно-китайської культурної дипломатії
 • ОВЧАРОВА Любов, науковий співробітник, ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва  НАН України». Державна політика Китаю в науково-технологічний сфері
 • ТАРАН Макар, канд. істор. наук, доцент, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн, історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Політичні проблеми повноцінної участі України в Ініціативі глобального розвитку «Один пояс, один шлях»
 • ЦІВАТИЙ В’ячеслав, канд. істор. наук, доцент, заслужений працівник освіти України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. КНР в поліцентричному світі XXI століття та інституціоналізація китайської школи теорії міжнародних відносин (до питання про «не-західні» теорії міжнародних відносин)
 • ЧЕКАЛЮК Вероніка, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики та мовної комунікації НУБіП. Дипломатично-освітні взаємини як місток сприяння налагодження зв’язків між державами: підсилення іміджу і репутації  Китаю та України  в контексті діяльності ЗМІ

 

Секція 2: Дослідження китайської цивілізації: історія, філософія, культура

модератор – КАПРАНОВ Сергій, канд. філософ. наук, старший науковий співробітник відділу АТР Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України

 • ВАН Юе, старший викладач Пекінського університету авіації та космонавтики, член редколегії журналу «Україна – Китай». Переклади китайської класичної літератури як основа розуміння китайської культури в світі
 • ГОБОВА Євгенія, канд. філол. наук, молодший науковий співробітник відділу АТР Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. Події української політики у китайських ЗМІ
 • ГОНЧАРЕНКО Анатолій, канд. істор. наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін та українознавства, Сумський національний аграрний університет. Зовнішня політика США щодо Китаю під час президентства Ліндона Джонсона (1963–1969 рр.)
 • ГУЛЬ Ігор, професор, д-р мед. наук, Львівський державний медичний університет. Китаєзнавство як міждисциплінарна дисципліна: філософія, медицина, психологія – міфи та реалії
 • КАПРАНОВ Сергій, канд. філософ. наук, старший науковий співробітник відділу АТР Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. Ранні європейські інтерпретації поняття Дао
 • КОЗЛОВСЬКИЙ Сергій, канд. істор. наук, доцент кафедри історії середніх віків та візантиністики, Львівський національний університет імені Івана Франка. Діти та дитинство в системі гендерних відносин в сім’ї китайського чиновника епохи Тан (618-907 рр.)
 • ЛАХ Роман, магістр історії, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн, Львівський університет імені Івана Франка. Богдан Ріхтер та китаєзнавчі студії в Університеті Яна Казимира у Львові 1924–1927 рр.
 • МАРКОВ Дмитро, молодший науковий співробітник відділу АТР Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. Непал і Тибет: статус васалів імперії (XVIII – поч.  XX ст.)
 • ФЕДІЧЕВ Олександр, Київський національний лінгвістичний університет. Способи вираження модальності у китайськомовному дипломатичному дискурсі
 • ХІЛІНІЧ Вікторія, директор українського відділення інституту DАOMAC, Німеччина, титул майстер МФСА, Сінгапур. Фільм «Трактат Жовтого Імператора про внутрішнє»
 • ХРИСТОЛЮБОВА Юлія, аспірантка відділу Китаю Інституту сходознавства РАН. Роль російської концесії в Ханькоу у формуванні унікальної російської чайної традиції в другій половині XIX – початку XX ст.
 • ЧЖЕН Віра, завідувачка кафедри східних мов, Київська гімназія східних мов №1. Історичні трансформації традиційної ціннісної системи Китаю як передумова Політики «реформ і відкритості»