Дроботюк О. В. Китайська економіка на порозі 2019 року: підсумки та прогнози

О. В. Дроботюк
к. е. н., ст. викладач кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», експерт економічних програм Ukrainian Institute for the Future

18 грудня 2018 р. в КНР відзначили 40-річчя політики реформ та відкритості. Завдяки системним та структурним трансформаціям економіки, за ці роки Китай став одним з ключових гравців на глобальній політичній та економічній арені, перетворився на найбільшого експортера товарів та донора інвестицій для країн світу, а також стрімко нарощує технологічну та інноваційну конкурентоздатність. У 2018 р. Китай входить до ТОП-30 країн за глобальними індексами інноваційного розвитку (Табл. 1), а китайські компанії є глобальними інноваційними лідерами, серед яких: Huawei, ZTE, BOE Technology Group.

У розрізі глобальних рейтингів економічного розвитку, суттєвих результатів було досягнуто за легкістю ведення бізнесу 2019: Китай піднявся на 32 пункти. Це обумовлено спрощенням умов для реєстрації бізнесу та власності, отримання дозволів на будівництво, доступу до електрифікації, здійснення міжнародної торгівлі. Варто підкреслити, що разом із стимулюванням внутрішнього споживання, урядом КНР взято курс на новий етап «відкритості», зокрема, у 2018 р. дозволили іноземними інвесторам володіти часткою державних промислових компаній1.

За глобальними рейтингами соціального розвитку, Китай продовжує покращувати свої позиції. Так, позитивною є динаміка за Індексом процвітання Lagatum та за Індексом людського розвитку ООН. Однак разом з цим залишається суттєвою проблема регіональних соціально-економічних диспропорцій розвитку Китаю: високорозвинений південний Схід та низько розвинений Захід.

Таблиця 1. КНР у глобальних рейтингах, 2017-2018 рр.

У 2018 р. китайська економіка уповільнилися порівняно з 2017 р. Фактичний показник зростання реального ВВП відповідає планові на 2018 р. та становить 6,5%. Зниження темпів зростання економіки пояснюється процесом переходу від зростання за рахунок експорту та інвестицій до інклюзивного розвитку, в основі якого – внутрішнє споживання. Додатковим чинником уповільнення економічного зростання є торговельний конфлікт, розпочатий США, який призвів до поточного скорочення обсягів експорту (рис. 1), а у березні 2018 р. зовнішня торгівля товарами досягла від’ємного сальдо. В цілому темпи зростання імпорту випереджують темпи зростання експорту, що призводить, як наслідок, до скорочення профіциту торговельного балансу та рахунку поточних операцій.

Рис. 1. Обсяги зовнішньої торгівлі КНР, 2018 р.

Джерело: General Administration of Customs, P.R. China

Однак оперативна диверсифікація ринків та значні міжнародні резерви дозволили нівелювати поточні економічні ризики. Для підтримки макроекономічної стабільності, у тому числі курсу юаня, золотовалютні резерви (ЗВР) зменшувалися на 0,3% щомісячно, а в цілому за 2018 р. – на 92,7 млрд. дол.2

Рис. 2. Золотовалютні резерви КНР, 2018 р.

Джерело: People’s Bank of China

Варто зазначити, що разом з уповільненням економічного зростання у 2016 р. обсяг золотовалютних резервів зменшився на 495 млрд. дол. Тому для підтримки ЗВР Китай розпочав продаж цінних паперів США. За період 2016-2018 рр. обсяг продажу американських облігацій КНР становить 361,8 млрд. дол. Однак, зважаючи на це, Китай і досі залишається найбільшим утримувачем американських облігацій.

Рис. 3. Обсяг купівлі американських цінних паперів Китаєм, млрд. дол.

Джерело: U.S. Department of the Treasury

Окрім скорочення профіциту торговельного балансу внаслідок зменшення обсягів експорту, на золотовалютні резерви вплинув чистий відплив інвестицій. У 2018 р. сукупні інвестиції зменшилися майже на 513 млрд. дол. (у т.ч. внутрішні та іноземні). Також важливим чинником є зростання державного боргу на 975 млрд. дол. (Табл. 2). Разом із державним боргом критичним є обсяг корпоративного боргу для КНР, який становить майже 190% ВВП у 2018 р.

Таким чином, головними факторами уповільнення китайської економіки у 2018 р. стали: переорієнтація від експортної та інвестиційної залежності на інклюзивний розвиток, який базується на стимулюванні внутрішнього споживання, зменшення обсягів торгівлі унаслідок торгівельного конфлікту з США, відпливу іноземного капіталу та високий рівень корпоративного боргу.

Таблиця 2. Соціально-економічний профіль КНР, 2016-2018 рр.

Джерело: IMF, National Bureau of Statistics of China, People’s Bank of China

Разом із формуванням «суспільства середнього класу» до 2020 р., перед урядом КНР стоїть довгострокова мета «інноваційна нація». Тому Китай шукає «блакитні океани» на глобальному технологічному ринку. Однією з таких ніш є штучний інтелект, розробкою якого успішно займаються китайські компанії. У 2017 р. було прийнято План з розвитку нової генерації штучного інтелекту, а за оцінками PwC, вже у 2030 р. Китай посідатиме 1 місце в світі та на його частку припадатиме 26,1% (4,1 трлн. дол.)3.

Окрім штучного інтелекту, Китай є світовим лідером у цифровій економіці, обсяг якої становить 3,8 трлн. дол. – майже третина китайського ВВП. Зокрема, на частку КНР припадає понад 40% світової електронної торгівлі, 34% стартапів з мільярдною капіталізацією, які функціонують у цифровій економіці. Для сприяння подальшому зростанню цифрової економіки прийнято стратегію «Made in China», одним з напрямів якої є діджиталізація традиційних секторів економіки.

ПРОГНОЗ НА 2019 Р.

Згідно оцінкам експертів IMF та World Bank, у 2019 р. темпи зростання китайська економіка продовжуватимуть знижуватися до 6,2%4. За попередніми прогнозами Китайської академії суспільних наук темпи зростання реального ВВП знизяться до 6,3%. Такі темпи зростання будуть забезпечені переважно за рахунок стимулювання внутрішнього попиту та споживання, фіскальної та монетарної політики. Одним із чинників уповільнення економіки у 2019 р., як і у 2018, є зниження обсягів зовнішньої торгівлі (Рис. 4), що призведе до скорочення рахунку поточних операцій з 0,73% ВВП до 0,65% ВВП.

Рис. 4. Прогноз обсягів експорту та імпорту товарів і послуг КНР, млрд. дол.

Джерело: складено автором на основі статистичних даних IMF

Згідно з прогнозами IMF5, у 2019 р. номінальний валовий внутрішній продукт становитиме 14,2 трлн. дол. (+5,8% до 2018 р.), на душу населення – 10,1 тис. дол. У структурі ВВП зростатимуть сукупні державні витрати з 32,8% у 2018 р. до 33,2% у 2019 р. Збережеться тенденція до скорочення сукупних інвестицій (з 44,2% до 43,7% ВВП), нагромаджень (45% до 44,2% ВВП). Також очікується зростання інфляції з 5% до 8% за рахунок зростання внутрішнього попиту.

Таким чином, у короткотривалій перспективі уповільнення китайської економіки обумовлене переходом від експортозалежної моделі до інклюзивного розвитку, що відповідає меті створення «суспільства середнього класу» до 2020 р. Однак, згідно з довгостроковим прогнозом Ukrainian Institute fort he Future на основі даних IMF, вже у 2029 р. Китай стане першою економікою світу – номінальний ВВП становитиме $31,4 трлн. (1/5 світового), випередивши США.

 

1 China’s state-owned firms are ready to welcome foreign stakeholders https://www.scmp.com/business/companies/article/2171988/chinas-stateowned-firms-are-ready-welcome-foreign-stakeholders

2 ЗВР України на кінець 2018 р. – 20,8 млрд дол

3 Nations will spar over AI https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/library/artificial-intelligence-predictions/ai-arms-race.html

4 World Bank Global Economic Prospects http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects

5 IMF World Economic Outlook (October 2018) https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/WEO