Бартковський І. Перспективи українського морозива та заморожених напівфабрикатів на ринку Китаю

БАРТКОВСЬКИЙ Ігор Ілліч,
президент Асоціації українських виробників «Морозиво і заморожені продукти»

Асоціація українських виробників «Морозиво і заморожені продукти» є потужним громадським професійним об’єднанням, до складу якого входять понад 40 організацій. Це провідні вітчизняні підприємства-виробники морозива та заморожених напівфабрикатів. Слід зазначити, що підприємства-члени Асоціації вже багато років забезпечують як внутрішній, так і зовнішній споживчий ринок якісною та безпечною продукцією, яка відповідає вимогам міжнародних стандартів. Питома вага виробників морозива, які є членами Асоціації, у загальному виробництві складає близько 80 %, заморожених напівфабрикатів – близько 70%.

Підприємства Асоціації займають провідні позиції серед вітчизняних виробників і є лідерами української індустрії морозива та заморожених продуктів.

Український ринок морозива та заморожених напівфабрикатів розвивається якісно та кількісно, має значний потенціал і спроможний забезпечити потреби не тільки вітчизняного споживача, а й задовольнити попит закордонних партнерів. Доречно зазначити, що близько 99 % морозива та близько 90 % заморожених продуктів, які знаходяться в обігу на споживчому ринку України, є вітчизняного виробництва.

РИНОК МОРОЗИВА

Виробництво та реалізація морозива впродовж останніх років характеризується незначними коливаннями: від 148,9 тис. л у 2016 році до 139,8 тис. л у 2020 році. У поточному році за 6 місяців виробництво морозива в Україні становило 83,2 тис. л, що на рівні 96,6 % від виробництва за минулий рік.

Експорт становив біля 6,0 % від загального обсягу виробництва холодного десерту, хоча потенціал значно вищий. Останнім часом показники експорту українського морозива демонструють стійку тенденцію до збільшення його обсягів. Так, упродовж попередніх п’яти сезонів (2016–2020 рр.) експорт морозива в натуральному вираженні збільшився в 1,5 раза – з 4 464,2 тонни в 2016 р. до 6 743,0 тонн у 2020 р. За підсумками 4 місяців 2021 р. обсяги експорту морозива склали 2 300,9 тонни, що на 20,0 % вище показника відповідного періоду минулого року.

На сьогодні українське морозиво експортується в понад 50 країн світу. Найбільше реалізується продукту до Молдови, Китаю, Ізраїлю, Болгарії, Литви та Чехії. Разом з тим до країн Євросоюзу в поточному році експортовано морозива 1 077,4 тонни, або 46,8 % від загального обсягу експорту, до Китайської Народної Республіки – 293,6 тонни, або 13 %.

В Україні виробляється понад 900 видів морозива. Наприклад, в асортименті АТ «Житомирський маслозавод» є 150 видів морозива, у ТОВ «Ласунка» – 120 видів, у ТОВ «Хладопром» – понад 100 його видів і в ПОГ АПВТ «Фірма «Ласка» – 150 видів популярного десерту тощо.

Більшість споживачів морозива віддають перевагу конкретним торговим маркам, а саме торговим маркам виробників морозива, які є членами Асоціації: ТМ «Рудь», ТМ «Ласунка», ТМ «Хрещатик», ТМ «Хладик» і ТМ «Ласка».

Українські виробники формують споживчий попит на внутрішньому ринку морозива, пропонуючи щорічно близько 10–30 нових продуктів, впроваджуючи передові виробничі технології і стандарти.

РИНОК ЗАМОРОЖЕНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ

На внутрішньому споживчому ринку зростає питома вага різних видів напівфабрикатів, серед яких чільне місце посідають заморожені напівфабрикати, виготовлені із сировини тваринного, рослинного походження та комбіновані.

Упродовж останніх років в Україні обсяги виробництва м’ясних напівфабрикатів характеризуються значними коливаннями, а саме: від 78,4 тис. тонн у 2016 році до 68,8 тис. тонн у 2020 році.

За 6 місяців 2021 року виробництво м’ясних напівфабрикатів в Україні склало 34,6 тис. тонн, що становить 109,8 % від виробництва за відповідний період минулого року.

Значно стійкіша ситуація спостерігається на ринку виробництва макаронних виробів з начинкою. Аналіз динаміки цього виробництва впродовж 2016–2020 років вказує на тенденцію зростання обсягів у натуральному вимірі з 69,3 тис. тонн у 2016 році до 94,8 тис. тонн у 2020 році. Різниця складає 25,5 тис. тонн, або 36,7 %.

Обсяги виробництва макаронних виробів з начинкою за 6 місяців поточного року складають 45,5 тис. тонн, темпи зростання до показників відповідного періоду минулого року – 100,4 %.

Україна є експортером заморожених напівфабрикатів, частка якого в 2020 році склала 20,4 % від загального обсягу їх виробництва. Експорт вітчизняних заморожених напівфабрикатів здійснюється в понад 75 країн світу. Найбільше українська продукція надходила на ринки Республіки Молдова, Німеччини, Білорусі, Великобританії, Румунії, Іспанії, Нідерландів, Латвії, Литви.

Слід зазначити, що за 2016–2020 рр. обсяги експорту заморожених напівфабрикатів зросли на 37,5 %. Зокрема, це за рахунок макаронних виробів з начинкою, обсяги експорту яких зросли на 41,9 % і на кінець 2020 року склали 30,0 тис. тонн, тоді як експорт м’ясних напівфабрикатів був 3,4 тис. тонн у 2020 році, або тільки на 7,6 % більше.

У поточному році, станом на 1 травня, обсяги експорту досягли 12,5 тис. тонн, що на 15,3 % більше, або на 1,7 тис. тонн показників відповідного періоду минулого року, у тому числі до Китайської Народної республіки – понад 10 тонн.

Відмінною рисою українського ринку напівфабрикатів є лідирування на ньому вітчизняних компаній, які представлені найбільш популярними торговими марками напівфабрикатів, а саме: ТМ «Геркулес», ТМ «Smacom», ТМ «Ласка», ТМ «Оса», «Коло», ТМ «Дригало» та інші.

Для успішної конкуренції на споживчому ринку наші виробники постійно працюють над оновлюванням асортименту замороженої продукції, урізноманітнюють її начинку, використовують в процесі виробництва морозива та заморожених напівфабрикатів новітні технологічні рішення, завжди враховують запити та потреби споживачів, особливо в частині підвищення їх якості.

Тому для досягнення високих результатів провідні підприємства вже шостий рік поспіль, двічі на рік, проводять добровільне тестування морозива та заморожених напівфабрикатів в рамках запровадженої Асоціацією програми контролю якості харчових продуктів.

За останні роки в лабораторіях «Укрметртестстандарт» і «Київоблстандартметрологія» було досліджено понад 100 зразків морозива та близько 60 зразків заморожених напівфабрикатів за фізико-хімічними, органолептичними, мікробіологічними та молекулярно-генетичними показниками. Результати тестування як цього року, так і в попередні роки дозволили зробити висновок про те, що всі протестовані зразки повністю відповідали вимогам відповідних нормативних документів на їх виробництво.

Вітчизняні виробники зацікавлені в збільшенні експорту товарів за наступними кодами УКТЗЕД:

2105 – Морозиво та інші види харчового льоду…

1902 – Вироби з тіста без дріжджів; кускус…

0710 – Овочі морожені …

Найбільшу зацікавленість викликає великий ринок КНР. Обсяги експорту можуть скласти: морозива – 9,0 тис. тонн на рік, напівфабрикатів заморожених – 7,5 тис. тонн, овочів морожених – 3,5 тис. тонн.

Крім експорту, підприємства-виробники готові розглянути спільні інвестиційні та технологічні проєкти з китайськими компаніями.

Актуальність вищезазначеної пропозиції пов’язана зі зростаючою роллю Китаю як впливового глобального гравця на світовій арені, необхідністю пошуку альтернативних векторів диверсифікації ринків збуту вітчизняної харчової продукції, зокрема морозива та заморожених напівфабрикатів, та збільшення динаміки і покращення українсько-китайських відносин, які мають статус стратегічних.

На сьогодні Китай став найбільшим торговельним партнером України, тому слід максимально активізувати контакти за лінією міністерств і відомств, зокрема в межах галузевих підкомісій Комісії зі співробітництва між урядами України та КНР, провести оцінку симетричності торговельних режимів Китаю та України, особливостей нетарифного регулювання торгівлі урядом КНР та стану розвитку вітчизняного експорту до КНР на визначення перспективних ринків для вітчизняної замороженої продукції.

Нині є всі передумови для ще успішнішого розвитку китайсько-українських відносин, тому стратегією торговельної політики України в торгівлі з Китаєм має стати перехід до експорту агропродовольчих продуктів з більшою часткою доданої вартості та визначення переваг і ризиків можливого створення зони вільної торгівлі з Китаєм, яка ініціюється китайською та українською сторонами.