26 вересня 2017 року відбудеться ХI Міжнародна наукова конференція “КИТАЙСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ”

Категорії: Архів подій

Організатори: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Українська асоціація китаєзнавців, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Місце: Київ, пр. Перемоги 54/1, Конференц-зал ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

Секції

  • Китай в сучасному світі: міжнародно-політичний аспект
  • Дослідження китайської цивілізації: історія, філософія, культура
  • Сучасна модель соціально-економічного розвитку Китаю
  • Теоретичні та прикладні питання китайського мовознавства та літературознавства (місце проведення – Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету, вул. Лабораторна 5/17, Київ)

Регламент: доповідь – до 15 хв., виступ у дискусії – до 5 хв.

Робочі мови: українська, російська, китайська, англійська

Участь у конференції безкоштовна

До початку конференції буде розміщено електронну збірку анотацій доповідей учасників.

У разі Вашої зацікавленості просимо до 31 серпня 2017 року надіслати тему та анотацію доповіді та реєстраційну форму на адресу info@sinologist.com.ua.

Вимоги до оформлення анотацій (українською та англійською мовами): 

  • Правила оформлення анотації: шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 11, інтервал – 1; вирівнювання по ширині; поля: верхнє та нижнє – 2,5 см, ліве і праве – 2 см.
  • Анотація повинна бути обсягом 190–200 слів.
  • Назва доповіді (всі великі літери), прізвище та ім’я авторів (шрифт напівжирний), електронна адреса, установа, місто, де розміщена установа, країна, текст анотації, ключові слова (4–8).

За результатами роботи конференції за тематичними напрямами секцій планується видання окремих випусків журналів та збірників наукових праць.

Учасники секцій “Китай в сучасному світі: міжнародно-політичний аспект”, “Дослідження китайської цивілізації: історія, філософія, культура”, “Теоретичні та прикладні питання китайського мовознавства та літературознавства” мають можливість подати статтю у науковий журнал “КИТАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ”, який є фаховим науковим виданням з історії.

Учасники секції “Сучасна модель соціально-економічного розвитку Китаю” мають можливість подати статтю у науковий журнал “МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА”, який є фаховим науковим виданням з економіки та входить до міжнародних наукометричних баз даних. Вимоги до оформлення статей подано на сайті: http://iepjournal.com/.

Оргкомітет не фінансує проїзд, проживання та харчування учасників конференції.

Можливе розміщення в готелі КНЕУ за рахунок учасників конференції.

З усіх питань щодо організації та проведення конференції звертатись до секретаря Оргкомітету: Юлія Філь – м.н.с. Відділу Далекого Сходу Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, к.і.н.

моб. тел.: (+38) 096 433-5577
ел. пошта: info@sinologist.com.ua
адреса: Українська асоціація китаєзнавців,
кімн. 211, вул. Грушевського 4, Київ, 01001, УКРАЇНА

Оргкомітет

Лук’яненко Д.Г. – голова організаційного комітету, ректор ДВНЗ “КНЕУ ім. В.Гетьмана”, д.е.н., професор

Богомолов О.В. – співголова організаційного комітету, директор Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, к.філол.н.

Кіктенко В.О. – член організаційного комітету, завідувач відділу Далекого Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, президент Української асоціації китаєзнавців, д.філос.н.

Антонюк Л.Л. – член організаційного комітету, проректор з наукової роботи ДВНЗ “КНЕУ ім. В.Гетьмана”, Директор Інституту вищої освіти ДВНЗ “КНЕУ ім. В.Гетьмана”, д.е.н., професор

Солодковський Ю.М. – член організаційного комітету, декан факультету міжнародної економіки і менеджменту ДВНЗ “КНЕУ ім. В.Гетьмана”, к.е.н., доцент

Гальперіна Л.П. – член організаційного комітету, професор кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ “КНЕУ ім. В.Гетьмана”, к.е.н., професор

Яценко О.М. – член організаційного комітету, професор кафедри міжнародної торгівлі “КНЕУ ім. В.Гетьмана”, д.е.н.

Мавріна О.С. – член організаційного комітету, вчений секретар Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, к.і.н.

Отрощенко І.В. – член організаційного комітету, провідний науковий співробітник Відділу Далекого Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, д.і.н.

Радівілов Д.А. – член організаційного комітету, заступник директора з наукової роботи Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, к.філол.н.

Ши Яцзюнь – доцент Інституту європейських мов і культур Тяньцзіньського університету іноземних мов, директор Інституту Конфуція Київського національного лінгвістичного університету, д. політ. н.

Сєрякова Ірина Іванівна – професор, проректор з навчально-виховної роботи та міжнародних зв’язків, директор Інституту Конфуція Київського національного лінгвістичного університету від української сторони, д. ф. н.

Робоча група

Гончаренко І.О. – викладач курсів китайської мови ДВНЗ “КНЕУ ім. В.Гетьмана”

Гурова Ю.С. – доцент кафедри міжнародної економіки ДВНЗ “КНЕУ ім. В.Гетьмана”, к.е.н.

Марков Д.Є. – м.н.с. Відділу Далекого Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України

Циркун О.І. – директор інституту англомовних програм ДВНЗ “КНЕУ ім. В.Гетьмана”

Черницька Т.В. – доцент кафедри міжнародної економіки ДВНЗ “КНЕУ ім. В.Гетьмана”, к.е.н., доцент

Лозовик Ю.М. – докторант кафедри стратегії підприємств ДВНЗ “КНЕУ ім. В.Гетьмана”, к.е.н., доцент