Третій Українсько-китайський форум стратегічного партнерства «Один пояс, один шлях»

Категорії: Архів подій Події

23 травня 2019 р. у Великому конференц-залі Національної академії наук України пройшов третій Українсько-китайський форум стратегічного партнерства «Один пояс, один шлях», який був організований Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Українською асоціацією китаєзнавців, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана». Високий рівень заходу було забезпечено підтримкою Ради національної безпеки і оборони України та сприянням Посольства КНР в Україні.

 «На цьому форумі вже традиційно відбувається діалог між провідними експертами України і Китаю, що дає нам можливість краще зрозуміти один одного і це в свою чергу має бути запорукою зміцнення відносин між нашими країнами», – заявив у своєму вітальному слові академік НАН України, академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України, директор Інституту історії України НАН України, голова оргкомітету В. А. Смолій.

Українську сторону представляли Рада національної безпеки і оборони України, Національний інститут стратегічних досліджень, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Центр міжнародних досліджень Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенко при МЗС України, Українську асоціацію китаєзнавців, Інститут стратегічних досліджень «Нова Україна», Інститут світової політики, Інститут глобальних трансформацій, Український інститут майбутнього; Київський національний університет ім. Тараса Шевченко, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського, Сумський національний аграрний університет. Китайську сторону представляли Китайський інститут міжнародних досліджень; Інститут Росії, Східної Європи та Центральної Азії Академії суспільних наук КНР; Інститут міжнародних досліджень Фуданьського університету; Інститут народної дипломатії ШОС Шанхайського університету; Інститут Конфуція. В цілому з докладами на форумі виступили 26 чиновників, політологів, істориків, економістів і юристів з України та Китаю.

Цьогорічний захід включав в себе три тематичні засідання – «Україна та Китай в умовах нового світового порядку», «Перспективи співпраці України та Китаю в ініціативі “Пояс та Шлях”», «Гуманітарне співробітництво як основа ефективної участі України в ініціативі “Пояс та Шлях”».

 

Перше засідання: «Україна та Китай в умовах нового світового порядку»

 • Литвиненко О. В., заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Стратегічне партнерство України та Китаю на сучасному етапі
 • Чжан Хун, провідний науковий співробітник Інституту Росії, Східної Європи та Центральної Азії Академії суспільних наук КНР. Китайсько-українська співпраця в контексті нового світового порядку
 • Єрмолаєв А. В., директор Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна». Україна – Китай: від співпраці до стратегічного партнерства
 • Фен Юцзюнь, віце-президент Інституту міжнародних досліджень Фуданьського університету, Директор Центру досліджень Росії та Середньої Азії. Трансформація міжнародного порядку та зовнішня політика Китаю
 • Семеній О. В., директор Інституту глобальних трансформацій. Інтереси та політика України щодо КНР: можливості й виклики
 • Магда Є. В, директор Інституту світової політики, доцент НТУУ КПІ імені Ігоря Сікорського. П’ять років гібридної війни: уроки для України та світу
 • Ци Чженьхун, директор Китайського інституту міжнародних досліджень. Ініціатива Голови КНР Сі Цзіньпіна щодо побудови спільноти єдиної долі та поглиблення українсько-китайських відносин
 • Гончарук А. З., головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень України. «Пояс та Шлях»: нові можливості для України на світовій арені

Друге засідання: «Перспективи співпраці України та Китаю в ініціативі “Пояс та Шлях”»

 • Осипенко Р. А., виконавчий директор Китайської торгової асоціації. Україна-Китай: перспективи розвитку торговельно-економічних стосунків
 • Чжан Хенлун, заступник директора Інституту народної дипломатії ШОС Шанхайського університету, провідний науковий співробітник; Чжан Чженьчжень, науковий співробітник Інституту народної дипломатії ШОС Шанхайського університету. Перспективний аналіз співробітництва між Україною та Китаєм на основі ініціативи «Пояс та Шлях»
 • Ленівський Р. В., генеральний директор «Компанії “Ти і Право” Ленівський Груп». Проблематика методичного та практичного застосування норм законодавства китайським інвестором в Україні
 • Чжао Хуейжун, завідувач відділом України Інституту Росії, Східної Європи та Центральної Азії Академії суспільних наук КНР. Україна і «Пояс та Шлях»
 • Степанова О. В., кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу державних фінансів ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». Нові фінансові орієнтири розвитку ініціативи КНР «Один пояс, один шлях» та перспективи для України
 • Гальперіна Л. П., канд. економ. наук, професор, директор Інституту досліджень сучасного Китаю імені Бориса Курца, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана». Перспективи співробітництва Китаю та України на ринку M&A-угод
 • Єфремов Д. П., канд. економ. наук, провідний фахівець Центру міжнародних досліджень Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенко при МЗС України. Угоди про зону вільної торгівлі між Китаєм та країнами світу: вигоди, обмеження та перспективи для України
 • Дроботюк О. В., канд. економ. наук, старший викладач кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», експерт економічних програм Українського інституту майбутнього. Український погляд на Китай: соціально-економічний аспект
 • Голод В. Ю., канд. економ. наук, член правління Української асоціації китаєзнавців. Китайська торгівля в період глобальних змін: уроки для України
 • Шаповалова О. О., генеральний директор туроператора «Pan Ukraine». Експертна оцінка  шляхів  збільшення  двостороннього  туристичного потоку Україна-Китай

Третє засідання:  «Гуманітарне співробітництво як основа ефективної участі України в ініціативі “Пояс та Шлях”»

 • Кіктенко В. О., д-р. філософ. н., завідувач відділу Азіатсько-Тихоокеанського регіону Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, президент Української асоціації китаєзнавців, головний редактор журналу «Україна – Китай». Нові можливості для співпраці науковців України та Китаю у Дослідницькій мережі мозкових центрів «Поясу та Шляху»
 • Ши Яцзюнь, доктор політичних наук, професор Європейського коледжу мови та культури Тяньцзиньського університету іноземних мов, декан з китайської сторони Інституту Конфуція Київського національного лінгвістичного університету. Думки та пропозиції щодо побудови команди китайських талантів для українсько-китайського обміну та співробітництва
 • Борділовська О. А., д-р. політ. наук, доцент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Підчоса О. В., канд. економ. наук, доцент кафедри міжнародних фінансів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Актуальний стан співробітництва Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка з китайськими вишами-партнерами
 • Урусов В. Б., канд. істор. наук, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Київського національного університету імені Тараса Шевченка. «Ланьчжоу – Київ»: спільний освітній проект «Одного поясу, одного шляху» на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Го Січжу, віце-президент Юньнаньської асоціації дослідження добровольчого військово-повітряного підрозділу «Літаючі Тигри». Щодо важливості вивчення історії українсько-китайських відносин
 • Таран М. А., канд. істор. наук, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Важливість взаємодії та співпраці між українськими й китайськими університетами як одна з головних складових гуманітарного і міжкультурного діалогу
 • Жмайлов В. М., канд. економ. наук, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, професор, Сумський національний аграрний університет; Прокопенко К. Г., аспірант Сумського національного аграрного університету; У Ліньлінь, аспірант Сумського національного аграрного університету. Міжнародні освітні і наукові зв’язки Сумського національного аграрного університету з навчальними і науковими закладами Китайської народної республіки
 • Гобова Є. В., канд. філол. наук, молодший науковий співробітник відділу Азіатсько-Тихоокеанського регіону Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. Перспективи китайської культурної продукції в Україні

Презентація: «20 років журналу “Україна – Китай”»