Прес-реліз: Українсько-китайський форум стратегічного партнерства «Один пояс, один шлях»

30 травня 2017 р. в м. Києві відбувся Українсько-китайський форум стратегічного партнерства “Один пояс, один шлях”, присвячений 25-й річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та КНР.

Головною метою форуму стало обговорення поточного стану та перспектив подальшого розвитку українсько-китайських відносин, аналізу проблемних питань та розробки пропозицій щодо зміцнення відносин стратегічного партнерства між нашими країнами. Форум проводився за ідтримки Посольства КНР в Україні, а співорганізаторами його виступили Відділення історії, філософії та права Національної академії наук України, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Українська асоціація китаєзнавців.

       

Під час форуму були обговорені різні аспекти відносин України та Китаю, аналізувалися результати досягнутих двосторонніх домовленостей та обґрунтування відповідних рекомендацій, привернули увагу дослідження нових напрямків співпраці України та Китаю, наголошувалося на потребі підвищення обізнаності громадськості двох країн щодо можливостей українсько-китайського стратегічного партнерства та необхідності проведення Форуму на регулярній основі.

Центральними темами дискусії на Форумі стали: стратегічне партнерство України та Китаю, “китайська мрія” та європейський вибір України; перспективи участі України в геостратегічній ініціативі КНР Новий Шовковий шлях; українсько-китайські відносини в сучасному глобальному контексті; актуальні завдання політичних взаємин України та Китаю; практичні питання двосторонньої торговельно-економічної співпраці; співробітництво України та Китаю в галузі транспорту, науки і техніки, інформаційних технологій; взаємодія України та Китаю в галузі освіти, культури, туризму та мас-медіа; економічне піднесення Китаю та модернізація України; прогноз розвитку двосторонніх відносин на наступні п’ять-десять років та інші питання. У заході взяли участь відомі вчені, дипломати, політики, представники ділових кіл та ЗМІ України і Китаю.

Відкрив Форум з вітальним словом В. А. Смолій, академік НАН України, академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України, директор Інституту історії України НАН України, голова Оргкомітету Українсько-китайського форуму стратегічного партнерства.

У своєму виступі академік В. А. Смолій зазначив важливість роботи Українсько-китайського форуму стратегічного партнерства, який проводиться в рамках стратегічної ініціативи Китаю “Один пояс, один шлях” та з нагоди 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китаєм. Академік відзначив ту важливу роль що відіграє КНР для України як держава, що вже здійснила успішні економічні і соціальні реформи, йде шляхом відкритості. Академік Смолій висловив надію на те, що значну кількість проблем, які гальмують реалізацію потенціалу відносин між державами, буде вирішено, а під час дискусій на форумі будуть знайдені нові підходи та розроблені конкретні пропозиції для розв’язання актуальних питань українсько-китайських відносин. В. А. Смолій також зазначив, що цей форум має стати регулярною платформою для обміну думками між українськими та китайськими експертами.

Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України О. В. Литвиненко у своїй доповіді “Українсько-китайська взаємодія в політичній сфері” проаналізував той не простий шлях, що пройшли Україна і Китай за 25-літню історію відносин. Так, на думку доповідача, саме 2017 рік став роком пожвавлення відносин між КНР і Україною. О. В. Литвиненко зазначив, що Україна лишається для КНР важливим партнером, а 2017 рік несе нові можливості для українсько-китайських відносин на багатьох рівнях. Доповідач, не оминаючи різноманітні сфери співробітництва України і Китаю, накреслив і найбільш перспективні: співробітництво в галузях складного машинобудуванні (авіа- та суднобудування, космічна галузь), залучення китайських інвестицій в український АПК, започаткування нових підприємств з виробництва та переробки аграрної продукції, поставки на китайський ринок широкої номенклатури сільськогосподарської та харчової продукції.

Про шляхи розбудови китайсько-українських відносин на сучасному етапі доповів Чжан І, завідувач політичного відділу, перший секретар Посольства КНР в Україні.

Доповідач наголосив, що двосторонні стосунки мають будуватись на взаємодії концепцій розвитку обох держав.

З доповідями щодо взаємодії у політико-дипломатичній сфері між Україною та Китаєм виступили також А. З. Гончарук, старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, Чжан Хун, провідний науковий співробітник Інституту Росії, Східної Європи та Центральної Азії Академії суспільних наук Китаю. Зокрема, А. З. Гончарук наголосив на тих проблемах, які стають на заваді стабільному розвиткові українсько-китайських відносин, серед яких погана обізнаність української сторони з політичними процесами КНР, культурними стереотипами, законодавчою базою тощо. Чжан Хун у своїй промові звернув увагу на широкі можливості України для участі у китайській міжнародній ініціативі “Один пояс, один шлях” та висловив надію, що Україна скористається цією вигідною нагодою.

Проблемам розвитку китаєзнавства в Україні присвятив свою доповідь В. О. Кіктенко, завідувач відділу Далекого Сходу Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, президент Української асоціації китаєзнавців.

Доповідач наголосив на нагальній необхідності створення мозкового центру з досліджень сучасного Китаю, який би заповнив прогалини у розумінні Китаю та сприяв підвищенню якості співпраці України з цією потужною державою у різних царинах.

На необхідності активізації взаємодії у науково-освітній сфері наголосили у своїх доповідях Сунь Юйхуа, голова Ради ректорів Університету Шанхайської організації співробітництва, Ши Яцзюнь, доцент Інституту європейських мов і культур Тяньцзіньського університету іноземних мов, І. І. Сєрякова, проректор з навчально-виховної роботи та міжнародних зв’язків, директор Інституту Конфуція Київського національного лінгвістичного університету. Доповідачі Ши язцюнь та І. І. Сєрякова також наголошували на появі нових можливостей для України у сфері туризму та гуманітарного обміну у зв’язку з китайською ініціативою “Один пояс, один шлях”.

Роль ЗМІ у розвитку двосторонніх відносин проаналізував у свої доповіді О. О. Коваль, член правління Української асоціації китаєзнавців. Він підкреслив, що можливості медіа для поліпшення співпраці між Україною і Китаєм надзвичайно широкі, однак обом країнам ще необхідно багато працювати в цьому напрямку, створювати агенції та перекладні видання українською та китайською мовами.

Кілька доповідей були присвячені торговельно-економічним та фінансовим аспектам співробітництва між Україною та Китаєм. Зокрема, були окреслені стратегічні вектори економічних відносин (Л. Л. Антонюк, проректор з наукової роботи Київського національного університету імені Вадима Гетьмана), шляхи реалізації потенціалу ділового співробітництва (Лю Цзюнь, радник з торгово-економічних питань посольства КНР в Україні), використання ініціативи КНР Новий Шовковий шлях для активізації двосторонніх торгово-економічних відносин (Р. А. Осипенко, виконавчий директор Китайської торгової асоціації), здобутки та недоліки у фінансовій сфері двосторонніх відносин (В. Ю. Голод, член правління Української асоціації китаєзнавців).

Крім того, на Форумі доповідачі також обговорювали проблеми взаємодії між Україною та КНР у правовій сфері (Р. В. Ленівський, президент компанії “Ти і право”), переваги стратегічного партнерства України та китаю у транспортно-логістичній галузі на Новому Шовковому шляху (С. А. Кошовий, старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень), практичні питання українсько-китайської співпраці в енергетичній сфері (А. Г. Супрун, Генеральний директор ДП “Вуглесинтезгаз України”), шляхи виведення високоякісної сільськогосподарської продукції на китайський ринок (Чень Іцян, голова комітету з питань сільського господарства Китайської торгової асоціації).

В рамках Форуму також відбулася презентація колективної монографії “Китай очима Азії”, виданої спільно Українською асоціацією китаєзнавців та Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України.

Колектив авторів-сходознавців (В. О. Кіктенко, В. А. Мусійчук, С. В. Капранов, І. В. Отрощенко, Д. Є. Марков) ознайомили учасників Форуму з основними результатами цієї праці. У цій монографії досліджено сприйняття Китаю громадськістю, елітами і засобами масової інформації в окремих країнах Центральної, Східної, Південно-Східної та Південної Азії. У виданні показані складні та різноманітні образи Китаю, а також їхній вплив на контекст взаємодій між країнами. Автори підкреслили, що це дослідження зосереджено насамперед на історичних і сучасних образах Китаю як сукупності попередніх і сьогоденних уявлень, що сформувалися у свідомості людей інших культур.

Підсумки роботи Українсько-китайського форуму стратегічного партнерства “Один пояс, один шлях” у своїй завершальній промові оголосив О. В. Богомолов, директор Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України.

О. В. Богомолов констатував, що усі доповіді, що прозвучали в рамках Форуму були надзвичайно актуальні, ґрунтовні, ємні за змістом. Учасники форуму не лише окреслювали наявні проблеми двосторонніх українсько-китайських відносин, а й пропонували конкретні кроки для їхнього вирішення. Доповідач наголосив на важливості підвищення рівня співпраці на у різних галузях, чому, в тому числі, сприятимуть експертні зустрічі такого рівня. О. В. Богомолов висловив надію на те, що Українсько-китайський форум стратегічного партнерства продовжить свою роботу на регулярній основі, а його напрацювання та рекомендації сприятимуть поступу двосторонніх відносин між Україною та Китаєм.