Підсумки ХI Міжнародної наукової конференції “КИТАЙСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ”

Категорії: Архів подій

26 вересня 2017 р. на базі ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» пройшла ХІ Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність», організаторами якої виступили: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Українська асоціація китаєзнавців, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Конференція була присвячена актуальним питанням формування китайської цивілізації та сучасним тенденціям розвитку соціально-економічної моделі Китаю. У цьому році в роботі конференції взяли участь понад 80 представників наукових, культурних, політичних та ділових кіл України, Китаю та Білорусі.

Учасників конференції привітали: ректор ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» д.е.н., професор Д.Г.Лук’яненко,

директор Інституту сходознавства ім. А.Ю.Кримського НАНУ к.філол.н. О.В.Богомолов,

радник з торгово-економічних питань при Посольстві КНР в Україні Лю Цзюнь,

президент компанії «Ти і Право» та співзасновник журналу «Україна – Китай» Р.В.Ленівський,

заступник директора Республіканського інституту китаєзнавства ім. Конфуція Білоруського державного університету В. К.Леонов.

Модерував пленарне засідання проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків д.е.н., професор В.І. Чужиков.

На пленарному засіданні учасники конференції мали змогу обговорити ідеї висловлені у доповідях письменника, філософа, культуролога Ван Ге на тему «Культура миру, як основа формування майбутнього світового суспільства»;

зав. відділу Далекого Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України д.філос.н. В.О.Кіктенка на тему «Дисциплінарні та методологічні особливості науки про Китай»;

д.п.н., доцента Інституту європейських мов і культур Тяньцзінського університету іноземних мов, директора Інституту Конфуція Київського національного лінгвістичного університету Ши Яцзюнь «Про організацію викладання і вивчення китайської мови і підготовку кадрів в Україні»;

старшого наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень А.З.Гончарука «Глобальний вимір зовнішньої політики Китаю»;

к.е.н., генерального директора ТОВ аудиторської фірми “КАУПЕРВУД” (м. Дніпро) на тему «І цзін” – основа нової економічної теорії»;

голови правлінь Асоціації ділового співробітництва “Київ–Пекін” та Міжнародного індустріального парку, старшого радника Всекитайської асоціації заводського інжинірингу та консалтингу (CAPEC) Ю.В.Сенюка на тему «Сучасні тенденції та перспективи економічного розвитку Китаю і потенційні можливості українсько-китайської співпраці в рамках глобальної ініціативи ”Один пояс, один шлях”».

Особливу зацікавленість та жваву дискусію викликали питання культури гармонії сучасного суспільства, глобального лідерства та зовнішньоекономічної експансії Китаю, питання розвитку двостороннього українсько-китайського співробітництва в сферах інфраструктури, транспорту, безпеки в рамках китайської глобальної ініціативи «Один пояс, один шлях», а також розвиток інвестиційних і торгово-економічних відносин.

Під час роботи конференції відбулося обговорення актуальних питань на секційних засіданнях за відповідними напрямами роботи. Зокрема секція 1 «Китай в сучасному світі: міжнародно-політичний аспект» (модератор – А.З. Гончарук, старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень), секція 2 «Дослідження китайської цивілізації: історія, філософія, культура» (модератор – В.О. Кіктенко, д.ф.н., завідувач відділу Далекого Сходу, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України), секція 3 «Сучасна модель соціально-економічного розвитку Китаю» (модератор – О.М.Яценко, д.е.н., професор кафедри міжнародної торгівлі ДВНЗ «КНЕУ імені В. Гетьмана»), секція 4 «Теоретичні та прикладні питання китайського мовознавства та літературознавства» (модератор – Ши Яцзюнь, д.п.н., доцент Інституту європейських мов і культур Тяньцзіньського університету іноземних мов, директор Інституту Конфуція Київського національного лінгвістичного університету).

Конференція надала майданчик для культурно-просвітницької події: директор видавництва «Саміт-книга» І. Степурін презентував книгу Н. Шапліченко «Дика слива мейхуа», що викликало неабиякий інтерес у присутніх.

Щорічна міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність» унікальним майданчиком, на якому відбувається обговорення китаєзнавчих досліджень, формування стратегій поглиблення відносин між Україною та Китаєм.

 

Пленарне засідання

ЛУК’ЯНЕНКО Дмитро, доктор економічних наук, професор, ректор ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. Вітальне слово

ЛЮ Цзюнь, радник з торгово-економічних питань при Посольстві КНР в Україні. Вітальне слово

БОГОМОЛОВ Олександр, кандидат філологічних наук, директор Інституту сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України. Вітальне слово

ЧУЖИКОВ Віктор, доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. Вітальне слово

ЛЕНІВСЬКИЙ Руслан, президент “Компанії “Ти і Право” та співзасновник журналу “Україна – Китай”. Вітальне слово

ЛЕОНОВ В’ячеслав, заст. директора Республіканського інституту китаєзнавства ім. Конфуція Білоруського державного університету. Вітальне слово

ВАН Ге, письменник, філософ, культуролог. Культура миру, як основа формування майбутнього світового суспільства

КІКТЕНКО Віктор, доктор філософських наук, завідувач відділу Далекого Сходу Інституту сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України. Дисциплінарні та методологічні особливості науки про Китай pdf

ШИ Яцзюнь, доктор політичних наук, доцент Інституту європейських мов і культур Тяньцзіньського університету іноземних мов, директор Інституту Конфуція Київського національного лінгвістичного університету. Про організацію викладання і вивчення китайської мови і підготовку кадрів в Україні 

ГОНЧАРУК Андрій, старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень. Глобальний вимір зовнішньої політики Китаю

ЯЦЕНКО Ольга, доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної торгівлі, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. Нетарифні інструменти торговельної політики Китаю: ліцензування імпорту та експорту pdf

ГАЛАСЮК Валерій, кандидат економічних наук, генеральний директор ТОВ аудиторської фірми “КАУПЕРВУД” (м. Дніпро). “І цзін”– основа нової економічної теорії

СЕНЮК Юрій, голова правління Асоціації ділового співробітництва “Київ–Пекін”, голова правління Міжнародного індустріального парку та старший радник Всекитайської асоціації заводського інжинірингу та консалтингу (CAPEC). Сучасні тенденції та перспективи економічного розвитку Китаю і потенційні можливості українсько-китайської співпраці в рамках глобальної ініціативи “Один пояс, один шлях”

СТЕПУРІН Іван, директор видавництва “Саміт-книга”; ЖИГУН В’ячеслав, письменник. Презентація книги Наталії Шапліченко “Дика слива мейхуа”

 

Секція І. КИТАЙ В СУЧАСНОМУ СВІТІ: МІЖНАРОДНО-ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

Модератор – Андрій ГОНЧАРУК, старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень

БОРДІЛОВСЬКА Олена, доктор політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка імені Тараса Шевченка. Індія і китайсько-пакистанська “вічна дружба”: старі і нові загрози

БОРИСЕНКО Лариса, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології. Особливості системи освіти Китаю у ХХІ століттіpdf

ГОРОДНЯ Наталія, доктор історичних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Китай в сучасних регіональних процесах у Східній Азії

ДУДКО Ірина. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичної історії, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. Китай у військовій стратегії адміністрації Д. Трампа: від стримування до протидії

КОВАЛЬ Олексій, член правління Української асоціації китаєзнавців, журналіст-міжнародник. Стратегічне партнерство ЄС та КНР: програма 2020

КУЧЕРЯВА Катерина, аспірантка, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Система післядипломної педагогічної освіти вчителів у Китаї pdf

ОВЧАРОВА Любов, науковий співробітник, ДУ “Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України”. Китайський досвід розбудови науково-інноваційної сфери: висновки для України

ОРЖЕХІВСЬКА Ірина, магістрант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Чи існує релігія в сучасній Китайській Народній Республіці?

ПОГОРЄЛОВА Інна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри політичної історії, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. КНР і північнокорейська ядерна проблема: історія й сучасність

ПОЙТА Юрій, журналіст інформаційного агентства “Вектор Ньюз”. Співробітництво Києва з містами-побратимами: Пекіном та Уханем. Сучасний стан та перспективи

СМОТРИЦЬКА Марія, студент-магістр, Класичний університет Центрального Китаю (м. Ухань, КНР); Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника. Інтенсифікація китайсько-російського діалогу у військовій сфері (2015–2017): створення регіональної системи безпеки pdf

ТАРАН Макар, кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Оцінки в США стратегічної спрямованості ініціативи “Один пояс, один шлях” pdf

ТКАЛЕНКО Світлана, кандидат економічних наук, доцент кафедри європейської інтеграції, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. Модель сучасної китайської економіки pdf

ЧЖЕН Віра, завідувач кафедри східних мов, Київська гімназія східних мов №1. Культурно-освітні новації періоду “реформ та відкритості” 1978–2013 рр.

 

Секція ІІ. СУЧАСНА МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КИТАЮ

Модератор – Ольга ЯЦЕНКО, доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної торгівлі, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

АНТОНЮК Богдан, аспірант факультету міжнародної економіки і менеджменту, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. Секторальна трансформація мегаполісів Китаю

БОНДАРЕНКО Ольга, студентка факультету міжнародної економіки і менеджменту, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. Перспективи економічної співпраці України та Китаю pdf

ГАЛЬПЕРІНА Любов, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». “Нова нормальна” економіка Китаю у вимірах сталого розвитку

ГОРБАЧУК Василь, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України; СУЛЕЙМАНОВ Сеїт-Бекір, магістр, аспірант, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України. Комп’ютерне моделювання глобалізованої економіки Китаю

ГРІЦЕНКО Христина, кандидат економічних наук; ЛИТВИНЕНКО Наталія, кандидат економічних наук, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вплив економічного уповільнення розвитку Китаю на глобальні ризики

ГРУЩИНСЬКА Наталія, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри управління професійною освітою, Національний авіаційний університет. Економічний інтерес в модернізаційній політиці та дипломатії КНРpdf

ГУРОВА Юлія, кандидат економічних наук, доцент, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана”. Особливості сучасної міграційної політики Китаюpdf

ДІДУХ Тетяна, аспірант кафедри міжнародної торгівлі, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. Державна підтримка розвитку ІТ індустрії в Китаїpdf

ДЛУГОПОЛЬСЬКИЙ Олександр, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії Тернопільського національного економічного університету. Держава добробуту в Китаї: міф чи реальність?

КОВТОНЮК Катерина, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. Структурна трансформація економіки Китаю в умовах глобалізації світової економікиpdf

КОПІЙКА Дарина, здобувач, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вплив креативної економіки на формування сучасної економічної моделі Китаюpdf

КУЗЬМІНОВ Микола, аспірант кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. Розвиток підтримки експортної діяльності аграрних компаній Китаю

ЛАВРИНЕНКО Володимир, кандидат економічних наук, доцент; ЛОГІНОВ Микола, кандидат економічних наук, доцент, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. Цивілізаційний контекст економічного поступу сучасного Китаю pdf

ЛУЦИШИН Зоряна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; ДІКАРЄВ Олександр, кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і журналістики Київського національного університету культури. Геофінансові, геополітичні та інвестиційно-правові  стратегії Китайської Народної Республіки в створенні глобальних ланцюгів доданої вартості pdf

МАЗУРЕНКО Валентина, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри міжнародного бізнесу, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ШАПРАН Олексій, кандидат економічних наук, керівник відділу продажів, ТОВ “АВАТАС”. Ринок нафтопродуктів Китаю та зелена економіка

ОВЧАРЕНКО Анна, аспірантка, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Перспективи розвитку китайського органічного сектору аграрної економіки pdf

ОЛІЙНИК Вікторія, кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. “Нова норма” в соціально-економічній моделі Китаю: досвід для України pdf

ОЛІЙНИК Олег, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування», професор Тяньцзінського університету іноземних мов (КНР). Інноваційний розвиток, як національна стратегія розвитку Китаю pdf

ПАЄВСЬКА Олена, аспірантка, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. Потенціал торговельно-економічної співпраці країн СНД та Китаю pdf

ПЕТРАШКО Людмила, доктор економічних наук, професор; ПЕТРАШКО Петро, кандидат економічних наук, професор; ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. Китайська модель корпоративної соціальної відповідальності pdf

СОКОЛ Юлія, магістр зовнішньої політики, Дипломатична академія України при МЗС України. Конфуціанська філософія та китайське “економічне диво” pdf

САВРАСОВ Максим, магістр міжнародного бізнесу, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тіньова економіка Китаю: вплив антикорупційних заходів на економічне зростання

ТІТОВА Олена, кандидат економічних наук, доцент; ВЕРЕМІЄНКО Тетяна, кандидат економічних наук, доцент, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. Особливості впровадження системи соціального рейтингу в Китаї pdf

ХОМЕНКО Ольга, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри міжнародної економіки ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. Інклюзивний розвиток Китаю: соціально-економічний ефект

ЦИМБАЛ Людмила, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьман”. Інтелектуальні фактори розвитку національної економіки pdf

ЦИРКУН Олена, директор Інституту англомовних програм ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. Інноваційна стратегія дослідницьких університетів Китаю

ЧЕРКАС Наталія, кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. Участь Китаю у створенні доданої вартості в глобальних мережax виробництваpdf

ЧЕРНИЦЬКА Тетяна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки ДВНЗ “Київський національний економічний університет”. Особливості функціонування технологічних парків у Китаїpdf

ЧУГАЄВ Олексій, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економічна сила Китаюpdf

ШЕВЧЕНКО Володимир, кандидат економічних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченко. Фінансова нестабільність Китаю: фактори та глобальний вплив pdf

ЯЦЕНКО Олександр, аспірант, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. Засади інтелектуалізації економіки Китаю

 

Секція ІІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ КИТАЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ: ІСТОРІЯ, ФІЛОСОФІЯ, КУЛЬТУРА

Модератор – Віктор КІКТЕНКО, доктор філософських наук, завідувач відділу Далекого Сходу, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України

ГНАТОВСЬКА Ганна, доцент, кандидат філософських наук, доцент кафедри історії філософії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Лексикографія історії китайської філософії

ГУЛЬ Ігор. Традиційна китайська медицина: досвід і проблеми викладання

КАПРАНОВ Сергій, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України. Місіма Юкіо як представник японської традиції янмінізмуpdf

КОЗЛОВСЬКИЙ Сергій, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії середніх віків та візантиністки, Львівський національний університет імені Івана Франка. Теорія фронтиру і ранньосередньовічний Китай: дискусії довкола ґенези Pax Sinica
pdf

ЛАХ Роман, студент 5-го курсу, Львівський національний університет імені Івана Франка Товариство українських орієнталістів на Далекому Сході (1936–1939): китаєзнавча спадщина pdf

МАРКОВ Дмитро, молодший науковий співробітник, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України. Непальські дипломатичні місії до Пекіну 1837 та 1842 років: союз, що не відбувся

МИХАЙЛОВА Рада, доктор мистецтвознавства, професор, Київський Національний університет культури і мистецтв. Взаємовплив китайського та українського образотворчого мистецтва на сучасному етапі (на прикладі творчості Михайла Гуйди)

МОСКАЛЬ Роман. Іцзинівський компендіум Лі Гуанді pdf

ОГНЄВА Олена, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України. До питання про витоки оповідання “Відпущена вівця” китаємовного тибетського письменника на ім’я Церінг Норбу

ОСІК Юрій, кандидат технічних наук, доцент; ПРОКОПЕНКО Ольга; Сумський державний університет. Китайська цивілізація з погляду західної культури pdf

ПІЛЯЄВ Ігор, доктор політичних наук, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри міжнародних відносин та суспільних комунікацій Міжрегіональної академії управління персоналом. Соціально-модернізаційний потенціал конфуціанства та перспективи цивілізаційної конвергенції Схід–Захід

УРУСОВ Володимир, кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Джерела з вивчення нової та новітньої історії Китаю

ХІЛІНІЧ Вікторія, Майстер фен-шуй IFSA (Міжнародна Асоціація Фен-Шуй, Сінгапур), науковий співробітник DAOMAC (Інститут Даоського Управління та Консультування, Тайвань). Прикладне застосування китайської календарної системи в текстах епох Цзіньpdf

 

Секція ІV. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ КИТАЙСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА І ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

Модератор – ШИ Яцзюнь, доктор політичних наук, доцент Інституту європейських мов і культур Тяньцзіньського університету іноземних мов, директор Інституту Конфуція Київського національного лінгвістичного університету

ВАН Іцзін, аспірантка Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біном “інь-ян” як джерело смислів в фразеології китайської мови

КІРНОСОВА Надія, кандидат філологічних наук, доцент кафедри китайської, корейської та японської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Смислові коди новели Чи Цзицзянь “Як чиста вода змиває бруд”

ЛЮБИМОВА Юлія,  завідувач Кафедри китайської філології Київського національного лінгвістичного університету. Особливості функціонування засобів реалізації семантики достовірності в сучасній китайський мові

ПАНАСЮК Юлія, студентка магістратури факультету сходознавства, Київський національний лінгвістичний університет. Вербалізація концепта гроші в китайській мовній картині світу pdf

ЧЖУ Цзінтао, доцент Тяньцзіньського університету іноземних мов (КНР), доцент Кафедри китайської філології Київського національного лінгвістичного університету, доцент Інституту Конфуція Київського національного лінгвістичного університету. Про методики вивчення і викладання китайської мови. На прикладі підготовки до тесту HSK / HSKK

ШЕКЕРА Ярослава, кандидат філологічних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Поезія чань середньовічного Китаю: як закарбувати мить буття? pdf