Ситник Ілона Василівна

аспірант Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
викладач китайської мови у Київському університеті імені Бориса Грінченка

Контактні дані:

Моб. тел:
0987875753
Освіта
Професійна діяльність
Основні наукові інтереси

2011-2015 рр.

КНУ ім. Т. Шевченка
Факультет: Інститут Філології (денна форма навчання)

ОР: бакалавр
Спеціальність: Китайська мова і література та переклад

 

2015-2018 рр.

КНУ ім. Т. Шевченка
Факультет: Інститут Філології (денна форма навчання)

ОР: магістр
Спеціальність: Східна філологія і західноєвропейська мова і література та переклад: китайська, англійська.

Спеціалізація: перекладознавство та методика викладання

 

2018-2022 рр.

КНУ ім. Т. Шевченка
Факультет: Інститут Філології (денна форма навчання)

Аспірантура
Спеціальність: 035 філологія (китайська мова)

07.09.2016-23.06.2017 рр.

Шанхайский університет (кит. 上海交通大学, англ. Shanghai Jiao Tong University)

Курси китайської мови

29.11. 2017 р.- 31.05.2018 р.

Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О. О. Богомольця

Вчитель китайської мови
В мої обов’язки входить максимально зацікавити учнів китайською мовою та культурою. Допомогти в оволодінні правильною вимовою фонетичної транскрипції китайської мови; засвоєнні близько 150 загальновживаних ієрогліфів; комплексному оволодінні навичками аудіювання, говоріння, читання та письма; вивчені 500 базових слів, пов’язаних із повсякденним життям; ознайомлені з простими темами для розмови, які пов’язані з повсякденним життям: цифри, час, дати, валюта тощо; засвоєнні та розумінні граматики китайської мови та елементарних комунікативних конструкцій.

03.09.2018 р. – по теперішній час

Київський університет імені Бориса Грінченка

Викладач китайської мови

Викладання навчальної дисципліни «Практика усного та писемного мовлення (китайська мова)» для студентів другого курсу.

лексичний мінімум китайської мови, лексична основа китайської мови, формування лексичної компетентності