Мусійчук Вікторія Анатоліївна

 • Старший науковий співробітник відділу Азіатсько-Тихоокеанського регіону Інституту сходознавства ім. А.Ю.Кримського НАН України
 • Асистент кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Контактні дані:

Моб. тел:
066-777-10-79
Освіта
Основні наукові інтереси
Відомості про дисертацію
Наукові праці
 • Відділення сходознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2001, спеціаліст; філолог, викладач, перекладач китайської та європейської мов)
 • Факультет лінгвістики Ханойського національного університету (2003, магістр лінгвістики)
 • Лінгвістика східних мов
 • Мовні контакти в регіоні

Паремійні одиниці сучасної в’єтнамської мови: ономасіологічний та лінгвокультурологічний аспекти (2010, к. філол. н)

 • Мусійчук В.А. В’єтнамське бачення Китаю: досвід асиметричного сусідства // Китай очима Азії. Колективна монографія. – К.: Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців, 2017. – С. 100–145.
 • Мусійчук В.А. Метафори міжперсональних стосунків у концептуалізації образу Китаю у в’єтнамському медіа-дискурсі // Китаєзнавчі дослідження. Збірник наукових праць. – Київ: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Українська асоціація китаєзнавців Т. 1-2, 2016. С. 91–96.
 • Мусійчук В.А. Образ Китаю у в’єтнамських ЗМІ (тематика публікацій на матеріалі газети “Нянзан”) / В.А. Мусійчук // Східний світ, № 2, 2015. – С. 126-130.
 • Мусійчук В.А. Китайські елементи у в’єтнамській лексиці: історичний, неологічний та стилістичний аспекти // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія, № 15, том 2, 2015. – С. 107–110.
 • Мусійчук В.А. Відносини з КНР у в’єтнамському політичному дискурсі // Китаєзнавчі дослідження. Збірник наукових праць. – Київ: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Українська асоціація китаєзнавців, 2015. – №1-2.С. 77–86.
 • Мусійчук В.А. Номінація Китаю у в’єтнамському медіа-дискурсі // Китаєзнавчі дослідження. Зб. наук. праць. – Київ: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Українська асоціація китаєзнавців, 2014. – №1-2. – С. 168-173. 
 • Мусійчук В.А. Вплив китайської мови та культури на фразеологічний фонд в’єтнамської мови // Східний світ, № 1. К., 2009. – с. 151-156.