ЛАХ Роман

аспірант ЛНУ ім. Івана Франка

Контактні дані:

Моб. тел:
+380633692911
Основні наукові інтереси
Основні напрями дослідницької роботи
Наукові праці
 • історія, філософія та культура Японії і Китаю
 • історія українсько-китайських відносин
 • історія українсько-японських відносин
 • історія українського китаєзнавства
 • історія українського японознавства
 • орієнталістика у Львівському університеті 1918–1939 рр.
 • українські громади на території Китаю в 1927–1941 роках
 • китаєзнавчі та японознавчі студії українських сходознавців на Далекому Сході
 • українські періодичні видання на території Китаю в 1917-1945 роках
 1. Лах Р. Синологія у творчій спадщині Івана Світа (1897–1989) // Китаєзнавчі дослідження. – Київ, 2016. – №1–2. – C. 136–151.
 2. Лах Р. Збірник “Далекий Схід” (1936 р.) як джерело до вивчення японського вектора сходознавчих досліджень Товариства українських орієнталістів у Харбіні // XXI Сходознавчі читання А. Кримського: тези доп. міжнар. наук. конф., 17–18 листоп. 2017 р. / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2017. – С. 26–27.
 3. Лах Р. Конфуціянство у студіях Василя Одинця (1936–1938 рр.) // Школа Конфуція: джерела – історія – сучасність. Матеріали V наукового семінару (23–24 листопада 2017 р. ). – Київ : Вид-во Інституту суспільства Київського університету імені Б. Грінченка, 2017. – С. 10–12.
 4. Лах Р. Японія у житті та науково-публіцистичній спадщині Івана Світа (1897–1989) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2017. – Вип.65. – С. 234–245. 
 5. Лах Р. Степан Левинський та його японознавчі студії // XXII Сходознавчі читання А. Кримського. До 100-річчя Національної академії наук України: тези доп. міжнар. наук. конф., 22–23 черв. 2018 р. / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2018. – С. 19–21.
 6. Лах Р. Китаєзнавчі студії на сторінках часопису “Далекий Схід” 1938­­­­­–1939 рр. // Китаєзнавчі дослідження. – Київ, 2018. – №2. – C. 35–51.
 7. Лах Р. Японознавчі студії на сторінках часопису “Далекий Схід” (1938­­­­­–1939 рр.) // До 100-річчя від дня народження академіка Омеляна Пріцака (1919–2006): тези доп. міжнар. наук. конф., 16 травня 2019 р. / Національна академія наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського, Ін-т укр. археог. та джерелоз. ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2019. – С. 51–53.
 8. Лах Р. Товариство українських орієнталістів у Харбіні (1936): китаєзнавчі студії // Збірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної конференції «Україна–Китай: діалогкультур» та Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції сходознавства», 16–18 квітня 2019 р. / Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2019. – С. 200–210.