КАПРАНОВ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Старший науковий співробітник відділу Азійсько-Тихоокеанського регіону Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України

Контактні дані: