Акімова Аліна

 • доцент кафедри іноземних мов, теорії та практики перекладу, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук Міжрегіональної Академії управління персоналом

 

Контактні дані:

Моб. тел:
0673620744
Основні напрями дослідницької роботи
Відомості про дисертацію
Наукові праці
Нагороди

Східні мови; китайська мова і література.

Синтез візуального та вербального у китайській драматургії ХХ століття.

Статті:

 1. Ісаєва Н.С., Акімова А.О. Класичні теорії драми в Китаї та Європі: компаративний аспект / Н.С. Ісаєва, А. О. Акімова // Ісаєва Н.С. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури. – К., 2012. – Вип. 18. – С.59-62
 2. Акімова А. О. Художні особливості філософського трактату ”Дао Де Цзін” / А. О. Акімова // Збірник Київського національного університету імені Тараса Шевченка ”Літературознавчі студії”[м. Київ2013 р.] / КНУ ім. Т.Шевченка. – № 37. – Ч. 1. – 2013. – С. 10-15.
 3. Акімова А. О., Ісаєва Н. С. Концепція кохання у смисловому просторі юанської драми / А. О. Акімова, Н.С. Ісаєва // Збірник Київського національного університету імені Тараса Шевченка ”Літературознавчі студії”[ м. Київ 2013 р.] / КНУ ім. Т.Шевченка. – № 39. – Ч. 1. – 2013. – С. 3-10. 
 4. Акімова А. О. Особливості вербалізації концепту кохання в китайській та японській мовах / А. О. Акімова // Збірник Київського національного університету імені Тараса Шевченка ”Мовні і концептуальні картини світу”[ м. Київ 2015 р.] / КНУ ім. Т.Шевченка. – № 54. – 2015. – С. 3 – 7. 
 5. Акімова А. О.  Дискурс кохання у тематиці класичних Цзацюй та розмовної драми ХХ ст. / А. О. Акімова // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 62. – 2016. С. 20 –23.
 6. Акімова А. О. Особливості розкриття теми громадянського обов’язку у трагедії Тянь Ханя “Жінка-інспектор Се Яохуань” (谢瑶环) (1961 р.) / А. О. Акімова // Науковий вісник. Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : збірник наукових праць / за ред. Оксани Філатової. – № 1 (17),  травень 2016. – Миколаїв : МНУ             імені В.О. Сухомлинського С. 9 –13.
 7. Акімова А. О. Шляхи теоретичного та практичного оновлення китайської драми у контексті культурних змін другої половини ХХ століття / А. О. Акімова // Мова і культура. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 18, т. IV (179). – C. 215–221.
 8. Акімова А. О. Вплив «культурної революції» на новітню китайську драматургію / А. О. Акімова // Актуальні проблеми іноземної філології : наук. журн. / [редкол. : І. П. Біскуб (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – №  4. – С. 5–9.
 9. Акімова А. О. Специфіка поєднання візуального та вербального у новітній китайській драмі та в сучасній українській драмі (на прикладі п’єси Лю Шугана «Візит мертвого до живих» та п’єси-мініатюри Олени Савчук «Побачення зі смертю») / А. О. Акімова // Мова і культура. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 19, т. III (183). – C. 49–53.
 10. Акімова А. О. Вплив нового літературного процесу на китайську драму ХХ століття / А. О. Акімова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : збірник наукових праць / за ред. Оксани Філатової. – № 2 (18),  листопад 2016. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського. – С. 9–12.
 11. Акімова А. О. Традиційна юанська драма та розмовна драма ХХ ст. : зміни жанрових особливостей / А. О. Акімова // Збірник Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Літературознавчі студії» [ м. Київ  2016р.] / КНУ ім. Т.Шевченка. – № 48. – Ч. 1. – 2016. – С. 7–17.
 12. Акімова А. О. Осмислення теми «самотності серед людей» у новітній китайській драматургії (на прикладі п’єси Лю Шугана «Візит мертвого до живих» (1985 р.) / А. О. Акімова // Збірник Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Мовні та концептуальні картини світу» [м. Київ  2016р.] / КНУ ім. Т.Шевченка. – № 57. – Ч. 1. – 2016. – С. 10–18.
 13. Акімова А. О. Аналіз теоретичних засад китайських драматургів ХХ століття / А. О. Акімова // Актуальні проблеми іноземної філології : наук. журн. / [редкол. : І. П. Біскуб (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – № 5. – С. 9–17.
 14. Акімова А. О. Модерні експерименти у новітній китайській розмовній драмі як підґрунтя синтезу вербального та візуального / А. О. Акімова // Мова і культура. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 20, т. I (184). – C. 10 –22.
 15. Акімова А. О. Концепція нової форми драми театру хуацзюй / А. О. Акімова // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки». – 2017. – № 1 (13). – C. 11–26.
 16. Акімова А. О. Літературознавчий дискурс вирішення проблеми призначення покоління “культурної революції” у драмі Ван Пейгуна “Ми” (1985 р.) / А. О. Акімова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство). – № 1 (19), квітень 2017. – С. 7–14.
 17. Акімова А. О. Літературознавчий дискурс китайської драматургії: співвідношення нових форм вербального і візуального в драмі Тянь Ханя «Жінка-інспектор Се Яохуань» (1961 р.) / А. О. Акімова // Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. – Випуск № 67. – Херсон: ХДУ, 2017. – C. 10–23.
 18. Акімова А. О. Літературознавчий дискурс історичних аспектів китайської драми через призму новітньої драматургії / А. О. Акімова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Перекладознавство та міжкультурна комунікація. – Херсон : ХДУ, 2017. – Вип. № 3. – C.102 – 108.
 19. Акімова А. О. Розкриття теми «землі і людини» у п’єсі Цзинь Юня «Нірвана «Пса» (1986 р.) / А. О. Акімова // Scientific publication «Society for cultural and scientific progress in Eastern Europe». Philology, – V(32), Issue: 122 : Budapest. Hungary, 2017. – Р.7–11.

Тези наукових доповідей:

 1. Аналіз впливу нового літературного процесу у китайській драмі ХХ століття. Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 27-28 січня 2017 року. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2017. – 132 с.- с. 97-101.
 2. Літературознавчий дискурс китайської драматургії ХХ століття. / А. О. Акімова // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 24-25 березня 2017 року. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2017. – С. 28-33.
 3. Акімова А.О. Новітня китайська драма в контексті культурної парадигми ХХ століття. Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених «Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство», які відбудуться 5-6 квітня 2017 року. Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 4. Акімова А.О. Новітня китайська драматургія: синтез візуального та вербального. / А. О. Акімова // Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 7-8 квітня 2017 р. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2017. – С. 15-17.
 5. Акімова А.О. ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС КИТАЙСЬКОЇ ДРАМИ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ДРАМАТУРГІЇ / А. О. Акімова // Сучасний вимір філологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 21–22 липня 2017 р. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2017. – С. 11- 15.
 6. Акімова А. О. Історичне тло китайської драми через призму новітньої драматургії /А. О. Акімова // International research and practice conference “Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine” : Conference Proceedings, April 28–29, 2017. – Lublin. – P. 40-44.
 • Почесна грамота Всеукраїнської професійної спілки працівників сфери вищої освіти;
 • Почесна грамота Федерації роботодавців України;
 • Подяка Міністерства освіти і науки України.