Ладика В. І. Науково-освітні проекти співпраці України та Китаю в агропромисловій сфері: сучасний стан та перспективи розвитку

В. І. Ладика
доктор сільськогосподарських наук, академік Національної академії аграрних наук України, ректор Сумського національного аграрного університету

Сумський національний аграрний університет – один з провідних навчальних закладів аграрного профілю в Україні. Він розташований у місті Суми на північному сході України і є центром освітнього, наукового і кадрового забезпечення аграрного сектору та сільських територій у цьому регіоні. Основним завданням університету є провадження освітньої та наукової діяльності на високому європейському рівні.

УНІВЕРСИТЕТ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ БАКАЛАВРІВ, МАГІСТРІВ ТА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ЗА ПОНАД 25 СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

 • архітектура та містобудування;
 • геодезія та землеустрій;
 • харчові технології;
 • економіка;
 • облік і оподаткування;
 • фінанси, банківська справа та страхування;
 • менеджмент;
 • публічне управління та адміністрування;
 • маркетинг;
 • підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • право;
 • міжнародне право;
 • екологія;
 • агрономія;
 • захист і карантин рослин;
 • лісове господарство;
 • садово-паркове господарство;
 • ветеринарна медицина;
 • ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза;
 • технологія виробництва та переробки продукції тваринництва;
 • водні біоресурси та аквакультура;
 • агроінженерія;
 • транспортні технології;
 • електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
 • будівництво та цивільна інженерія.

Тобто на сьогодні університет готує кваліфікованих спеціалістів не лише для сільського господарства, а для усього агропромислового комплексу, охоплюючи допоміжні, обслуговуючі, інфраструктурні та соціально-економічні напрями. Можна сказати, що сьогодні Сумський НАУ є своєрідною «аграрною політехнікою».

Такий широкий перелік спеціальностей та сучасні умови навчання та відпочинку є надзвичайно привабливими для молоді, що дає можливість сформувати контингент студентів на рівні 11 тис. Слід зазначити, що впродовж останніх років кількість студентів в університеті є стабільною. Чотири тисячі студентів сьогодні навчаються на денній формі, а 3 тис. – на заочній. Крім того, в університеті діє вертикально інтегрована система підготовки. Це значить, що в структурі університету є п’ять коледжів та один інститут, де проходять навчання майже чотири тисячі студентів. Після закінчення коледжів 67% випускників продовжують навчання в університеті за освітніми рівнями бакалавр та магістр.

Для підготовки висококваліфікованих спеціалістів в університеті сформувався потужний колектив науковців та викладачів, більшість із яких є відомими в Україні та світі фахівцями за своїми напрямами. Освітній процес забезпечують понад 500 викладачів, серед яких близько 70 – доктори наук та професори, і близько 300 – доктори філософії та доценти.

Окрім вітчизняних студентів, університет є привабливим і для здобувачів фаху з інших країн. На сьогодні в університеті навчається 401 студент з 24 країн світу, зокрема: 138 студентів з Туркменістану, 82 – з Туреччини, 32 – з Йорданії, 25 – з Азербайджану, 22 – з Узбекистану, 21 – з Нігерії, 18 – з Зімбабве та інших країн.

На сьогодні Сумським НАУ укладено 91 договір про співробітництво з закордонними партнерами з 22 країн (із них 30 договорів з освітніми та науковими установами).

Одним із найпріоритетніших векторів міжнародної діяльності Сумського національного аграрного університету є співробітництво з Китайською Народною Республікою. Поштовхом до розвитку такої співпраці став візит ректора СНАУ, академіка Володимира Ладики до КНР 2007 року для участі у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Посилення сервісної місії університетів та дослідних інститутів для забезпечення стійкого світового розвитку».

Починаючи з 2012 року, активізується наукова співпраця між двома країнами: за ініціативи професора СНАУ Володимира Власенка відбулося підписання договору між Сумським НАУ та Аграрним науковим центром Академії сільськогосподарських наук округу Дінксі провінції Ганьсу, який передбачав співпрацю в напрямку покращення врожайності пшениці, виведення нових сортів стійких до хвороб. Через два роки університет підписує такий договір з Гуйчжоуським науково-дослідним інститутом картоплярства, метою якого є співробітництво з вирощування насіння картоплі та підвищення ефективності її вирощування. Наукове співробітництво дало позитивні результати і в 2016 році завідувач кафедри захисту рослин імені А.К. Мішньова Анатолій Власенко був нагороджений відзнакою «Дунхуан» уряду провінції Ганьсу.

У 2017 році ще одним партнером СНАУ стає University Zeijlang Golden Egg Science and Technology Co. LTD, з яким підписано договір у сфері розробки та впровадження спільних науково-виробничих досліджень, обміну фахівцями, підготовки та перепідготовки кадрів та комерціалізації спільних результатів досліджень. В рамках підписаних договорів майже щорічно відбуваються як дипломатичні, так і навчальні та наукові візити сторін. Так, у 2013 році в СНАУ перебувала делегація представників Аграрного наукового центру Академії сільськогосподарських наук округу Дінксі провінції Ганьсу. Метою візиту стало ознайомлення з наукової базою СНАУ та узгодження напрямків подальшої роботи.

У 2016 році відбувся візит декана факультету Ігоря Коваленка, професорів Володимира Власенка та Анатолія Подгаєцького до Гуйчжоуського науково-дослідного інституту картоплярства. Під час візиту був розроблений план співпраці щодо наукових досліджень з вирощування насіння картоплі. Цього ж року науковців університету було запрошено фірмою ТОВ «Кай-кай» як наукових консультантів з розвитку картоплярства округу Дінксі провінції Ганьсу.

У жовтні 2017 року ректор Сумського НАУ, академік Володимир Ладика взяв участь у міжнародній науковій конференції «Підтримка подальшого сталого розвитку сільського господарства, біомедицини та харчових технологій в провінції Чжецзян, Китайської Народної Республіки». Під час візиту відбулися зустрічі з мером міста Джуджи та керівниками навчальних закладів провінції, де було досягнуто домовленість про розвиток подальшого співробітництва у сфері освіти та наукових досліджень. А уже в грудні цього ж року відбулося підписання меморандуму про співробітництво між Сумським НАУ та Чжензянським університетом землеробства та лісового господарства. Зараз продовжується робота за цим договором триває і відбувається в таких напрямках:

 • Створення спільного дослідницького центру розвитку сільських територій згідно ініціативи «Один пояс, один шлях»;
 • Сприяння Чжецзянському університетові землеробства та лісового господарства у залучені студентів до навчання за ОС «Бакалавр» та «Магістр» у Сумському НАУ;
 • Заснування спільних лабораторій;
 • Імпорт технологій переробки деревини з Китаю до України;
 • Сприяння створенню китайсько-української бази поширення сільськогосподарських технологій.

В цьому ж грудні 2017 року СНАУ підписує ще декілька угод. Перша – про запровадження бакалаврської освітньої програми в галузі ветеринарної медицини з Хенанським інститутом науки та технології КНР, згідно якої викладачі Сумського НАУ викладатимуть 15 дисциплін студентам в Хенанському інституті науки та технології. Крім того, підписано угоду про спільну післядипломну підготовку, відповідно до якої китайська сторона бере на себе зобов’язання відібрати на навчання до 150 осіб на здобуття освітнього ступеня магістр та до 30 осіб – на навчання в аспірантурі Сумського НАУ. Предметом третьої угоди стало спільне заснування Сумського міжнародного коледжу ХІНТ в КНР.

На початку 2018 року СНАУ підписує меморандум про розвиток відносин та дружніх комунікацій із Коледжем Чжєцзянського Університету землеробства та лісового господарства та китайсько-українським науково-дослідним Інститутом наук про життя КНР в рамках міжнародної угоди «Щодо розвитку українсько-китайського співробітництва в галузі освіти» та реалізації стратегії розвитку двосторонніх відносин між Україною та Китаєм «Один пояс, один шлях».

В рамках цього договору з 20 квітня по 20 травня 2018 р. 12 студентів та 2 викладачі Сумського НАУ проходять стажування у Цзіянському коледжі Чжєцзянського університету землеробства та лісового господарства, а у липні-серпні очкується прибуття за академічним обміном групи китайських студентів та викладачів до Сумського НАУ. Наразі ведеться робота з розробки відповідних освітніх програм та навчальних планів.

Таким чином, сьогодні Сумський національний аграрний університет є одним із основних партнерів, що здійснюють реальну співпрацю з науковими та освітніми установами Китайської народної республіки. Звичайно, існує низка проблем, які необхідно долати. Є проблеми з мовою спілкування, особливостями харчування. Наявні суттєві відмінності у кліматичних умовах між двома країнами та багато іншого. Проте в умовах глобалізаційних змін, такі проблеми є більше викликами, подолання яких призведе до бажаних результатів.