ДЕСЯТЬ КЛЮЧОВИХ ФРАЗ ВИСТУПУ ГОЛОВИ КНР СІ ЦЗІНЬПІНА НА САМІТІ ШАНХАЙСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СПІВРОБІТНИЦТВА 10 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ

1. В ІНТЕРЕСАХ ПРОГРЕСУ ЛЮДСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ НАМ НЕОБХІДНО СПРЯМУВАТИ ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ

«Піднявшись на східні гори, Конфуцій побачив все царство Лу, а піднявшись на гори Тайшань – усю Піднебесну». У нових умовах, коли у світі спостерігається динамічний розвиток, масштабне реформування і колосальні зміни, нам необхідно в інтересах прогресу людської цивілізації спрямувати погляд у майбутнє, щоб точно зрозуміти і скористатися тенденціями розвитку світу і велінням часу.

2. ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН – ЦЕ НЕЗВОРОТНИЙ ТРЕНД ЕПОХИ

Хоча в сучасному світі, як і раніше, має місце гегемонія і політика сили, заклик до побудови справедливішого і раціональнішого світоустрою привертає до себе увагу. Демократизація міжнародних відносин – це незворотний тренд епохи.

3. ТВОРЧА СИЛА СВІТУ ВРЕШТІ-РЕШТ ПЕРЕМОЖЕ РУЙНІВНУ СИЛУ

Хоча постійно з’являються різні традиційні і нетрадиційні загрози безпеці, сили, які захищають мир, візьмуть гору над деструктивними силами. Безпека і стабільність – це загальне сподівання всіх народів.

4. МИ ЖИВЕМО НА ОДНІЙ ЗЕМЛІ – У «ГЛОБАЛЬНОМУ СЕЛІ», БО ЗРОСТАЄ ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНІСТЬ ІНТЕРЕСІВ ТА НЕВІДДІЛЬНІСТЬ ДОЛІ ВСІХ КРАЇН

Хоча все виразніше проявляються односторонній підхід, торговий протекціонізм та ідеї антиглобалізму, проте ми живемо на одній Землі – у «глобальному селі», бо зростає взаємопов’язаність інтересів та невіддільність долі всіх країн. Співпраця і загальний виграш – це головна тенденція світового розвитку.

5. РІЗНОМАНІТТЯ КУЛЬТУР Є НЕВИЧЕРПНОЮ РУШІЙНОЮ СИЛОЮ ПРОГРЕСУ ЛЮДСТВА

Незважаючи на те, що доводиться чути риторику про зіткнення цивілізацій, про перевагу окремих цивілізацій над іншими, різноманіття культур є невичерпною рушійною силою прогресу людства. Взаємний обмін і збагачення між різними цивілізаціями – це спільне бажання всіх народів світу.

6. НАШЕ МАЙБУТНЄ – СВІТЛЕ, АЛЕ ШЛЯХ ВПЕРЕД НЕ БУДЕ РІВНИМ

Сьогодні розвиток світу вселяє надію, але ми стоїмо перед лицем різних викликів. Наше майбутнє – світле, але шлях вперед не буде рівним.

7. ВИСТУПАЄМО ПРОТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЛАСНОЇ АБСОЛЮТНОЇ БЕЗПЕКИ НА ШКОДУ ІНШИМ

Потрібно втілити в життя концепцію загального, комплексного, кооперативного і стабільного середовища безпеки, відмовитися від менталітету Холодної війни і блокової конфронтації, виступити проти забезпечення власної абсолютної безпеки на шкоду іншим і прагнути до загальної безпеки.

8. ПОТРІБНО ПОЗБУТИСЯ ЕГОЇСТИЧНОЇ, НЕДАЛЕКОГЛЯДНОЇ ПОЛІТИКИ, СПРЯМОВАНОЇ НА ПРОСУВАННЯ ВЛАСНИХ ВУЗЬКО КОРИСЛИВИХ ІНТЕРЕСІВ

Потрібно керуватися концепцією відкритої, інтегрованої, взаємовигідної співпраці, позбутися егоїстичної, недалекоглядної політики, спрямованої на просування власних вузько корисливих інтересів, захистити правила Світової організації торгівлі, підтримати систему багатосторонньої торгівлі, створити відкриту світову економіку.

9. НЕОБХІДНО ПОДОЛАТИ РОЗХОДЖЕННЯ КУЛЬТУР ШЛЯХОМ ОБМІНІВ, А НЕ ЗІТКНЕННЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙ, ШЛЯХОМ ВЗАЄМО-ЗАПОЗИЧЕННЯ, А НЕ ПЕРЕВАГИ ОКРЕМИХ КУЛЬТУР, ТОБТО ШЛЯХОМ СПІВІСНУВАННЯ

Потрібно сформувати концепцію цивілізації на основі рівності, взаємозбагачення, діалогу і толерантності, подолати розходження культур шляхом обмінів, а не зіткнення цивілізацій, шляхом взаємо-запозичення, а не переваги окремих культур, тобто шляхом співіснування.

10. ЗМІЦНЮВАТИ ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ, СТАВЛЯЧИ СЕБЕ НА МІСЦЕ ІНШОГО, ПОСИЛЮВАТИ ГАРМОНІЮ І ЗГУРТОВАНІСТЬ ШЛЯХОМ ПОШУКУ ЗГОДИ ЗА НАЯВНОСТІ РОЗБІЖНОСТЕЙ

Поважати самостійно обраний шлях розвитку один одного, враховувати ключові інтереси і клопоти один одного, зміцнювати взаєморозуміння, ставлячи себе на місце іншого, посилювати гармонію і згуртованість шляхом пошуку згоди за наявності розбіжностей, безперервно нарощувати цементуючу і притягальну силу Шанхайської організації співробітництва.