30 Лис 2020

«Китаєзнавчі дослідження» включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б»

Згідно з наказом №1471 Міністерства освіти і науки України від 26.11.2020 науковий журнал «Китаєзнавчі дослідження» включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у наступних галузях науки та спеціальностях:         

  • економічні
  • філологічні
  • філософські
  • політичні

спеціальності – 033, 035, 051, 052, 071, 072, 073, 075, 076, 292

Засновники журналу – Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, ГО «Українська асоціація китаєзнавців», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
 
Журнал видає Видавничий дім “Гельветика”:

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-26112020-1471