Визначна роль патентної конкурентоспроможності Китаю у будівництві «Одного поясу, одного шляху»

Д. О. Тимченко, керівник департаменту консалтингу Української асоціації китаєзнавців

О. О. Стрижак, член Української асоціації китаєзнавців

У період слабкого зростання світової економіки, яке Міжнародний валютний фонд охарактеризував як too slow for too long (англ. “занадто довгий період занадто повільного зростання”), Китай став єдиною країною, яка запропонувала світові універсальну модель її відновлення. Ця модель була описана в концепції ініціативи, що отримала назву “Один пояс, один шлях” (далі – “Пояс-Шлях”). Дана ініціатива одразу привернула велику увагу міжнародної спільноти, зокрема країн, що розвиваються.

У рамках даної ініціативи Китай пропонує застосувати його власний досвід стимулювання економічного зростання шляхом будівництва інфраструктурних проектів, які мають пов’язати Європу з Азією “Економічним поясом Шовкового шляху” та “Морським Шовковим шляхом ХХІ сторіччя”. Нові інфраструктурні проекти мають сприяти пожвавленню торгівлі і розвитку економічних відносин між Китаєм і країнами Європи, Центральної Азії і Африки.

Окрім розвитку торгово-економічних зв’язків з країнами вищезазначених регіонів, Китай прагне максимально використовувати переваги ідеї “Поясу-Шляху” у власних інтересах. У рамках ініціативи “Пояс-Шлях” Китай не лише готовий надавати інвестиції в інфраструктурні проекти, а й прагне залучити власні провідні підприємства у їх будівництві. Тим самим Китай прагне досягти двох цілей: переорієнтація виробництва під конкретні замовлення разом з усуненням виробничих надлишків, а також виведення власного виробництва на міжнародний рівень, що отримало назву “走出去” (кит. “вихід назовні”). Залучення китайських підприємств до інфраструктурних проектів не лише сприятиме визнанню китайських стандартів у світі, а й демонстрації можливостей китайського виробництва.

Саме такими зразковими проектами стали Китайсько-малайзійський промисловий парк м. Ціньчжоу у провінції Гуансі (КНР), Малайзійсько-китайський промисловий парк у м. Куантан в Малайзії, швидкісна залізниця між Джакартою та Бандунгом у Камбоджі.

Китай розуміє, що надання кредитів та інвестицій для інфраструктурних проектів недостатньо для того, щоб зацікавити інші країни узяти їх. До того ж не всі держави готові погодитись на залучення китайських підприємств, які складуть серйозну конкуренцію місцевим компаніям. Тому Китай пропонує реалізовувати дані проекти на основі взаємного обміну досвідом.

Інноваційне лідерство КНР покликане вирішити питання зацікавленості в китайській продукції з боку інших країн. Як заявив на брифінгу в Женеві генеральний директор Всесвітньої організації інтелектуальної власності Френсіс Гаррі: “Вони (уряд Китаю – прим. авторів) роблять інновації центром власної економічної стратегії”.

За оцінкою Всесвітньої організаціЇ інтелектуальної власності вже в 2015 році кількість заявок на патенти в Китаї склала майже 40% від загальносвітового показника, що більше показників США, Японії і Кореї разом узятих.

Зіставна діаграма загальної кількості поданих і зареєстрованих патентів у КНР

Джерело: Управління з питань прав інтелектуальної власності КНР sipo.gov.cn

Зіставна діаграма кількості поданих і зареєстрованих патентів на корисну модель у КНР

Джерело: Управління з питань прав інтелектуальної власності КНР sipo.gov.cn

Окремо за різновидами:

Зіставна діаграма кількості поданих і зареєстрованих патентів на винахід у КНР

Джерело: Управління з питань прав інтелектуальної власності КНР sipo.gov.cn

Зіставна діаграма кількості поданих і зареєстрованих патентів на промисловий дизайн у КНР

Джерело: Управління з питань прав інтелектуальної власності КНР sipo.gov.cn

З 2010 року Китай суттєво збільшив фінансування наукових досліджень та розробок, що відповідно вплинуло на зростання кількості зареєстрованих патентів.

Зіставна діаграма кількості зареєстрованих патентів (винахід, корисна модель, промисловий дизайн) у КНР і відрахувань з бюджету на наукові дослідження та розробки

Джерело: Управління з питань прав інтелектуальної власності КНР sipo.gov.cn та Управ-ління статистики КНР stats.gov.cn

Основні галузі за найбільшою кількістю поданих патентів у КНР в період з 2001 по 2015 рік за даними Всесвітньої організації інтелектуальної власності

Джерело: Всесвітня організація інтелектуальної власності www.wipo.int

У 2015 році Китай прийняв стратегію “Made in China 2025”, яка спрямована на підвищення якості продукції певних галузей та виведення Китаю на один рівень з іншими найпотужнішими країнами виробниками світу.

Одним із завдань стратегії є:

 • Підняти рівень інноваційного потенціалу виробничої сфери країни
 • Активізувати дослідження і розробки ключових технологій
 • Вдосконалити інноваційну систему виробничої сфери країни
 • Зміцнити державні стандарти та посилити застосування прав інтелектуальної власності

Ключові галузі даної стратегії:

 • інформаційна та технологічна сфера нового покоління
 • верстати з ЧПК та роботи найвищої якості
 • аерокосмічне обладнання
 • обладнання для океанографічної інженерії та судно-будів-ництва з використанням високих технологій
 • сучасне обладнання залізничного транспорту
 • енергозбереження та автомобілі на нових джерелах енергії
 • сільськогосподарська техніка
 • нові матеріали
 • біофармацевтика та високоякісне медичне обладнання

Більшість з вищевказаних галузей збігається із зазначеними у стратегії “Made in China 2025”, і всі вони безпосередньо стосуються до інфраструктурних проектів. Отже, Китай за допомогою інноваційного лідерства прагне стимулювати попит на свою продукцію, здійснювати перехід від “зроблено в Китаї” до “створено в Китаї”, від “швидкості” до “якості”, від “китайського продукту” до “китайського бренду”. Задля цього Китай вкладає великі кошти для підвищення власної патентної та інноваційної конкурентної спроможності з метою виведення власних стандартів якості на один рівень з ЄС та США. Виготовлення продукції за власними китайськими стандартами полегшить процедуру сертифікації продукції та ліцензуван-ня виробників, зменшить собівартість, підвищить ринкову конкурентоспроможність, що в цілому від-повідає національним інтересам КНР.