Українська асоціація китаєзнавців

 

Українська асоціація китаєзнавців об’єднує громадян, установи та організації, які займаються вивченням Китаю та розвитком українсько-китайських відносин.

Основні напрямки діяльності:

  • сприяння ознайомленню вітчизняної та зарубіжної громадськості з дослідженнями з проблем китаєзнавства, що проводяться в Україні й за кордоном;
  • сприяння діяльності вчених в області китаєзнавства;
  • надання наукової та методичної допомоги у викладанні навчальних предметів;
  • розвиток наукових зав’язків з вченими та науковими інститутами, товариствами, асоціаціями, що займаються вивченням Китаю;
  • проведення конференцій, з’їздів, нарад, симпозіумів, шкіл та круглих столів;
  • організація комісій, секцій, робочих груп для розробки окремих питань;
  • друк тематичних збірників статей, монографій, інформаційних матеріалів, періодичних видань;
  • здійснення наукових зв’язків з науковими товариствами й установами.

Історія асоціації:

Асоціація заснована 2003 року. Робочими органами асоціації є Загальні збори асоціації, Правління асоціації та Ревізійна комісія. Асоціацію очолює президент, организаційні питання вирішує Правління асоціації на чолі з головою Правління. Науково-дослідницьку роботу координує вчений секретар.

В 1999 році було засновано журнал “Україна – Китай”, який на сьогодні видається Українською асоціацією китаєзнавців та Групою компаній “Ти і право” за підтримки Посольства КНР в Україні. В 2011 році Українська асоціація китаєзнавців спільно з Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України заснувала наукове видання “Китаєзнавчі дослідження”. Ведеться робота зі створення синологічної бібліотеки.  

З 2004 року проводиться головна наукова конференція асоціації “Китайська цивілізація: традиції та сучасність”, яка з 2014 року стала міжнародною. Одинадцята конференція відбулась 26 вересня 2017 року. На конференції значна увага сучасним українсько-китайським відносинам та проекту “Один пояс, один шлях”.

Українська асоціація китаєзнавців підтримує ініціативу Голови КНР Сі Цзіньпіна “Один пояс, один шлях” та активно пропагує її в Україні. 30 травня 2017 р. в Києві відбувся Українсько-китайський форум стратегічного партнерства “Один пояс, один шлях”, присвячений 25-й річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та КНР.

У вересні 2016 року Українська асоціація китаєзнавців підписала угоду про співпрацю з Дослідницьким центром перекладів на іноземні мови і поширення китайської культури Китаю та видавництвом “Жунбаочжай”.

Наприкінці листопаду 2017 року Українська асоціація китаєзнавцівна увійшла до «Мережі співпраці неурядових організацій країн Шовкового шляху» (SIRONET).

В лютому 2018 року партнером журналу “Україна – Китай” стала щоденна китайська газета «Global Times» (环球时报), яка спеціалізується на висвітленні міжнародних подій. 

Попередником асоціації було Українське відділення Всесоюзної асоціації китаєзнавців (УВ ВАКИТ) при Відділенні літератури, мовознавства та исторії АН УРСР. УВ ВАКИТ розташовувалося в Інституті мовознавства імені О. О. Потебні. УВ ВАКИТ проіснувало з 1986 по 1991 р. Припинення діяльності було пов’язано з розпадом СРСР. До складу УВ ВАКИТ увійшли всі провідні українські синологи (Р.М.Бродський, В.В.Величко, А.З.Гончарук, С.А.Кічігін, В.А.Мясніков, С.О.Нікішенко, А.В.Пасько, Б.О.Пушкарьов, В.В.Седнєв, В.Б.Урусов), викладачі китайської мови (В.Васильєв, А.Б.Вахітов, Є.В.Ілініч, І.А.Зуєв, В.П.Меньшиков, С.С.Старовєров), перекладачі китайської літератури (І.К.Чирко, Лі Цзегао), дослідники китайської медицини (Є.Л.Мачерет) та бойових мистецтв (Г.Г.Кузьмін). Загалом до складу УВ ВАКИТ входило понад 50 осіб. Активно сприяв створеню УВ ВАКИТ головний редактор журналу “Всесвіт” О.І.Микитенко. Головою УВ ВАКИТ був В.В.Седнєв, а вченим секретарем А.З.Гончарук. 1989 року в Києві пройшла всесоюзна наукова конференція ВАКИТ присвячена 40-річчю утворення КНР.

Одним із засновників та першим президентом асоціації був відомий український китаєзнавець Владислав Володимирович Седнєв (1947 – 2007).

Якщо ви хочете стати членом Української асоціації китаєзнавців, заповніть реєстраційну форму

Для членів асоціації створений спеціальний довідково-інформаційний сайт бази знань Української асоціації китаєзнавців. Для отримання доступу будь ласка зробіть запит листом на електронну поштову скриньку info@sinologist.com.ua.