Посол КНР в Україні Ду Вей: «Поїзд “Китай” їде по шляху соціалізму до нової станції»

Маючи найбільшу в світі чисельність членів партії, Комуністична партія Китаю вивела країну зі шляху древньої цивілізації на другу економіку світу. Світ з великою увагою спостерігав за XIX партійним з’їздом, який проходив з 18-го по 24 жовтня в Пекіні.

Генеральний секретар Сі Цзіньпін виступив з 3,5-годинною промовою, в якій були узагальнені досягнення останніх п’яти років, а також визначено стратегічний план подальшого розвитку.

Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні пан Ду Вей детально роз’яснює виступ Сі Цзіньпіна щодо п’яти нововведень.

ІСТОРИЧНА МІСІЯ – ПРО XIX З’ЇЗД КПК

У доповіді Сі Цзіньпіна підсумовуються успіхи роботи КПК останніх п’яти років і ті історичні зміни, які вдалося реалізувати в різних областях під керівництвом Комуністичної партії, аналізуються великі досягнення Китаю у сфері політики, економіки, суспільного життя і народного добробуту.

Навіщо приділяти таку пильну увагу до нових досягнень? У порівнянні з попередніми періодами успіхи, досягнуті нами за останні п’ять років, носять всеохоплюючий і творчий характер, а реалізовані в цей час перетворення є глибокими і кардинальними. Нам вдалося вирішити багато найскладніших питань, які ми давно планували, але не могли вирішити. Також вдалося завершити багато найважливіших справ, які раніше залишалися лише написаними планами.

Протягом минулих п’яти років китайська економіка зберігає досить високі темпи зростання, утримуючи одну з лідируючих позицій серед провідних країн світу. За показником ВВП, що виросло з 54 трлн юанів до 80 трлн юанів, Китай міцно посів друге місце в світі на тлі напруженої міжнародної обстановки і ослабленої світової економічної системи. Внесок Китаю в зростання світової економіки перевищив 30%. Разом з тим безперервно оптимізувалася китайська економічна структура. Бурхливий розвиток отримали цифрова економіка й інші нові виробництва, прискореними темпами йшло будівництво інфраструктури, в т.ч. високошвидкісних залізниць, автомагістралей, мостів, портів і аеропортів. Впевнено проводилася модернізація сільського господарства. Понад 80 млн осіб мігруючого сільського населення було переведено до складу міського. Китай міцно зайняв лідируючі місця в світі по зовнішній торгівлі, інвестиціях за кордоном і валютних резервах.

За минулі п’ять років ми стимулювали всебічне поглиблення реформ. У цілому було здійснено понад 1500 реформаторських заходів. Відзначено кардинальні зрушення в таких найважливіших сферах і ключових ланках, як трансформація урядових функцій, поглиблення реформ системи фінансових, податкових та бюджетних установ, реформа державних підприємств, системи розподілу доходів, будівництво системи соціального забезпечення і проведення екологічної політики.

За минулі п’ять років політичний лад соціалістичної демократії активно розвивався. Постійно удосконалювалася соціалістична правова система з китайською специфікою, в суспільстві помітно зміцнилася правова свідомість. Всебічно розвивалися теоретичні інновації Комуністичної партії Китаю. Соціалізм з китайською специфікою і китайська мрія глибоко вкоренилися у свідомості людей. Набули широкого поширення основні цінності соціалізму і кращі досягнення китайської традиційної культури. Був реалізований також великий комплекс заходів щодо поліпшення життя населення, що значно зміцнило в народі почуття впевненості в завтрашньому дні. Понад 60 млн незаможних остаточно позбулися бідності. Середньорічне зростання нових робочих місць в містах та селищах склав понад 13 млн. Темпи зростання доходів міського і сільського населення перевищили темпи зростання економіки, збільшувалася частка населення із середнім рівнем доходів. У цілому була створена система соціального забезпечення, що охоплює як міських, так і сільських жителів. Значно підвищився рівень здоров’я громадян, а також рівень медичного обслуговування та охорони здоров’я. Впевнено просувалося вперед будівництво гарантованого житла, продовжувала вдосконалюватися система соціального управління. За минулі п’ять років всебічно розвивалася дипломатія великої держави з китайською специфікою. Була вироблена багатовекторна, багаторівнева і багатовимірна дипломатична концепція, реалізація якої створила сприятливі зовнішні умови для розвитку Китаю. Китай посилив свій вплив на міжнародній арені, довів свою притягальну і творчу силу. Китай зробив новий вагомий внесок у справу миру і розвитку планети. Разом з тим – з орієнтацією на здійснення китайської мрії і створення потужних збройних сил – був розроблений військово-стратегічний курс, що відповідає новим умовам, – найсерйознішим чином простимульована модернізація національної оборони і збройних сил.

За минулі п’ять років КПК наполегливо просувалася шляхом упорядкування внутрішньопартійного управління. Партійне керівництво і партійне будівництво були значно посилені. Ми зосередилися на вирішенні гострих проблем, які викликають найбільшу різку реакцію у народних мас і становлять найбільшу загрозу для самих основ перебування партії при владі. Партія стала на позиції: «в боротьбі з корупцією не повинно бути заборонених зон, необхідне повне охоплення і нульова толерантність». В антикорупційній боротьбі впевнена перевага вже на нашому боці, і ця перевага закріплюється і посилюється.

НОВА ЕПОХА

Не так давно один «залізничний фанат» вибудував амбітний план – особисто відвідати 2306 станцій високошвидкісної залізниці в Китаї, щоб зняти документальний фільм під назвою «Наступна станція: Китай».

Дійсно, наступна станція Китаю сповнена очікувань і мрій. Доповідь Сі Цзіньпіна свідчить про те, що поїзд «Китай» йде по шляху до нової станції – соціалізму з китайською специфікою в нову епоху. З точки зору історії та віянь часу, доповідь точно окреслила основну лінію підтримки і розвитку соціалізму з китайською специфікою, науково обґрунтувала вступ соціалізму з китайською специфікою в нову епоху і нову історичну спрямованість розвитку Китаю. І ця нова епоха має глибокий сенс.

З одного боку, під керівництвом КПК китайська нація, яка пережила в період новітньої історії численні біди і страждання, робить грандіозний стрибок: вона встала на ноги, стала жити краще, вона перетворюється в сильну і могутню націю. Це свідчення того, що в XXI столітті науковий соціалізм знайшов в Китаї непохитну життєздатність і життєву енергію. Це означає, що безперервний розвиток практики, теорії та культури соціалізму з китайською специфікою відкрило перед країнами, що розвиваються, нові шляхи до модернізації. Таким чином Китай додав китайську мудрість, запропонувавши особливий – китайський – варіант вирішення нагальних проблем людства.

З іншого боку, нова епоха стикається і з новими викликами. Доповідь Сі Цзіньпіна чітко формулює, що дисонанс між постійно зростаючими потребами народу, його прагненням до більш високого рівня життя і нерівномірністю розвитку вже стали основною суперечністю китайського суспільства. В недалекому майбутньому середньозаможне суспільство буде остаточно побудоване. День у день зростає потреба народу в добробуті, що виражається не тільки в більш високих матеріально-культурних запитах, але і в прагненні до розвитку демократії, законності, рівності, справедливості, безпеки, екології тощо. Помітно підвищився рівень суспільних продуктивних сил країни в цілому, в багатьох сферах виробничі потужності Китаю вже вийшли в світові лідери. Але все більшої гостроти набуває проблема нерівномірності і неповноти розвитку, яка стала головним чинником, що обмежує задоволення постійно зростаючих потреб народу в більш високому рівні життя. Усунення цього протиріччя – особливе завдання, до вирішення якого потрібно докласти спільних зусиль КПК і уряду КНР.

У доповіді також було зазначено, що, незважаючи на вступ в нову епоху, основні реалії Китаю не змінилися – ми, як і раніше, перебуваємо на початковій стадії соціалізму. Майбутнє принесе нам ще безліч складних проблем і викликів. Комуністам Китаю необхідно це чітко розуміти: розглядаючи економічне будівництво як центральну задачу, партія повинна твердо стояти на позиціях чотирьох основоположних принципів, продовжувати політику реформ і відкритості, зміцнювати почуття впевненості в завтрашньому дні, з натхненням працювати, щоб соціалізм з китайською специфікою ще потужніше продемонстрував свою грандіозну життєву силу!

НОВІ ІДЕЇ

Загальновідомо, що розвиток КПК завжди супроводжувався безперервним розвитком і вдосконаленням державного управління. З 1930–1940-х рр. до утворення КНР і проведення політики реформ і відкритості у КПК послідовно проявилися ідеї Мао Цзедуна, теорії Ден Сяопіна, найважливіші ідеї «потрійного представництва» і наукова концепція розвитку. Ці складові вже вписані в конституцію КНР і таким чином є основними законами держави. Друзям, які розуміють і стежать за життям Китаю, слід, зокрема, звернути увагу на те, що в доповіді XIX з’їзду відображена нова ідея – соціалізм з китайською специфікою для нової епохи Сі Цзіньпіна.

У доповіді коротко викладаються ідеї Сі Цзіньпіна про соціалізм з китайською специфікою для нової епохи: це вісім «визначень» і чотирнадцять принципів. Вісім «визначень» – це збереження і розвиток соціалізму з китайською специфікою, генеральним завданням якого є здійснення соціалістичної модернізації і великого відродження китайської нації. Тобто наголошується на необхідності двоетапного плану згідно з яким до середини нинішнього століття Китай повинен перетворитися на багату, могутню, демократичну, цивілізовану, гармонійну і модернізовану соціалістичну державу на основі остаточної побудови суспільства середнього достатку.

Ідея соціалізму з китайською специфікою для нової епохи точно, підкреслимо ще раз, визначає основне протиріччя китайського суспільства в нову епоху – протиріччя між постійно зростаючими потребами народу з більш високим рівнем життя і нерівномірністю та неповнотою розвитку. Ідея соціалізму з китайською специфікою для нової епохи чітко викладає загальну схему п’ятиєдиного будівництва і чотирьохаспектну всебічну стратегічну концепцію розвитку соціалізму з китайською специфікою, наголошує на необхідності зміцнення впевненості в правильності обраного шляху, теорії, державного устрою і культури. Загальна мета всебічного поглиблення реформ – вдосконалення і розвиток соціалістичного ладу з китайською специфікою, просування модернізації системи і потенціалу державного управління.

Удосконалення ж управління державою можливе лише на підставі закону, що передбачає створення соціалістичної правової системи з китайською специфікою і соціалістичної правової держави.

Ідея соціалізму з китайською специфікою для нової епохи містить намічене партією зміцнення армії – створення народної армії, що підкодконтрольна партійному керівництву, здатної здобувати перемоги, армії зі зразковим порядком, а також перетворення народної армії в збройні сили передового світового рівня.

У доповіді також підкреслюється, що дипломатія великої держави покликана сприяти встановленню міжнародних відносин нового типу і створення єдиної вселюдської спільноти.

Ідея соціалізму з китайською специфікою для нової епохи визначає сутнісну особливість такого державного устрою – керівництво КПК формулює загальні вимоги до партійного будівництва в нову епоху.

Чотирнадцять принципів – це твердо стояти на позиції партійного керівництва у всій роботі і на позиції «народ – це центр»; продовжувати всебічне поглиблення реформ, дотримуватися нової концепції розвитку; невідступно відстоювати положення народу як господаря країни; принципів верховенства закону в державному управлінні; відстоювати систему основних цінностей соціалізму; забезпечувати поліпшення життєвого рівня народу в процесі розвитку; забезпечувати гармонійну синергію людини і природи; втілювати в життя всеосяжну концепцію державної безпеки, неухильно зберігати абсолютне керівництво народною армією з боку партії, дотримуватися курсу «одна країна – два лади» і просувати вперед ідею возз’єднання батьківщини, стимулювати створення єдиної загальнолюдської спільноти, всебічно зміцнювати внутріпартійне управління.

Ідея Сі Цзіньпіна про соціалізм з китайською специфікою для нової епохи є новітнім досягненням китаїзації марксизму, важливою складовою теоретичної системи соціалізму з китайською специфікою. Настільки важливі результати, досягнуті завдяки проведенню складних теоретичних досліджень в питанні, який саме соціалізм з китайською специфікою слід відстоювати і розвивати, і як саме це необхідно робити. У довгостроковій перспективі слід керуватися цими ідеями на новому історичному старті, мужньо йти вперед, усвідомлювати величезний практичний та історичний сенс такого шляху розвитку.

Неважко помітити, що в доповіді на з’їзді підкреслюється першочерговість таких аспектів, як «творчий потенціал, консолідуюча сила і боєздатність партії», «зміцнення творчого потенціалу». Саме всеосяжний прояв творчого потенціалу – теоретичне новаторство, а найяскравіший його прапор – ідея соціалізму з китайською специфікою для нової епохи Голови Сі Цзіньпіна. Духом цієї ідеї просякнута вся промова Сі Цзіньпіна (що складається з більш ніж 30 тисяч ієрогліфів). Ідея Сі Цзіньпіна – ключ до тлумачення політичного маніфесту КПК в нову еру.

Нова епоха народжує нові теорії, нові теорії керують новими практиками. Саме новітня ідея соціалізму з китайською специфікою для нової епохи відкриває новий етап розвитку соціалізму, визначає нову місію КПК. XIX з’їзд КПК стверджує ідею соціалізму з китайською специфікою для нової епохи як керівну ідеологію, якої КПК повинна твердо дотримуватися на довгостроковий період й тим самим реалізувати чергове оновлення керівної ідеології партії. І це має надзвичайно важливе політичне, теоретичне і практичне значення.

НОВІ МІСІЇ

Тільки відданість початковій меті дозволить довести розпочату справу до кінця. Голова Сі Цзіньпін у своїй промові вказує, що найважливіше призначення і місія КПК – це боротьба за щасливе життя китайського народу і відродження великої нації.

Більшість людей вірить в те, що бачить; меншість – бачить те, у що вірить. Твердо вірячи в роль КПК в здійсненні доленосноЇ місії перед державою і нацією, партійці з покоління в покоління ніколи не переставали боротися за нові перемоги. Мао Цзедун вірив у рішучість китайської нації повернути втрачені території і захоплене ворогом своїми власними силами, в її здатність знайти гідне місце серед народів усього світу. Ден Сяопін вірив в готовність Китаю в міру власного зльоту зробити великий внесок у розвиток всього людства. Сьогоднішні партійці вірять в те, що китайська мрія про відродження китайської нації цілком реальна і обов’язково здійсниться. І через 96 років після створення КПК мрія безсмертна, віра вічна. Ця місія закликає партійців продовжувати боротися, запалює пристрасть і ентузіазм партійців в боротьбі за відродження китайської нації в нову епоху.

Як зазначено в промові, сьогоднішній Китай, як ніколи в історії, близький до здійснення нашої мети – великого відродження китайської нації і, як ніколи раніше, ми впевнені в нашій здатності досягти цього. Але реалізація цієї мети вимагає чималих зусиль. Щоб здійснити велику мрію, необхідно вести велику боротьбу, поєднану зі специфікою кожного історичного моменту. Потрібно просувати великий проект побудови партії і велику справу побудови соціалізму з китайською специфікою. Вищевикладені чотири складові пояснюють нову історичну місію партійців КПК в новуеру, ставши духовною артерією промови Сі Цзіньпіна. У ній вирішальну роль відіграє ініціатива побудови нового великого проекту Партії. Щоб вести велику боротьбу, просувати велику справу, здійснити велику мрію необхідно побудувати даний великий проект належним чином. У новій ері партійці КПК повинні покласти на себе нову місію, гарантувавши послідовне лідерство Партії в річці часу, утримуючи її незмінний статус хребта для народу всієї країни, тим самим назавжди залишаючись міцним керівним ядром.

НОВІ ШЛЯХИ

Нові досягнення вже очевидні, нові ідеї затверджені, нові місії визначені. Але треба дивитися на нову епоху – як Комуністична партія Китаю в подальшому повинна успішно виконувати свою місію відповідно до вимог цієї епохи? У доповіді пана Сі Цзіньпіна також висунуті всеосяжні стратегічні установки і напрацювання чіткої дорожної карти.

Що стосується дорожної карти, тобто двоетапного
плану, розрахованого на період з 2020 р. до середини нинішнього століття, то перший етап охоплює період 2020 – 2035 рр., коли на основі остаточної побудови суспільства середнього достатку буде в цілому здійснена соціалістична модернізація. Другий етап – з 2035 р. до середини нинішнього століття: після здійснення основної модернізації країни перетворити Китай на багату і могутню, демократичну і цивілізовану, гармонійну і прекрасну, модернізовану соціалістичну сильну державу. Доповідь містить докладний виклад реалізації вищевказаного плану. Необхідно підкреслити, що акцент у двоетапному плані зроблений на понятті «сильна», тому що побудова «соціалістичної держави» – це та мета, яку Комуністична партія Китаю спочатку поставила перед собою.

Понад століття тому один з ранніх провісників-реформаторів у період нової історії Китаю Лян Цичао узагальнив історичний досвід Китаю, розмежувавши «три Китая»: «Китай для нього самого; Китай для Азії; Китай для світу».

Іноземні оглядачі твердять, що «в світовій політиці Китай знаходиться на смузі обгону». Сьогоднішній Китай готовий нести свою відповідальність як «Китаю для світу», і з новою місією Комуністичної партії Китаю пов’язане майбутнє світу. Це і є причиною того, що увага всього світу прикута до XIX з’їзду КПК, крізь призму якого проглядається і майбутнє Китаю, і світові перспективи. Програма дій, викладена в доповіді на XIX з’їзді КПК, високі устремління до «безперервного внесення великого внеску в розвиток людства» та історична місія нинішнього покоління комуністів Китаю неодмінно зробить величезний вплив на розвиток Китаю і всього світу.

Неважко помітити, що в доповіді на з’їзді підкреслюється першочерговість таких аспектів, як «творчий потенціал, консолідуюча сила і боєздатність партії», «зміцнення творчого потенціалу». Саме всеосяжний прояв творчого потенціалу – теоретичне новаторство, а найяскравіший його прапор – ідея соціалізму з китайською специфікою для нової епохи Голови Сі Цзіньпіна. Духом цієї ідеї просякнута вся промова Сі Цзіньпіна (що складається з більш ніж 30 тисяч ієрогліфів). Ідея Сі Цзіньпіна – ключ до тлумачення політичного маніфесту КПК в нову еру.