Підсумки ХI Міжнародної наукової конференції “Китайська цивілізація: традиції та сучасність”

26 вересня 2017 р. на базі ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» пройшла ХІ Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність», організаторами якої виступили: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Українська асоціація китаєзнавців, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Конференція була присвячена актуальним питанням формування китайської цивілізації та сучасним тенденціям розвитку соціально-економічної моделі Китаю. У цьому році в роботі конференції взяли участь понад 80 представників наукових, культурних, політичних та ділових кіл України, Китаю та Білорусі.

Учасників конференції привітали: ректор ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» д.е.н., професор Д.Г. Лук’яненко, директор Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ к.філол.н. О.В. Богомолов, радник з торгово-економічних питань при Посольстві КНР в Україні Лю Цзюнь, президент компанії «Ти і Право» та співзасновник журналу «Україна – Китай» Р.В. Ленівський, заступник директора Республіканського інституту китаєзнавства ім. Конфуція Білоруського державного університету В.К. Леонов.

Модерував пленарне засідання проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків д.е.н., професор В.І. Чужиков. На пленарному засіданні учасники конференції мали можливість обговорити ідеї, висловлені у доповідях письменника, філософа, культуролога Ван Ге на тему «Культура миру, як основа формування майбутнього світового суспільства»; зав. відділу Далекого Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України д.філос.н. В.О. Кіктенка на тему «Дисциплінарні та методологічні особливості науки про Китай»; д.п.н., доцента Інституту європейських мов і культур Тяньцзінського університету іноземних мов, директора Інституту Конфуція Київського національного лінгвістичного університету Ши Яцзюнь «Про організацію викладання і вивчення китайської мови і підготовку кадрів в Україні»; старшого наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень А.З. Гончарука «Глобальний вимір зовнішньої політики Китаю»; к.е.н., генерального директора ТОВ аудиторської фірми «КАУПЕРВУД» (м. Дніпро) на тему «І цін» – основа нової економічної теорії»; голови правлінь Асоціації ділового співробітництва «Київ–Пекін» та Міжнародного індустріального парку, старшого радника Всекитайської асоціації заводського інжинірингу та консалтингу (CAPEC) Ю.В.Сенюка на тему «Сучасні тенденції та перспективи економічного розвитку Китаю і потенційні можливості українсько-китайської співпраці в рамках глобальної ініціативи «Один пояс, один шлях». Особливу зацікавленість та жваву дискусію викликали питання культури гармонії сучасного суспільства, глобального лідерства та зовнішньоекономічної експансії Китаю, питання розвитку двостороннього українсько-китайського співробітництва в сферах інфраструктури, транспорту, безпеки в рамках китайської глобальної ініціативи «Один пояс, один шлях», а також розвиток інвестиційних і торгово-економічних відносин.

Під час роботи конференції відбулося обговорення актуальних питань на секційних засіданнях за відповідними напрямами роботи. Зокрема

– секція 1 «Китай в сучасному світі: міжнародно-політичний аспект» (модератор – А.З. Гончарук, старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень),

– секція 2 «Дослідження китайської цивілізації: історія, філософія, культура» (модератор – В.О. Кіктенко, д.ф.н., завідувач відділу Далекого Сходу, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України),

– секція 3 «Сучасна модель соціально-економічного розвитку Китаю» (модератор – О.М. Яценко, д.е.н., професор кафедри міжнародної торгівлі ДВНЗ «КНЕУ імені В. Гетьмана»),

– секція 4 «Теоретичні та прикладні питання китайського мовознавства та літературознавства» (модератор – Ши Яцзюнь, д.п.н., доцент Інституту європейських мов і культур Тяньцзіньського університету іноземних мов, директор Інституту Конфуція Київського національного лінгвістичного університету).