Володимир Урусов

  • історик, перекладач, літературознавець
  • кандидат історичних наук

Контактні дані:

Моб. тел:
+380666492462
Skype:
urusov_v
WeChat:
Volodymyr
Основні наукові інтереси
Відомості про дисертацію
Наукові праці
  • Сучасна китайська література
  • Новітня історія Кітаю

Кандидитська дисертація “Українсько-китайські відносини (1949-1959)”, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України (2005), науковий керівник к.і.н. проф. В.В. Седнєв

Wulusuofu W. Wuzhong wenhua jiaoliu. // Sulian wenhua jiaoyu. – 1991. – №10. – P. 44-48.
Урусов В.Б. Українсько-китайське співробітництво у галузі культури та освіти // Украина-Китай. Информационно-аналитическое обозрение. – 2001. №1. – С. 54-56.
Урусов В.Б. Науково-технічне співробітництво України та Китаю 1949-1959 рр. // Східний світ. – 2003. – №2. – С.114-118.
Урусов В.Б. Українсько-китайські економічні зв’язки у 50-ті роки ХХ ст. // Сходознавство. – 2004. – № 25-26. – С.150-166.
Урусов В.Б. Українська РСР та “китайське питання” в ООН // Сходознавство. – 2004. – № 27-28. – С. 115-128.
Урусов В.Б. Українсько-китайські відносини у сфері культури (1949-1959 рр.) // Проблеми освіти. – Науково-методичний збірник. – 2004. – Випуск 38. – С.108-119.
Семенюк С., Урусов В. Китайська література ХХ століття і творчість Ґао Сінцзяня // Китайська цивілізація: традиції та сучасність. Збірник статей. – Київ, 2005.
Урусов В. Нові тенденції в китайскій літературі на початку ХХІ століття // Китайська цивілізація: традиції та сучасність. Збірник статей. – Київ, 2007.
Урусов В. Соціальні трансформації та літературні процеси в Китаї 80-90-х років ХХ ст. // Китайська цивілізація: традиції та сучасність. Збірник статей. – Київ, 2009.
Урусов В. Поезія Хай Цзи // Китаєзнавчі дослідження. Збірник наукових праць. – Київ: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Українська асоціація китаєзнавців, 2015. – №1-2. – С. 160-162.