ЛАХ Роман

студент 5-го курсу, Львівський національний університет імені Івана Франка

Контактні дані:

Моб. тел:
+380633692911
Основні наукові інтереси
Основні напрями дослідницької роботи
Наукові праці
  • історія, філософія та культура Японії і Китаю
  • історія українсько-китайських відносин
  • історія українсько-японських відносин
  • історія українського китаєзнавства
  • історія українського японознавства
  • українські громади на території Китаю в 1927–1941 роках
  • китаєзнавчі та японознавчі студії українських сходознавців на Далекому Сході
  • українські періодичні видання на території Китаю в 1917-1945 роках

Лах Р. А.  Синологія у творчій спадщині Івана Світа (1897–1989) // Китаєзнавчі дослідження. – 2016. – №1-2. – C. 136–151.

Лах Р. А. Збірник “Далекий Схід” (1936 р.) як джерело до вивчення японського вектора сходознавчих досліджень Товариства українських орієнталістів у Харбіні // XXI Сходознавчі читання А. Кримського : тези доп. міжнар. наук. конф., 17–18 листоп. 2017 р. / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2017. – С. 26–27.

Лах Р. А. Конфуціянство у студіях Василя Одинця (1936–1938 рр.) // Школа Конфуція: джерела – історія – сучасність. Матеріали V наукового семінару (23–24 листопада 2017 р. ). – Київ : Вид-во Інституту суспільства Київського університету імені Б. Грінченка, 2017. – С. 10–12.