КОЗЛОВСЬКИЙ Сергій Орланович

кандидат історичних наук;
асистент кафедри історії середніх віків та візантиністики історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Контактні дані:

Моб. тел:
+380979450059; +380957641586
Основні наукові інтереси
Основні напрями дослідницької роботи
Відомості про дисертацію
Наукові праці
Виступи
 • медієвістика
 • місто та міська культура середньовічного Китаю
 • китайсько-корейсько-японські відносини в середні віки
 • східна ментальність
 • рецепція та розвиток конфуціанства в Японії (XII-XVI ст.)
 • монголо-китайські відносини періоду Юань
 • іноземні свідчення про Китай епохи Тан
 • Козловський С. Медієвістика у Львівському університеті (1784-1914) / Козловський Сергій Орланович: Дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00.02 / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – 296 с. Науковий керівник: д.і.н., проф. Войтович Л. В.
 • Козловський С. “Сіпангу” Марко Поло: формування образу Японії в ментальності середньовічного західноєвропейського суспільства / Сергій Козловський // Проблеми сходознавства в Україні. – Харків : Вид-во Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, 2012. – Випуск 2. – С. 150-154.
 • Козловський С. Японія у середньовічних арабських джерелах: до ідентифікації топоніму «Аль-Ваквак» у повідомленнях арабських авторів ХІ-XIVст. / Сергій Козловський // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 45. – С. 267-272.
 • Козловський С. Конфуціанство і самурайська ідеологія у поглядах Ямадзакі Ансаї (1618–1682 рр.): до історії конфуціанства в Японії / Сергій Козловський // Школа Конфуція: джерела – історія – сучасність. Матеріали другої науково-практичної конференції. – Київ : Вид-во Інституту суспільства Київського університету імені Б. Грінченка, 2013. – С. 21-23.
 • Козловський С. Китай епохи династії Тан у повідомленнях арабських авторів ІХ-Х ст. / Сергій Козловський // VII наукова конференція “Китайська цивілізація: традиції та сучасність. 中華文明:傳統與現代”. – Київ, Українська асоціація китаєзнавців, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського Національна Академія Наук України.
 • Козловський С. О. „Окаґамі” (Велике дзеркало) – як джерело до вивчення сприйняття часу і простору у колективній ментальності середньовічної Японії (поч. ХІ – кін. ХІІ ст.) / Сергій Козловський // Черноморские чтения: материалы І Всеукраинской исторической научно-практической конференции, посвященной 100-летнему юбилею со дня рождения С.А. Секеринского и О.И. Домбровского, г. Симферополь, 14-15 марта 2014 г., / Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского. – Симферополь : ЧП «Антиква», 2014. – С. 21-23.
 • Козловський С. О. «Кімонгаку» – Школа Ямадзакі Ансая: до історії Конфуціанства в Японії // Сергій Козловський // Школа Конфуція: джерела – історія – сучасність. Матеріали І наукового семінару (14-17 квітня 2014р. ). – Київ : Вид-во Інституту суспільства Київського університету імені Б. Грінченка, 2014. – С. 21-22

Лекційні курси:

 • Історія країн Азії та Африки в середні віки
 • Видатні постаті середньовічного Сходу
 • Кочівники Євразії