Новий етап співробітництва Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана з китайськими науково-освітніми установами

Круглий стіл «Науково-освітнє співробітництво України та Китаю», що відбувся 26 травня 2018 року в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана (далі – КНЕУ), дав потужний імпульс до нових ідей і проектів. Сторони домовилися про підписання двох меморандумів про співробітництво, про видання спільних монографій та статей, про обмін викладачами та студентами, про співпрацю у проведенні конференцій, форумів тощо.

Учасники круглого столу «Науково-освітнє співробітництво України та Китаю», КНЕУ, 26 травня 2018 р.

Захід відбувся в рамках Українсько-китайського форуму стратегічного партнерства «Один пояс, один шлях», який проходив 25-26 травня 2018 р. Організаторами форуму були Національна академія наук України, Українська асоціація китаєзнавців та КНЕУ за підтримки Ради національної безпеки та оборони, а також Посольства КНР в Україні. На першому засіданні форуму виступили проректор з наукової роботи КНЕУ, д. е. н., професор Лариса Антонюк та професор кафедри міжнародного менеджменту КНЕУ, к. е. н., професор Любов Гальперіна з темою «Інноваційно-технологічні виміри стратегічного партнерства України та Китаю». В роботі форуму взяли участь доцент кафедри міжнародної економіки, к. е. н. Юлія Гурова та старший викладач кафедри міжнародної економіки, к. е. н. Ольга Хоменко, яка модерувала третє засідання форуму, де виступила з доповіддю «Новий Шовковий шлях»: переваги бізнес-партнерства України та КНР».

Китайська делегація на пленарному засіданні Українсько-китайського форуму стратегічного партнерства «Один пояс, один шлях», Великий конференц-зал НАН України, 25 травня 2018 р.

Співробітники КНЕУ на пленарному засіданні Українсько-китайського форуму стратегічного партнерства «Один пояс, один шлях», Великий конференц-зал НАН України, 25 травня 2018 р.

Круглий стіл «Науково-освітнє співробітництво України та Китаю» відбувся 26 травня 2018 р. у стінах КНЕУ. У роботі круглого столу взяли участь представники китайських науково-дослідних інститутів та університетів (Інституту соціології; Інституту Росії, Східної Європи та Центральної Азії; Інституту світової економіки та політики, які належать до Академії суспільних наук КНР, Китайського інституту міжнародних досліджень, Інституту народної дипломатії ШОС Шанхайського університету), фахівці Української асоціації китаєзнавців, представник Офісу з просування експорту при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, а також науковці, викладачі та студенти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Цей захід дав потужний імпульс до нових ідей і спільних проектів. Сторони домовилися про підписання двох меморандумів про співробітництво (один – між КНЕУ та Академією суспільних наук КНР, а другий – між КНЕУ та Інститутом народної дипломатії ШОС Шанхайського університету), проведення конференцій, видання спільних монографій та статей, обмін викладачами та студентами.

На початку роботи круглого столу пролунали доповіді про особливості науково-освітньої діяльності в Україні та про співпрацю Україна-Китай (проректор з наукової роботи КНЕУ Лариса Антонюк), про досвід у вивченні історії та сучасної суспільно-економічної сфери України та значення науково-освітньої співпраці для поглиблення двостороннього співробітництва України з КНР (директор Інституту Росії, Східної Європи та Центральної Азії Академії суспільних наук КНР Сунь Чжуанчжі), про освітні напрями, міжнародні досягнення у науково-освітній діяльності, соціальну активність студентів та міжнародні рейтинги КНЕУ (доцент кафедри міжнародної економіки КНЕУ Олена Чернявська), про наукову роботу в КНЕУ та про перспективні напрями наукової співпраці з китайськими науково-освітніми установами (директор НДІ з економічного розвитку КНЕУ Ірина Каленюк).

СПІВПРАЦЯ КНЕУ З НАУКОВО-ОСВІТНІМИ УСТАНОВАМИ КИТАЮ

На засіданні круглого столу особливу увагу було приділено співпраці з науково-освітніми установами Китаю. Саме в стінах нашого вищого навчального закладу беруть початок наукові традиції китаєзнавства України, пов’язані з ім’ям видатного вченого, одного з основоположників концепції торговельно-економічних відносин з Китаєм періоду до ХІХ століття, професора Бориса Григоровича Курца. Особливу увагу на круглому столі було приділено питанням українсько-китайської співпраці у сфері науки та освіти. Зокрема, наголошувалося на перспективах співпраці між Київським національним економічним університетом та китайськими колегами. У своєму виступі проректор з наукової роботи – Лариса Леонтіївна Антонюк зазначила, що у рамках участі в Українсько-китайській підкомісії з питань освіти, яка працювала на Форумі ректорів університетів Китаю та України у 2017 році, КНЕУ встановив прямі контакти з провідними китайськими університетами і підписав меморандуми про співпрацю за присутності Міністрів освіти Китаю та України – Баошен Ченя та Лілії Гриневич.

Ще в 2014 році професор Антонюк разом зі студентською командою Енактус Київського національного економічного університету представляла Україну на Світовому кубку Enactus, який відбувався у Пекіні, в результаті чого з’явилася можливість відвідати провідні університети Китаю та представити свої соціально-підприємницькі проекти. Саме цей візит започаткував співпрацю між Київським національним економічним університетом та Інститутом сходознавства НАН України, дозволив долучитися до проведення щорічних українсько-китайських наукових конференцій «Китайська цивілізація: традиції та сучасність» та відкрити курси китайської мови в нашому університеті.

У своєму виступі професор кафедри міжнародного менеджменту КНЕУ Любов Гальперіна відзначила конкретні напрями науково-освітньої співпраці в рамках підписаних угод та меморандумів між КНЕУ та китайськими закладами, а також подальші перспективи. Директор Інституту Росії, Східної Європи та Центральної Азії Академії суспільних наук КНР Сунь Чжуанчжі відзначив великий потенціал такого двостороннього співробітництва.

Підтримавши пана Сунь Чжуанчжі, директор НДІ з економічного розвитку Ірина Каленюк підкреслила значний науковий доробок КНЕУ, його потужні наукові школи та запропонувала китайським колегам долучитися до спільних науково-дослідних проектів.

Заступник директора Інституту народної дипломатії ШОС Шанхайського університету, провідний науковий співробітник Чжао Хенлун розповів про Шанхайський університет та запросив науково-педагогічний персонал відвідати Китай, а студентів КНЕУ зацікавив можливістю навчання у ВНЗ Китаю, зокрема у Шанхайському університеті, що викликало жвавий інтерес та обговорення з боку студентів факультету міжнародної економіки та менеджменту.

Завідувач відділу України Інституту Росії, Східної Європи та Центральної Азії Академії суспільних наук КНР Чжао Хуейжун розповіла про роботу відділу України та відзначила конкретні результати, зокрема видання «Українсько-китайського словника» як засобу кращого розуміння китайськими дослідниками українських наукових публікацій. Вона зазначила, що можливості пізнання культури та історії сприяють порозумінню між нашими народами.

Професор кафедри соціології КНЕУ Олександр Рахманов відзначив соціокультурні та загально-цивілізаційні чинники українсько-китайського науково-освітнього співробітництва. У виступі наукового співробітника Інституту соціології Академії суспільних наук КНР. Були визначені напрями досліджень українсько-китайських відносин та можливості співпраці між КНЕУ та Інститутом соціології Академії суспільних наук КНР.

КИТАЙСЬКА МОВА У КНЕУ

До речі, китайську мову в КНЕУ вивчали у перші роки заснування університету, студенти якого ще на початку ХХ століття відвідували Китай за рахунок ВНЗ. Наразі в КНЕУ успішно функціонують курси вивчення китайської мови при Інституті вищої освіти та у Науково-освітньому центрі інтенсивного навчання іноземних та української мов «ІНТЕНСИВ». Завідувачка кафедри бізнес-лігнвістики к. філол. н., доцент КНЕУ Лариса Козловська відмітила великий досвід та потенціал КНЕУ у навчанні китайських студентів української мови.

Науковці та викладачі з Китаю відвідали Музей КНЕУ, виставку українських художників «Арт-вернісаж», що експонується в університеті.

Проректор з наукової роботи КНЕУ Лариса Антонюк та директор Інституту Росії, Східної Європи та Центральної Азії Академії суспільних наук КНР Сунь Чжуанчжі, «Арт-вернісаж у КНЕУ», 25 травня 2018 р.

Згадаймо ефективний досвід співробітництва, прагнучи до нових звершень! На сьогодні актуальним є задум відкрити в КНЕУ українсько-китайську магістерську програму, розпочати узгодження освітніх програм на бакалаврському рівні, розвивати китаєзнавчі дослідження у КНЕУ та українознавчі – в Китаї, здійснювати спільні наукові проекти та підготовку наукових праць, активізувати обмін студентами та викладачами.

Лариса Гуторова, провідний фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою ЦСЗ