Місцезнаходження

01001 Україна, Київ, вул. Грушевського 4, кімн. 211, Українська асоціація китаєзнавців

(+380 44) 353-7285

info@sinologist.com.ua

Президент

КІКТЕНКО Віктор Олексійович

д-р. філос. наук, ст. н. сп., зав. відділом Азіатсько-Тихоокеанського регіону Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України

тел.: (+380 44) 278-7652

моб.тел.: (+380 96) 852-7454

e-mail: kiktenko@gmail.com

Голова правління

КОШОВИЙ Сергій Анатолійович

канд. істор. наук, головний консультант відділу забезпечення зв’язків з національними парламентами Управління забезпечення міжпарламентських зв’язків Апарату Верховної Ради України

моб. тел.: +380 (67) 404-65-34

e-mail: koshovyy_serhiy@ukr.net

skype: ukrchinaorg

Вчений секретар

ГОБОВА Євгенія Валеріївна

канд. філол. наук, молодший науковий співробітник відділу Далекого Сходу Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України

моб. тел.: (+380 66) 729-0549

e-mail: jane.lutsenko@gmail.com