Місцезнаходження

01001 Україна, Київ, вул. Грушевського 4, кімн. 211, Українська асоціація китаєзнавців

(+380 44) 353-7285

info@sinologist.com.ua

Президент

КІКТЕНКО Віктор Олексійович

д. філос. н., ст. н. сп., зав. відділом Азіатсько-Тихоокеанського регіону Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України

тел.: (+380 44) 278-7652

моб.тел.: (+380 96) 852-7454

e-mail: kiktenko@gmail.com

Голова правління:

КОШОВИЙ Сергій Анатолійович

к. і. н., головний консультант відділу забезпечення зв’язків з національними парламентами Управління забезпечення міжпарламентських зв’язків Апарату Верховної Ради України

моб. тел.: +380 (67) 404-65-34

e-mail: koshovyy_serhiy@ukr.net

skype: ukrchinaorg

Вчений секретар

КІРНОСОВА Надія Анатоліївна

к. філол. н., доцент кафедри китайської, корейської та японської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, викладач китайської мови Київського міжнародного університету

моб. тел.: (+380 97) 594-4576

e-mail: kirnosova@ukr.net

Виконавчий секретар

ГОБОВА Євгенія Валеріївна

к. філол. н., молодший науковий співробітник відділу Далекого Сходу Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України

моб. тел.: (+380 66) 729-0549

e-mail: jane.lutsenko@gmail.com