2011, том 1

 

Китаєзнавчі дослідження. Збірка наукових праць. Том 1. – Київ: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Українська асоціація китаєзнавців, 2011. – 157 с.


Політичний та соціально-економічний розвиток Китаю  
Голод В. Роль та значення КНР у світовому перерозподілі бавовни в період глобалізації pdf
Гончарук А. Китайська відповідь на сучасні глобальні виклики pdf
Коваль О. 12-тий п’ятирічний план – нові завдання й виклики для розвитку Китаю pdf
Chao, John K. T. The Taiwan Challenge Ahead pdf
Gorodnia, Nataliya. China’s 21st Century Financial Foreign Policy pdf
Lee, Yeau-Tarn. An Analysis on Democratization and Peace in the Taiwan Strait pdf
Lee, Ying-Ming. The Development of Cross-Straits Relations pdf
   
Історія, філософія та наука Китаю  
Величко В. Системи управління регіонами в Давньому Китаї: досвід історичного моделювання pdf
Кіктенко В. Культурний релятивізм Натана Сівіна: традиційна китайська наука і медицина pdf
   
Питання китайського мовознавства  
Гобова Є. Системи анотування просодії китайської мови pdf
Товянская Е. Прагматическая функция пассивных конструкций bei в современном китайском языке pdf
   
Переклади сучасної китайської літератури  

Чжан Айлін. «Релігія китайців». (Частина перша) Переклад В. Урусова

pdf
   
Культура сучасного Китаю  
Кірносова Н. Особливості соціальної реклами в Пекінському метро pdf
   
Китай та його сусіди  

Огнєва О. Скульптура малих форм монгольського мистецтва в експозиції Муніципального музею особистих колекцій ім. О. В. Блещунова

pdf

Онищенко В. К вопросу типологии персонажей японских средневековых военных повестей (на материале Сё:монки, Муцу ваки, Хо:гэн-моногатари, Хэйдзи-моногатари, Хэйкэ-моногатари)

pdf

Отрощенко І. Контакти Фен Юйсяна з Улан-Батором

pdf
   
Некролог  
Головачёв В. Ц. Конфуций, Лаоцзы и “пресинология”. Памяти китаеведа Л. И. Головачёвой (1937 – 2011) pdf
Головачёва Л. И. Что это значит – изучать Конфуция? pdf