Ініціатива розвитку співробітництва у галузі безперешкодної торгівлі «Одного поясу, одного шляху»

«Ініціатива розвитку співробітництва у галузі безперешкодної торгівлі «Одного поясу, одного шляху» була офіційно опублікована 14 травня 2017 року на паралельній сесії «Розвитку безперешкодної торгівлі» в рамках Форуму міжнародного співробітництва «Одного поясу, одного шляху». Повний текст ініціативи наведений нижче:

14 травня 2017 року Управління комерції КНР влаштувало в Пекіні паралельну сесію «Розвитку безперешкодної торгівлі» в рамках Форуму міжнародного співробітництва «Одного поясу, одного шляху». Представники відповідних країн та міжнародних організацій провели поглиблені та дуже продуктивні обговорення щодо «поглиблення торгово-економічного співробітництва «Одного поясу, одного шляху» у сферах безперешкодної торгівлі, високої ефективності, взаємного виграшу та розвитку». Дана ініціатива на підставі обговорень цієї сесії встановила, що відповідні країни та міжнародні організації на добровільній основні візьмуть участь і у майбутньому підтримуватимуть відкритість.

Учасники ініціативи (надалі Учасники), на тлі нестачі рушійних сил зростання світової економіки, одночасно з повагою до цілей розвитку кожної країни, усвідомлюють необхідність стимулювання економічної глобалізації, що має більшу життєву силу, більшу інклюзивність та тривалість, необхідність сприяти лібералізації та спрощенню торгівлі та інвестування, протидіяти протекціонізму, сприяти співробітництву «Одного поясу, одного шляху» у сфері безперешкодної торгівлі, реалізовувати співробітництво із взаємним виграшем.

Сторони-учасниці приділяють увагу докладанню актив-них зусиль від кожної сторони для укріплення співробітництва та стикування ініціативи «Один пояс, один шлях» з іншими ініціативами і планами. Ці зусилля сприятимуть створенню партнерських відносин між Європою, Азією, Південною Америкою, Африкою, а також іншими регіонами. Одночасно з цим, необхідно приділити особливу увагу найменш розвиненим країнам.

Стимулювання зростання торгівлі

Сторони-учасниці наголошують, що готові за допомогою спрощення торгівлі, розвитку нових моделей бізнесу, стимулювання співпраці у сфері торгівлі послугами, просувати та розширяти торговельні зв’язки. Сторони повторно заявляють, що підтримують механізм багатосторонньої торгівлі, фундаментом якого є Всесвітня торговельна організація (ВТО), учасники, які є членами ВТО, сприятимуть досягненню позитивних результатів на ХІ Міністерській конференції ВТО. Китайська сторона готова продовжувати розширення відкритості ринків, проводити політику активного імпорту, давати пільги для того, щоб ще більше іноземних товарів увійшли на китайський ринок. Китай з 2018 року влаштовуватиме Китайську міжнародну імпортну виставку, надаватиме підтримку підприємцям з відповідних країн для участі в цій виставці, а також готовий до створення з зацікавленими країнами та регіонами зон вільної торгівлі. За попередніми розрахунками у майбутні 5 років Китай імпортує з країн та регіонів «Одного поясу, одного шляху» товарів на загальну суму у 2 трлн доларів США.

Активізація взаємного інвестування

Сторони заявляють, що бажають посилити співробітництво у сфері інвестування, шукатимуть інноваційних моделей співробітництва у сфері інвестування, сприятимуть більш якісному та ефективному інвестуванню. Сторони продовжуватимуть захищати законні права та інтереси інвесторів, створюватимуть привабливий інвестиційний клімат. Разом з тим, посилюватимуть взаємозв’язок інвестування та торгівлі, за допомогою інвестування мобілізуватимуть торгівлю. Країни маршруту «Одного поясу, одного шляху» закликають збільшити інвестування у регіональні ланцюжки цінностей, розгорнути міжнародне співробітництво у сфері виробничих можливостей, спільно будувати зони торгово-економічної та промислової співпраці, а також вживати інших заходів для підвищення взаємодоповнюваності переваг, реалізації взаємної вигоди та взаємного виграшу. Китайська сторона бажає поглиблювати з відповідними країнами та регіонами співробітництво у сфері інвестування. З попередніми розрахунками китайська сторона у майбутні 5 років надасть інвестиції у країни та регіони «Одного поясу, одного шляху», які досягнуть 150 млрд доларів США.

Стимулювання інклюзивного сталого розвитку

Сторони повторно заявляють, що готові спільно виконувати обіцянку щодо просування Програми ООН сталого розвитку 2030, посилюватимуть створення співробітництва та можливостей техніко-економічного співробітництва у сферах торгівлі та інвестування, всебічно рівномірно сприятимуть інклюзивному, сталому розвитку економіки, суспільства та оточуючого середовища. Китайська сторона готова надати країнам та регіонам маршруту «Одного поясу, одного шляху» 10 000 місць у Китаї для проходження підвищення кваліфікації та стажування, щоб допомогти відповідним країнам посилити підготовку кадрів у сферах інвестування та торгівлі. Китайська сторона також бажає, щоб відповідні структури ООН та ВТО розробили план торгово-інвестиційного співробітництва для країн маршруту, просували реалізацію інклюзивного та сталого розвитку.

Бачення

Дивлячись у майбутнє, сторони очікують на подальше посилення співробітництва у торгово-інвестиційній сфері та економіці, збільшення життєвої сили економік, укріплення комерційних зв’язків, стимулювання безперешкодної торгівлі, отримання народами країн та регіонів «Одного поясу, одного шляху» більших вигід, розподілення дивідендів, отриманих від економічної глобалізації.

Переклад з кит.: Тимченко Д.О.