ХII Міжнародна наукова конференція “КИТАЙСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ”

Час та Дата:
25 Вересень 2018
10:00
Місце проведення:
вул. Володимирська 55, Київ
Контакти:
+38 (096) 433-55-77
info@sinologist.com.ua

Організатори:

Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Українська асоціація китаєзнавців, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Адреса:

Великий конференц-зал Національної академії наук України (“Білий зал”, перший поверх), вул. Володимирська 55, Київ

Секції:

  • Дослідження китайської цивілізації: історія, філософія, культура

  • Китай в сучасному світі: міжнародно-політичний аспект

  • Сучасна модель соціально-економічного розвитку Китаю

  • Китайська мова та література  

 

Регламент: доповідь – до 15 хв., виступ у дискусії – до 5 хв.

Робочі мови: українська, російська, китайська, англійська

Участь у конференції безкоштовна.

Оргкомітет не фінансує проїзд та проживання учасників конференції.

У разі Вашої зацікавленості просимо до 31 серпня 2018 року заповнити реєстраційну форму (див. нижче) та надіслати анотацію на адресу info@sinologist.com.ua.

Вимоги до оформлення анотацій (українською та англійською мовами): 

  • Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 11, інтервал – 1; вирівнювання по ширині; поля: верхнє та нижнє – 2,5 см, ліве і праве – 2 см.
  • Анотація повинна бути обсягом до 200 слів.
  • Назва доповіді (всі великі літери), прізвище та ім’я авторів (шрифт напівжирний), електронна адреса, установа, місто, де розміщена установа, країна, текст анотації, ключові слова (4–8).

Реєстраційна форма